Firmy i przedsiębiorcy


Czy młode małe firmy mogą liczyć na jakieś specjalne preferencje podatkowe?

Założenie własnej działalności gospodarczej pozwala na uniezależnienie się od pracodawców, ale oznacza wzięcie na siebie pewnych zobowiązań formalnych i finansowych. Młode firmy mogą zmagać się z pewnymi kłopotami w płatnościach publiczno-prawnych i z niedoborem kapitału na regulowanie bieżących wydatków. Czy przysługują im w ramach rozliczeń PITy firm jakiekolwiek preferencje podatkowe, pozwalające im na zmniejszenie zobowiązania wobec fiskusa? Czy młodzi przedsiębiorcy mogą przy rozliczaniu się z Urzędem Skarbowym z rocznych przychodów i kosztów, zastosować jakieś ulgi podatkowe?czytajUlga na nowe technologie - jakie warunki trzeba spełnić, jak udokumentować

Przedsiębiorcy uzyskujący dochody w Rzeczpospolitej Polskiej lub też ze źródeł zagranicznych, ale podlegających opodatkowaniu w Polsce, mają obowiązek rozliczenia się z tego tytułu z fiskusem na początku kolejnego roku podatkowego w związku z ich opodatkowaniem podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Podatek PIT opłaca się według wybranej przez podatnika metody opodatkowania. PITy firm mogą być między innymi składane z wykorzystaniem druków PIT-36, przeznaczonych dla podatników uzyskujących w poprzednim roku podatkowym dochody samodzielnie, bez pośrednictwa płatnika, opodatkowane na zasadach ogólnych, według dwustopniowej, progresywnej skali podatkowej - 18 i 32%. Deklaracja PIT-36 stwarza szerokie możliwości optymalizacji podatkowej, ponieważ istnieje w jej przypadku możliwość skorzystania z różnych odliczeń i preferencji podatkowych. Ulgi podatkowe dla firm przyznawane są z tytułu na przykład wykorzystywania w działalności gospodarczej nowoczesnych technologii. Na jakich zasadach wykorzystywana jest w rozliczeniach rocznych PIT przedsiębiorców ulga na nowe technologie?czytajZarobki członka zarządu firmy a opodatkowanie PIT

W dzisiejszych czasach coraz więcej firm przyjmuje formę spółki, w której jedną z najważniejszych struktur jest zarząd firmy, sprawujący nad nią główny nadzór. Pełnienie roli członka zarządu takiej firmy to oczywiście źródło dochodu, które wykażą nasze roczne PITy, dlatego też powinniśmy wiedzieć, jak prawidłowo powinno być ono rozliczone.czytaj

Gdy przechodzisz na emeryturę i sprzedajesz firmę - twoje rozliczenie Pit

Emerytura to najczęściej czas odpoczynku po okresie wielu lat pracy zarobkowej. Wiąże się z koniecznością rezygnacji z pełnoetatowego zatrudnienia, wieloma formalnościami, których należy dopełnić, a czasem także z koniecznością sprzedaży własnej firmy. Zbycie prowadzonego przez siebie przedsiębiorstwa to z pewnością trudna  decyzja, wymagająca przemyślenia i dokładnej analizy. Osoby pragnące przejść na emeryturę, które zamierzają odpłatnie zbyć własną firmę polecamy zapoznanie się z naszym artykułem, w którym wyjaśniamy prawne i praktyczne aspekty takiej sprzedaży. Opisujemy m. in. jak powinno wyglądać nasze rozliczenie Pit.czytajCzy podatek liniowy jest odpowiedni dla przedsiębiorców osiągających wysokie dochody?

Wybierając formę opodatkowania dla przedsiębiorstwa, należy kierować się bardzo dobrze opracowanymi symulacjami. Korzystny podatek to taki, który pozwoli zostawić jak największe oszczędności na firmowym koncie. Zastanawiając się nad możliwościami, jakie daje podatek liniowy, należy zdawać sobie sprawę, iż jest to sposób opodatkowania, który opłaca się tylko tym przedsiębiorcom, którzy notują bardzo wysokie dochody.czytaj

Kiedy fiskus może wszcząć kontrolę skarbową w firmie?

Prowadząc działalność gospodarczą przedsiębiorca musi wywiązywać się z obowiązków podatkowych. Między innymi musi składać zeznania roczne PITy, w odpowiednich terminach i przy wykorzystaniu odpowiednich druków na zestawienie Pit. Jeśli podatnik wywiązuje się we właściwy sposób z obowiązku podatkowego, nie musi obawiać się jakiejkolwiek kontroli.czytaj