Z jakich preferencji podatkowych możemy korzystać, wypełniając roczny Pit-36


Jedną z możliwych form opodatkowania działalności gospodarczej jest skala podatkowa. Jest to opodatkowanie na zasadach ogólnych, w których wysokość dochodu podatnika decyduje, jaką skalę podatkową będzie on musiał zastosować przy obliczaniu i odprowadzaniu do Urzędu Skarbowego, zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

 

Uzyskiwanie dochodów opodatkowanych na zasadach ogólnych, według skali podatkowych zobowiązuje podatnika do rozliczenia na druku Pit-36. Druk PIT36 jest przeznaczony dla podatników, którzy uzyskują dochody bez pośrednictwa płatnika, czyli zobowiązani są do samodzielnego rozliczania się z fiskusem z podatku dochodowego i opłacania regularnie zaliczek na podatek dochodowy. Druk PIT-36 stwarza szerokie możliwości zastosowania ulg i odliczeń podatkowych. Preferencje podatkowe dostępne dla podatników rozliczających się na drukach PIT-36 pozwalają na zmniejszenie podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, jak również na zmniejszenie podatku należnego fiskusowi. Preferencyjne PITy przedsiębiorców na drukach PIT36 muszą trafić do Urzędu Skarbowego w terminie do końca kwietnia kolejnego roku podatkowego. Sprawdźmy, jakie ulgi przysługują zatem podatnikom rozliczającym się z fiskusem w ten sposób.

Rozliczenie według skali podatkowej – dla kogo?

Osoby fizyczne samodzielnie uzyskujące dochody opodatkowane na zasadach ogólnych, według skali podatkowej – 18 i 32% mogą w swoich rozliczeniach odjąć od dochodu kwotę wolną od podatku, w wysokości 3091 zł. Mają też możliwość przekazania na cele Organizacji Pożytku Publicznego 1% swojego podatku.

Rozliczenie Pit-36 jest dostępne dla tych podatników, którzy wybiorą skalę podatkową, jako metodę rozliczenia dochodów pozyskiwanych samodzielnie, z tytułu:

 • Działalności gospodarczej,
 • Działalności wykonywanej osobiście,
 • Najmu prywatnego.

Generalnie, druk PIT36 wypełniają wszyscy podatnicy, których ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku i inne, pokrewne ustawy i rozporządzenia, zobowiązują do samodzielnego obliczania i odprowadzania od swoich dochodów, zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, przy zastosowaniu skali podatkowej. Co ciekawe, druk PIT-36 będzie właściwy dla rozliczenia rodziców, którzy ujmują we własnym rozliczeniu podatkowym dochody małoletnich dzieci.

Preferencje i ulgi podatkowe

Preferencyjne PITy na drukach PIT-36 składane są w formie wspólnego rozliczenia podatkowego lub rozliczenia osoby samotnie wychowującej dziecko. W przypadku składania preferencyjnych rozliczeń PIT-36 podatek dochodowy należny fiskusowi liczony jest w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy łącznych dochodów małżonków, lub dochodów samotnego rodzica dzielonych na pół. Dzięki temu podatnik może odzyskać część nadpłaconego podatku dochodowego od osób fizycznych, zwłaszcza, jeśli płacił podatek według 32% stawki.

Oprócz preferencji podatkowych, podatnicy rozliczający się z Urzędem Skarbowym na drukach PIT36 mają prawo skorzystać z ulg podatkowych:

 • Ulgi prorodzinnej, czyli ulgi na dziecko, o ile w przypadku wychowywania dziecka podatnik mieści się w kryterium dochodowym – 1112 tys. zł na oboje rodziców wychowujących dziecko, lub 56 tys. zł dla samotnego rodzica,
 • Ulgi internetowej,
 • Ulgi rehabilitacyjnej, w tym ulgi na leki,
 • Ulgi z tytułu krwiodawstwa,
 • Ulgi na darowiznę przekazaną na cele organizacji pożytku publicznego,
 • Ulgi na darowiznę dla osób bliskich,
 • Ulgi odsetkowej w związku z zaciągniętym w latach 2002-2006 kredytem mieszkaniowym,
 • Ulgi na Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego, odliczeniu podlega kwota zapłacona w danym roku podatkowym na takie konto podatnika,
 • Ulgi związanej z darowizną na cele kultu religijnego,
 • Ulgi na nowe technologie,
 • Ulgi abolicyjnej.

Podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych w rozliczeniach rocznych składanych na drukach PIT-36 jest dochód uzyskany w poprzednim roku podatkowym, czyli różnica pomiędzy przychodem podatnika, a kosztem jego uzyskania. Od obliczonego dochodu podatnik rozliczający się za pośrednictwem deklaracji Pit-36 może też odjąć zapłacone składki na ubezpieczenie zdrowotne. PIT-36 musi zostać złożony w Urzędzie Skarbowym w terminie do końca kwietnia kolejnego roku podatkowego.