Budżet domowy » indywidualne


Czy jednorazowe stypendium dla ucznia niesie ze sobą konsekwencje podatkowe

Stypendia są traktowane jako forma nagrody na zakończenie roku dla najlepszych uczniów. Na uczelniach wyższych stypendia są przyznawane w formie pomocy materialnej dla studentów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, albo za osiągnięcia w nauce lub w sporcie. Stypendium generalnie jest określane w polskich przepisach prawa, jako pieniężna, bezzwrotna pomoc okresowa, dla uczniów i studentów, osiągających dobre wyniki w nauce lub znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i rodzinnej.czytajCzy od kary skarbowej za niepoprawny PIT i niedopłatę podatku można się odwołać i założyć sprawę w sądzie?

Obowiązkiem podatnika osiągającego dochody w Polsce opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych, jest złożenie deklaracji podatkowej PIT w odpowiednim terminie do właściwego względem miejsca zamieszkania Urzędu Skarbowego. Zestawienie PIT powinno zostać skonstruowane na formularzu podatkowym odpowiadającym formie opodatkowania dochodów lub przychodów podatnika.czytaj

Rozliczenie podatkowe typu PIT zleceniobiorcy

Umowa zlecenie jest umową cywilnoprawną, na mocy której można zawrzeć stosunek pracy. Najczęściej pierwszą pracę zawodową młodzi ludzie wykonują właśnie na podstawie umowy zlecenie. Kodeks cywilny określa, czym jest umowa zlecenie i jakie są jej cechy szczególne.czytaj

Rozliczenie PIT pracownicy w ciąży

Kodeks pracy roztacza nad pracownicami w ciąży i przebywającymi na urlopie macierzyńskim szczególną ochronę. Pracodawca w praktyce nie może takiej pracownicy zwolnić, chyba że sam zlikwiduje działalność lub ogłosi upadłość, lub pracownica zatrudniona była na podstawie umowy próbnej na okres jednego miesiąca. Pracownica może pracować aż do czasu porodu.czytaj