Finanse

Różnica VAT na materiały budowlane: Odliczenia, rozliczenia, zwrot podatku

Autor Monika Wasilewska
Monika Wasilewska23.12.20235 min.
Różnica VAT na materiały budowlane: Odliczenia, rozliczenia, zwrot podatku

Różnica VAT na materiały budowlane jest kluczowym elementem rozliczeń podatkowych firm budowlanych. Prawidłowe rozliczenie podatku VAT pozwala na optymalizację kosztów i odzyskanie części pieniędzy wydanych na zakup materiałów. W artykule wyjaśniamy kiedy powstaje różnica VAT na materiały budowlane, jak ją obliczyć, rozliczyć oraz jak ubiegać się o zwrot nadpłaconego podatku. Podpowiadamy jakie dokumenty są potrzebne do rozliczenia oraz jak uniknąć błędów.

Kluczowe wnioski:
 • Różnica VAT powstaje, gdy kwota VAT naliczonego przewyższa VAT należny.
 • O zwrot VAT mogą ubiegać się firmy budowlane rozliczające się na zasadach ogólnych.
 • Niezbędne dokumenty to faktury VAT zakupu materiałów budowlanych.
 • Błędy w rozliczeniach VAT mogą skutkować sankcjami skarbowymi.
 • Prawidłowe rozliczenie VAT pozwala na odzyskanie części kosztów materiałów.

Różnica VAT na zakupione materiały

Firmy budowlane rozliczające się na zasadach ogólnych mają prawo do odliczenia VAT naliczonego przy zakupie materiałów budowlanych. Dotyczy to zarówno nowo powstających obiektów, jak i remontów czy modernizacji. Warunkiem jest posiadanie faktur VAT.

Aby móc skorzystać z tego odliczenia, konieczne jest prawidłowe obliczenie różnicy pomiędzy VAT należnym od sprzedaży usług budowlanych, a VAT naliczonym przy zakupie materiałów służących do realizacji tych usług.

Zasady obliczania różnicy VAT

Obliczenie różnicy VAT w budownictwie polega na porównaniu dwóch wartości:

 • VAT należnego – naliczonego i pobieranego od usług budowlanych świadczonych przez firmę
 • VAT naliczonego – zapłaconego przy zakupie materiałów budowlanych niezbędnych do wykonania usług

Jeśli VAT naliczony przewyższa należny, powstaje nadwyżka podatku VAT do odzyskania.

Kto może ubiegać się o zwrot VAT?

Prawo do ubiegania się o zwrot nadpłaconego VAT przysługuje przedsiębiorcom budowlanym, którzy:

 • Nabywają materiały budowlane do wykorzystania w ramach usług budowlanych
 • Rozliczają podatek VAT na zasadach ogólnych
 • Posiadają faktury VAT dokumentujące zakup materiałów z przeznaczeniem na cele budowlane

Tacy przedsiębiorcy, gdy VAT naliczony od zakupu materiałów budowlanych przewyższa VAT należny, mogą złożyć wniosek o zwrot różnicy podatku.

Procedura odzyskania VAT

Aby odzyskać VAT, należy złożyć poprawnie sporządzony wniosek VAT-7 lub VAT-7K wraz z wymaganymi załącznikami we właściwym urzędzie skarbowym. Termin na złożenie wniosku upływa w ciągu 5 lat od końca roku podatkowego.

Gdzie i jak złożyć wniosek o zwrot VAT?

W razie nadwyżki VAT naliczonego nad należnym, firmy budowlane mogą ubiegać się o zwrot podatku VAT. W tym celu składa się odpowiednie dokumenty we właściwym miejscowo urzędzie skarbowym.

Do wyboru są dwie możliwości:

1. Złożenie papierowego wniosku VAT-7 lub VAT-7K wraz z załącznikami 2. Przesłanie wniosku online przez portal Podatki.gov.pl

Należy jednak pamiętać, że przy składniu online konieczne jest posiadanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Jakie dokumenty potrzebne do rozliczenia VAT?

Różnica VAT na materiały budowlane: Odliczenia, rozliczenia, zwrot podatku

Aby prawidłowo rozliczyć VAT na materiały budowlane i ubiegać się o ewentualny zwrot VAT, firmy budowlane muszą dysponować odpowiednimi dokumentami źródłowymi.

Są to przede wszystkim faktury VAT (lub rachunki) dokumentujące zakup materiałów budowlanych. Powinny zawierać m.in. dane sprzedawcy i nabywcy, datę sprzedaży, rodzaj i ilość towaru oraz wartość transakcji.

Dodatkowe dokumenty

Oprócz ww. faktur, w procesie rozliczania VAT lub ubiegania się o zwrot, mogą być potrzebne także inne dokumenty jak np.:

 • Umowy o dzieło lub roboty budowlane
 • Protokoły odbioru
 • Dokumentacja księgowa

Pozwoli to w razie kontroli skarbowej udowodnić zgodność nabytych materiałów budowlanych z prowadzoną działalnością.

Jak długo czeka się na zwrot nadpłaconego VAT?

Standardowo urząd skarbowy ma 3 miesiące na rozpatrzenie wniosku o zwrot VAT na materiały budowlane. Jednak postępowanie często się przedłuża, np. ze względu na wezwanie do uzupełnienia braków formalnych.

Jeśli jednak wszystkie wymagane dokumenty dołączono do wniosku, a VAT został naliczony prawidłowo, postępowanie powinno zakończyć się w ciągu 3-6 miesięcy zwrotem nadpłaconego podatku na konto.

Podsumowanie

Firmy budowlane mają prawo do odliczenia podatku VAT zapłaconego przy zakupie materiałów wykorzystywanych do realizacji usług budowlanych. Aby skorzystać z tego odliczenia VAT, trzeba prawidłowo obliczyć różnicę między VAT należnym a naliczonym i posiadać faktury VAT potwierdzające zakup materiałów.

Przedsiębiorcy budowlani rozliczający VAT na zasadach ogólnych, którzy wykażą nadwyżkę VAT naliczonego nad należnym, mogą złożyć wniosek o zwrot VAT z materiałów budowlanych. Termin na złożenie wniosku o zwrot mija po 5 latach od końca danego roku podatkowego.

Niezbędne do prawidłowego rozliczenia VAT są przede wszystkim faktury VAT dokumentujące zakup materiałów budowlanych. Warto zadbać także o inne dokumenty potwierdzające wykorzystanie materiałów w ramach działalności, co ułatwi ewentualną kontrolę skarbową.

Standardowy czas oczekiwania na zwrot nadpłaconego VAT z materiałów budowlanych to 3 miesiące. Jednak postępowanie może się przedłużyć np. z powodu wezwania do uzupełnienia dokumentów. Przy kompletnym wniosku zwrot VAT powinien nastąpić w ciągu 3-6 miesięcy od złożenia.

Najczęstsze pytania

Prawo do odliczenia VAT od zakupionych materiałów budowlanych przysługuje przedsiębiorcom budowlanym, którzy rozliczają VAT na zasadach ogólnych. Nie mogą z niego skorzystać firmy rozliczające się w formie ryczałtu.

Aby móc skorzystać z prawa do odliczenia VAT, trzeba wykazać, że zakupione materiały zostały wykorzystane do świadczenia usług opodatkowanych. Dlatego tak istotne są faktury VAT i inne dokumenty potwierdzające przeznaczenie materiałów.

Aby rozliczyć VAT, należy porównać wartość VAT należnego pobranego od sprzedaży z wartością VAT naliczonego przy zakupie i obliczyć ewentualną różnicę. Sposób rozliczenia zależy od wyniku tego obliczenia.

Wniosek VAT-7 lub VAT-7K o zwrot podatku VAT wraz z załącznikami składa się we właściwym urzędzie skarbowym, zgodnym z miejscem prowadzenia działalności. Możliwe jest złożenie wniosku zarówno w formie papierowej, jak i online.

Standardowy czas na rozpatrzenie wniosku o zwrot VAT i wypłatę pieniędzy to do 3 miesięcy. Jednak postępowanie administracyjne może się przedłużyć. Przy kompletnym wniosku zwrot powinien nastąpić w okresie 3-6 miesięcy.

Oceń artykuł

rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

5 Podobnych Artykułów:

 1. Jak odliczyć internet od podatku? Ulga za internet 2020
 2. Czy w Pradze można płacić euro? Praktyczne informacje dla turystów
 3. Ile jest warta moneta 5 zł z PRL? Sprawdź wartość kolekcjonerską.
 4. Jak doliczyć dochody małoletnich dzieci i rozliczyć pit
 5. Podatek liniowy a ulga na dziecko - porównanie i wyjaśnienie
Autor Monika Wasilewska
Monika Wasilewska

Jestem doświadczoną podróżniczką, która od wielu lat przemierza świat. Dzielę się na blogu praktycznymi poradami związanymi z podróżowaniem - jak tanio kupić bilety lotnicze, gdzie szukać noclegów czy jak zorganizować wyprawę na własną rękę. Opowiadam o najciekawszych miejscach, które odwiedziłam i polecam Wam je z czystym sercem. Zapraszam w inspirującą podróż!

Udostępnij artykuł

Napisz komentarz

Polecane artykuły