Już 16 milionów Polaków rozliczyło się z podatku, dołącz do nich!

Program PITy 2020

Rozliczanie dochodów » praca za granicą


Czym jest ulga abolicyjna - rozliczenia roczne z ulgą podatkową

Roczne Pity podatników muszą uwzględnić wszystkie dochody bądź przychody uzyskane w poprzednim roku podatkowym, o ile były one opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Rozliczenia roczne opodatkowują podatkiem PIT podstawę opodatkowania, ale może ona zostać zmniejszona, podobnie jak wyliczony podatek, dzięki zastosowaniu ulg i preferencji podatkowych. Ulga podatkowa wykorzystywana jest przez podatników albo na zasadach ogólnych, ujętych w aktualnych przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku, albo na zasadach praw nabytych. Ciekawą możliwość odliczenia podatkowego stwarza ulga abolicyjna. Czym ona jest i kto ma prawo do korzystania z takiej ulgi podatkowej?czytajMetoda wyłączenia z progresją - o co chodzi?

Polscy rezydenci podatkowi mają obowiązek rozliczania się ze wszystkich swoich dochodów, zarówno tych osiągniętych w kraju, jak i poza jego granicami, w polskim Urzędzie Skarbowym z podatku dochodowego od osób fizycznych PIT. Ich druki PITy powinny uwzględniać odpowiedni tryb opodatkowania dochodów zagranicznych. W ich przypadku należy sprawdzić, jaka metoda unikania podwójnego opodatkowania, wskazana w umowie międzynarodowej podpisanej przez stronę polską i kraj, w którym podatnik uzyskiwał w poprzednim roku podatkowym swoje dochody. Należy powiedzieć, że jedną z takich metod jest metoda wyłączenia z progresją. Na czym ona polega i czy takie rozliczenie roczne odbywa się z korzyścią dla samego podatnika?czytaj

PIT małżeństwa - gdy małżonkowie osiągają dochody zagraniczne

Małżonkowie mają możliwość wspólnego rozliczenia podatkowego, jeśli uzyskiwali w poprzednim roku podatkowym dochody opodatkowane skalą podatkową, byli przez cały rok małżeństwem i istnieje pomiędzy nimi wspólność majątkowa małżeńska. Wówczas PIT małżeństwa można złożyć na jednym druku: PIT-37 lub PIT-36. Czy w takim formularzu podatkowym można ująć dochody zagraniczne, które jedno z małżonków lub oboje uzyskali w poprzednim roku podatkowym?czytajPotrącenie podatku u źródła (w innym państwie) a koszty uzyskania przychodów

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych wskazuje, że istnieje możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów potrącenia podatku u źródła w innym państwie, na zasadzie odwrotności. Jednocześnie, kosztem uzyskania przychodów w myśl tej samej ustawy nie będą koszty uzyskania przychodów ze źródeł przychodów znajdujących się na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej lub za granicą, jeśli dochody z tych źródeł w ogóle nie podlegają opodatkowaniu albo są zwolnione od podatku dochodowego.czytaj