Finanse

Dla kogo pit 36 jest przeznaczony?

Autor Monika Wasilewska
Monika Wasilewska23.12.20237 min.
Dla kogo pit 36 jest przeznaczony?

Dla kogo pit 36 jest dedykowany i kto może skorzystać z tej formy rozliczenia podatkowego? W niniejszym artykule wyjaśniamy, kiedy warto skorzystać z pit 36, jakie dokumenty są potrzebne do złożenia tej deklaracji oraz jak prawidłowo ją wypełnić i złożyć. Zapraszamy do lektury!

Kluczowe wnioski:
 • Z pit 36 mogą skorzystać osoby zatrudnione na umowę o pracę oraz przedsiębiorcy rozliczający się na zasadach ogólnych.
 • Rozliczenie w tej formie pozwala odliczyć ulgi i zwroty podatkowe, np. na dzieci.
 • Należy przygotować m.in. PIT-11, faktury za wydatki mieszkaniowe i na dzieci.
 • Formularz należy wypełnić zgodnie z objaśnieniami i wysłać do US lub złożyć osobiście.
 • Termin na złożenie mija 30 kwietnia, a dla CIT-PIT - do 31 marca roku następnego.

Dla kogo przeznaczony pit 36

Pit 36 jest przeznaczony dla osób fizycznych: pracowników zatrudnionych na umowę o pracę, zlecenie czy dzieło, emerytów i rencistów, a także przedsiębiorców, którzy rozliczają się na zasadach ogólnych według skali podatkowej. Wszyscy oni mogą skorzystać z tego sposobu rozliczenia rocznego podatku dochodowego PIT.

Z rozliczenia rocznego przez pit 36 wyłączeni są natomiast przedsiębiorcy, którzy wybrali podatek liniowy 19% lub ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Osoby te rozliczają podatek w innym trybie na specjalnie przeznaczonych do tego formularzach (odpowiednio PIT-36L i PIT-28).

Kryteria uprawniające do pit 36

Aby móc rozliczyć podatek przez pit 36, trzeba spełnić łącznie następujące warunki w roku podatkowym:

 • osiągnąć przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach ogólnych według skali podatkowej;
 • przychody te nie przekroczyły 120 tys. zł;
 • nie prowadzić pozarolniczej działalności gospodarczej, z której przychody są opodatkowane na zasadach ogólnych według skali podatkowej lub 19% stawką liniową i których wartość przekroczyła w roku 120 tys. zł.

Jeśli powyższe warunki zostały spełnione, osoba fizyczna ma prawo do rozliczenia rocznego dochodu poprzez złożenie pit 36. Dotyczy to również małżonków oraz osób samotnie wychowujących dzieci, spełniających te kryteria.

Kto może rozliczyć się przez pit 36

Z rocznego rozliczenia PIT formularzem pit 36 mogą skorzystać:

Pracownicy zatrudnieni w oparciu o umowę o pracę, umowę zlecenia, umowę o dzieło lub inny rodzaj umowy cywilnoprawnej. Warunkiem jest osiągnięcie przychodów nieprzekraczających 120 tys. zł rocznie.

Emeryci i renciści uzyskujący przychody z tytułu emerytury, renty, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego czy rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego.

Osoby prowadzące działalność gospodarczą, które rozliczają podatek na zasadach ogólnych według skali podatkowej. Ich roczny przychód z działalności nie może przekraczać 120 tys. zł.

Wyjątki

Z możliwości rozliczenia przez formularz pit 36 są wyłączone następujące grupy podatników:

 • osoby, które wybrały podatek liniowy 19% (w tym przypadku stosuje się PIT-36L);
 • osoby na ryczałcie ewidencjonowanym (tu obowiązuje PIT-28);
 • twórcy i artyści uzyskujący przychody z działalności twórczej lub artystycznej (on również mają PIT-28);
 • osoby, których przychody przekroczyły w danym roku kwotę 120 tys. zł.

Dlaczego warto rozliczać się przez pit 36

Decydując się na rozliczenie roczne przez pit 36, można skorzystać z pewnych preferencji. Oto najważniejsze z nich:

 1. Możliwość wspólnego rozliczenia z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko. To rozwiązanie często pozwala zaoszczędzić na podatku lub zwiększyć zwrot nadpłaty.
 2. Prawo do odliczeń i ulg podatkowych na dzieci czy rehabilitację zdrowotną.
 3. Możliwość rozliczenia straty z lat ubiegłych i obniżenia podatku za dany rok.
 4. W niektórych przypadkach wyższy zwrot nadpłaty niż przy zaliczkach miesięcznych.

Dlatego dla wielu osób bardziej opłaca się złożyć zeznanie roczne niż płacić wyższe zaliczki co miesiąc. Szczegółowe korzyści z pit 36 są omówione w dalszej części artykułu.

Jakie dokumenty potrzebne do pit 36

Dla kogo pit 36 jest przeznaczony?

Aby rozliczyć PIT za pomocą formularza pit 36, trzeba dysponować odpowiednimi dokumentami źródłowymi. Zwykle są to:

 • PIT-11 od pracodawcy(ów) w przypadku osób zatrudnionych na etacie. Zawiera on informacje o wysokości osiągniętych dochodów i pobranych zaliczkach w ciągu roku.
 • PIT-40A dla emerytów i rencistów. Podobnie jak PIT-11, zawiera dane o wypłaconych świadczeniach i pobranych zaliczkach na podatek.
 • Rachunki i faktury stanowiące podstawę odliczeń (np. zainternet za mieszkanie, leczenie czy edukację dzieci).
 • Informacje o przychodach z innych źródeł oraz o wysokości zapłaconych składek ZUS.
Rodzaj przychodów Wymagane dokumenty
Umowa o pracę PIT-11
Emerytura, renta PIT-40A
Działalność gospodarcza Ewidencja przychodów i kosztów

Posiadanie tych dokumentów pozwoli na poprawne wypełnienie i złożenie deklaracji pit 36 we właściwym urzędzie skarbowym.

Jak wypełnić formularz pit 36

Aby rozliczyć PIT przez pit 36, należy wypełnić odpowiedni formularz. Można to zrobić na dwa sposoby:

 1. Ręcznie - drukując formularz pdf ze strony Ministerstwa Finansów i wypełniając go długopisem.
 2. Elektronicznie - logując się na swoje konto na portalu podatki.gov.pl. Wymagany jest profil zaufany lub e-dowód.

Niezależnie od wybranej metody, trzeba wypełnić poszczególne pola pit 36 według instrukcji objaśniającej ten formularz. Dotyczy to m.in.:

 • danych identyfikacyjnych podatnika;
 • źródeł przychodów;
 • obliczenia podstawy opodatkowania i należnego podatku;
 • odliczeń od podatku;
 • obliczenia kwoty do zapłaty/zwrotu.

Prawidłowo wypełniony druk można następnie wydrukować i podpisać (wersja papierowa) lub wysłać drogą elektroniczną do urzędu skarbowego.

Gdzie i kiedy złożyć pit 36

Wypełniony i podpisany formularz pit 36 trzeba dostarczyć do właściwego urzędu skarbowego. Można to zrobić na kilka sposobów:

 • listem poleconym (za potwierdzeniem odbioru);
 • osobiście w urzędzie;
 • przez internet z wykorzystaniem profilu zaufanego lub podpisu kwalifikowanego.

Termin na złożenie rocznego PIT upływa 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. W 2023 r. ostateczny termin przypada więc na 30 kwietnia 2024 r. Warto jednak złożyć deklarację wcześniej, aby szybciej otrzymać ewentualny zwrot nadpłaconego podatku.

Podatnicy rozliczający się na zasadach podatku CIT mają czas na złożenie PIT-36 do 31 marca roku następnego.

Podsumowanie

W artykule wyjaśniono, że z rozliczenia rocznego PIT za pomocą pit 36 mogą skorzystać przede wszystkim pracownicy etatowi, emeryci i renciści oraz przedsiębiorcy na skali podatkowej. Osoby te nie mogą jednak przekroczyć 120 tys. zł rocznych przychodów. Z możliwości złożenia pit 36 wyłączone są natomiast osoby na liniowym PIT, ryczałcie czy karcie podatkowej.

Artykuł wskazuje liczne zalety rozliczania się przez pit 36, takie jak wspólne rozliczenie z małżonkiem, możliwość odpisania straty z lat ubiegłych czy odliczenia ulg na dzieci lub rehabilitację. Dzięki temu wielu podatnikom bardziej opłaca się złożyć roczną deklarację PIT niż co miesiąc wpłacać wyższe zaliczki.

Przy wypełnianiu i składaniu pit 36 przydają się takie dokumenty, jak PIT-11, PIT-40A, faktury za odliczane wydatki czy ewidencja przychodów i kosztów firmy. Ważne jest prawidłowe wypełnienie wszystkich pól formularza zgodnie z objaśnieniami Ministerstwa Finansów. Gotowy formularz trzeba dostarczyć do US do 30 kwietnia następnego roku (lub 31 marca dla CIT).

Podsumowując, pit 36 to wygodna i często korzystniejsza forma rozliczenia podatkowego dla wielu grup podatników. Pozwala zaoszczędzić lub szybciej odzyskać pieniądze od fiskusa.

Najczęstsze pytania

Z pit 36 mogą rozliczyć się: pracownicy etatowi, emeryci, renciści oraz przedsiębiorcy na skali podatkowej, których roczny przychód nie przekroczył 120 tys. zł. Wykluczeni są natomiast podatnicy na liniowym PIT, ryczałcie, karcie podatkowej lub z dochodami powyżej 120 tys. zł.

Aby rozliczyć PIT przez pit 36, potrzebne są m.in. PIT-11 lub PIT-40A, faktury za wydatki podlegające odliczeniom, informacje o przychodach z innych źródeł oraz wysokości składek ZUS. Dokumenty te stanowią podstawę do wypełnienia formularza.

Formularz pit 36 jest dostępny do pobrania ze strony Ministerstwa Finansów w wersji pdf do wydruku lub do wypełnienia online po zalogowaniu na portal podatki.gov.pl z wykorzystaniem profilu zaufanego lub e-dowodu.

Korzyści z pit 36 to m.in.: wspólne rozliczenie z małżonkiem, prawo do szeregu ulg i odliczeń podatkowych, rozliczenie straty z lat ubiegłych oraz często wyższy zwrot nadpłaty niż przy comiesięcznych zaliczkach.

Zeznanie pit 36 trzeba złożyć do 30 kwietnia roku następnego po roku podatkowym (np. do 30.04.2024 za rok 2023). Dla podmiotów rozliczających CIT termin upływa 31 marca następnego roku.

Oceń artykuł

rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 5.00 Liczba głosów: 1

5 Podobnych Artykułów:

 1. Jak odliczyć internet od podatku? Ulga za internet 2020
 2. Czy w Pradze można płacić euro? Praktyczne informacje dla turystów
 3. Ile jest warta moneta 5 zł z PRL? Sprawdź wartość kolekcjonerską.
 4. Jak doliczyć dochody małoletnich dzieci i rozliczyć pit
 5. Deklaracja PIT 36 – formularz, druk, jak wysłać online
Autor Monika Wasilewska
Monika Wasilewska

Jestem doświadczoną podróżniczką, która od wielu lat przemierza świat. Dzielę się na blogu praktycznymi poradami związanymi z podróżowaniem - jak tanio kupić bilety lotnicze, gdzie szukać noclegów czy jak zorganizować wyprawę na własną rękę. Opowiadam o najciekawszych miejscach, które odwiedziłam i polecam Wam je z czystym sercem. Zapraszam w inspirującą podróż!

Udostępnij artykuł

Napisz komentarz

Polecane artykuły