Już 16 milionów Polaków rozliczyło się z podatku, dołącz do nich!

Program PITy 2020

Ulgi podatkowe


Remont mieszkania pod kątem osoby niepełnosprawnej - podlega pod ulgę rehabilitacyjną czy ulgę remontową?

Osoby niepełnosprawne mogą wymagać odpowiednich sprzętów i elementów w mieszkaniu, które pozwolą im na samodzielne wykonywanie codziennych czynności z tym związanych. Dostosowanie lokalu mieszkalnego do potrzeb wynikających z niepełnosprawności danej osoby generuje określone koszty, które mogą być w pewnych przypadkach rozliczone w ramach formularzy PITy osób niepełnosprawnych. Rozliczenie roczne Pit może ujmować bowiem takie koszty w ramach ulg podatkowych. Najczęściej stosowana jest wówczas ulga rehabilitacyjna, ale pojawiają się wątpliwości, czy nie można wykorzystać w tym samym przypadku innej ulgi na remont? Ulga remontowa jest jednak stosowana obecnie wyłącznie na zasadach praw nabytych, a ulga rehabilitacyjna pozostaje aktualna w obowiązujących przepisach ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych.czytajUlga na kościół w deklaracjach Pity

Wśród ulg podatkowych ważne miejsce w katalogu odliczeń możliwych do dokonania w rocznych deklaracjach podatkowych zajmuje ulga na darowizny. Przekazywanie darowizn pieniężnych lub rzeczowych pozwala na obniżenie zobowiązania podatkowego wobec fiskusa, jednakże nie ma możliwości dokonywania takich odliczeń w dowolnej wysokości. Darowizny można przekazywać między innymi na kościół. W takim przypadku deklaracje Pity darczyńców mogą obejmować odliczenie ulgi na cele kościelne. Ulga na kościół ma szczególną konstrukcję. Należy się z nią zapoznać, aby poprawnie odliczać darowizny dokonane na cele kościelne.czytaj

Rodzice w separacji a rozliczenie PIT z ulgą na dwoje dzieci

Jednym z przywilejów rodziców w zakresie rozliczeń podatkowych jest możliwość skorzystania w rocznym rozliczeniu podatkowym z ulgi na dziecko. Rozliczenie PIT z ulgą rodzice mogą złożyć wspólnie, jeśli pozostają w związku małżeńskim i mają wspólność majątkową, albo oddzielnie względem siebie, na swoich drukach podatkowych PITy. Czy możliwe jest, aby ulga na dwoje dzieci była stosowana przez rodziców znajdujących się w separacji? Czy taka sytuacja w ogóle wpływa na możliwość skorzystania w rocznej deklaracji podatkowej z ulgi prorodzinnej?czytajKim jest honorowy krwiodawca - definicja w świetle PIT i ulgi na krew

Honorowi krwiodawcy mogą korzystać z licznych przywilejów, między innymi z poza kolejkowej pomocy lekarskiej. Nie muszą stać w kolejce w aptece, czy u stomatologa. To jednak nie jedyne przywileje, jakie wynikają z ich honorowego oddawania krwi. Mogą oni bowiem skorzystać w rocznym rozliczeniu podatkowym PIT z ulgi podatkowej z tytułu krwiodawstwa. Ulga na krew w zeznaniu podatkowym przysługuje wyłącznie tym podatnikom, którzy za darmo oddają krew. Jak właściwie funkcjonuje ulga podatkowa dla krwiodawców i jak jest definiowany honorowy krwiodawca w kontekście przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych?czytaj

Podatnik niepełnosprawny na rencie a rozliczenie zarobków dodatkowych z pracy

Osoby niepełnosprawne są szczególną grupą podatników, uprawnioną do skorzystania z możliwości zastosowania w swoim rocznym rozliczeniu podatkowym z ulgi rehabilitacyjnej. Prawo do niej będzie miał niepełnosprawny podatnik, osoba opiekująca się nim, jak również osoby, które pobierają rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy. Jak powinien rozliczyć się z fiskusem w ramach deklaracji PIT niepełnosprawny podatnik, dla którego dochodem z ubiegłego roku była renta i zarobki dodatkowe z pracy? Czy praca dodatkowa wymaga odrębnego rozliczenia PIT? Jak powinny wyglądać zeznania podatkowe roczne niepełnosprawnego podatnika na rencie?czytajUlgi podatkowe dla małżeństwa, czyli wspólny roczny PIT

Małżonkowie pozostający w formalnym związku małżeńskim, mają możliwość złożenia wspólnego Pit małżeństwa. Taka ulga umożliwia im rozliczanie się z podatku dochodowego od osób fizycznych na jednym druku PIT. Wspólny roczny PIT nie jest dostępny dla wszystkich form opodatkowania. Ponadto takie ulgi podatkowe są możliwe do zastosowania przez współmałżonków, jeśli spełniają oni warunki wskazane w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku.czytaj

Czy można ująć ulgę na dziecko męża z poprzedniego związku w swoim rocznym PIT?

Ulga na dziecko przysługuje w takiej samej mierze matce dziecka i jego ojcu - niezależnie od tego, czy rodzice pozostają we wspólnym gospodarstwie domowym, czy też nie. Ważne jest dla zastosowania takiej preferencji w swoim rozliczeniu rocznym, aby rodzic posiadał pełnię praw rodzicielskich do dziecka. Ulga prorodzinna może być stosowana na przykład po połowie przez matkę i ojca dziecka w osobnych rozliczeniach PIT (jeśli rodzice rozstali się), w sytuacji gdy po równo dzielą się opieką nad dzieckiem. Jednak czy ulga na dziecko będzie mogła być zastosowana w PIT małżonków, jeśli jest ona związana z dzieckiem z poprzedniego związku męża? Jak wówczas będzie wyglądał taki roczny PIT?...czytaj


Nowsze artykuły