Już 16 milionów Polaków rozliczyło się z podatku, dołącz do nich!

Program PITy 2020

Ulgi podatkowe » rodzinna


Rodzice w separacji a rozliczenie PIT z ulgą na dwoje dzieci

Jednym z przywilejów rodziców w zakresie rozliczeń podatkowych jest możliwość skorzystania w rocznym rozliczeniu podatkowym z ulgi na dziecko. Rozliczenie PIT z ulgą rodzice mogą złożyć wspólnie, jeśli pozostają w związku małżeńskim i mają wspólność majątkową, albo oddzielnie względem siebie, na swoich drukach podatkowych PITy. Czy możliwe jest, aby ulga na dwoje dzieci była stosowana przez rodziców znajdujących się w separacji? Czy taka sytuacja w ogóle wpływa na możliwość skorzystania w rocznej deklaracji podatkowej z ulgi prorodzinnej?czytajCzy można ująć ulgę na dziecko męża z poprzedniego związku w swoim rocznym PIT?

Ulga na dziecko przysługuje w takiej samej mierze matce dziecka i jego ojcu - niezależnie od tego, czy rodzice pozostają we wspólnym gospodarstwie domowym, czy też nie. Ważne jest dla zastosowania takiej preferencji w swoim rozliczeniu rocznym, aby rodzic posiadał pełnię praw rodzicielskich do dziecka. Ulga prorodzinna może być stosowana na przykład po połowie przez matkę i ojca dziecka w osobnych rozliczeniach PIT (jeśli rodzice rozstali się), w sytuacji gdy po równo dzielą się opieką nad dzieckiem. Jednak czy ulga na dziecko będzie mogła być zastosowana w PIT małżonków, jeśli jest ona związana z dzieckiem z poprzedniego związku męża? Jak wówczas będzie wyglądał taki roczny PIT?...czytaj

Rozliczenie roczne rodzica łącznie z dzieckiem

Status samotnego rodzica przysługujący osobom, które w rzeczywistości wychowują samodzielnie dziecko, bez wsparcia partnera czy drugiego rodzica, powoduje, że mają one możliwość złożenia zeznań podatkowych PITy razem z dzieckiem. Jest to preferencyjne rozliczenie roczne rodzica, które pozwala na zoptymalizowanie wysokości opłacanego podatku dochodowego na rzecz fiskusa. Dodatkowo roczne Pit razem z dzieckiem składają rodzice, którzy są zobowiązani na mocy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku do doliczenia do swoich dochodów rocznych, dochodów pozyskanych przez małoletniego, których on sam nie może rozliczyć.czytajCzy w aktualnych deklaracjach PITy rozliczamy ulgę prorodzinną na nowych zasadach?

Fakt wychowywania dziecka jest jednym z warunków, jakie należy spełnić, aby skorzystać w rocznym rozliczeniu podatkowym z ulgi prorodzinnej. Deklaracje PITy, w których odliczana jest ulga na dziecko, muszą uwzględniać znowelizowane zasady rozliczania takiej ulgi, bowiem zasady te uległy zmianie od 1 stycznia 2013 roku, więc w deklaracjach za rok obecnych muszą one być stosowane w praktyce. Ulga prorodzinna na nowych zasadach wprowadza w życie kryterium dochodowe, które znajduje zastosowanie w przypadku odliczania ulgi na jedno dziecko. Ulgi podatkowe w zeznaniach pity muszą zawsze być stosowane zgodnie z aktualnymi przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku. Sprawdźmy, jakie warunki powinien więc spełnić podatnik...czytaj

Czy rodzic niepełnosprawnego dziecka może rozliczać się również jako podatnik ze statusem samotnego rodzica

Samotnym rodzicem, z punktu widzenia ustawodawcy podatkowego, jest osoba, która samodzielnie, bez pomocy drugiego rodzica, wychowuje potomstwo, zapewniając mu całodobową opiekę i utrzymanie. Status samotnego rodzica tracą osoby, które weszły w ponowny związek małżeński, i choć biologicznie nowy członek rodziny jest osobą obcą dla dziecka, to wówczas jednak pełni rolę drugiego opiekuna.  czytajRozliczenie Pit osób, które samotnie wychowują dzieci

Rodzice są szczególną grupą podatników w polskim systemie podatkowym. Fiskus przygotował dla nich preferencje i ulgi podatkowe, których celem jest zmniejszenie obciążenia podatnika z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych. Niemniej jednak, nie wszyscy rodzice składając swoje Pity będą korzystać z preferencji w opodatkowaniu.czytaj


Nowsze artykuły