Finanse

Jak odliczyć internet od podatku? Ulga za internet 2020

Autor Monika Wasilewska
Monika Wasilewska23.12.20237 min.
Jak odliczyć internet od podatku? Ulga za internet 2020

Jak odliczyć internet od podatku? To pytanie zadaje sobie wielu podatników, którzy ponoszą comiesięczne opłaty za internet stacjonarny lub mobilny. W 2020 roku nadal obowiązuje ulga podatkowa na internet, dzięki której można odliczyć część poniesionych kosztów. W artykule wyjaśniamy kto może skorzystać z odliczenia, jakie są warunki ulgi, jakie dokumenty przygotować oraz jak rozliczyć się z fiskusem. Dowiesz się również jaka jest maksymalna kwota do odliczenia z tytułu ulgi na internet oraz jakie inne wydatki oprócz opłat za internet możesz odliczyć w rocznym rozliczeniu podatkowym.

Kluczowe wnioski:
 • Z ulgi na internet mogą skorzystać osoby rozliczające się na zasadach ogólnych według skali podatkowej.
 • Należy zachować faktury lub rachunki dokumentujące poniesione opłaty za internet.
 • Kwota ulgi wynosi maksymalnie 760 zł rocznie.
 • Odliczenia dokonujemy w zeznaniu PIT składanym za dany rok podatkowy.
 • Oprócz internetu można odliczyć wydatki m.in. na używanie samochodu do celów prywatnych.

Jak odliczyć internet od podatku? Warunki ulgi za internet

Ulga na internet to możliwość odliczenia części wydatków poniesionych na użytkowanie internetu stacjonarnego lub mobilnego. Wprowadzono ją, aby zrekompensować podatnikom koszty dostępu do sieci. Co istotne, z ulgi mogą skorzystać tylko niektóre osoby rozliczające PIT.

Z ulgi na internet nie skorzystają osoby prowadzące działalność gospodarczą i rozliczające się na zasadach ryczałtu. Przysługuje ona wyłącznie podatnikom rozliczającym się na zasadach ogólnych według skali podatkowej. Dodatkowym warunkiem jest posiadanie umowy na internet zawartej na własne nazwisko.

Kto może skorzystać z preferencji?

Ulga na internet przysługuje osobom fizycznym, które łącznie spełniają następujące warunki:

 • osiągają przychody opodatkowane według skali podatkowej,
 • posiadają umowę na internet zawartą na własne nazwisko i adres,
 • ponoszą faktyczne wydatki na użytkowanie internetu.

Oznacza to, że ulgą mogą być objęci zarówno pracownicy, renciści czy emeryci, ale także osoby prowadzące działalność gospodarczą rozliczające się na zasadach ogólnych. Ważne jest również wspólne rozliczenie małżonków.

Jak udokumentować wydatki na internet do ulgi podatkowej?

Kluczowe znaczenie w przypadku ulgi na internet ma udokumentowanie poniesionych wydatków. Bez rachunków czy faktur VAT nie odliczymy kosztów użytkowania internetu.

Należy zatem zachować wszystkie faktury i rachunki wystawione w danym roku podatkowym, które potwierdzają opłacenie abonamentu za internet lub doładowania internetu na kartę SIM w telefonie.

Faktury muszą być wystawione na własne nazwisko i adres. W przypadku umowy na abonament powinny dodatkowo zawierać adres instalacji internetu.

Dokumenty te będą potrzebne do rozliczenia PIT, w którym dokonamy odliczenia. Warto je chronologicznie zbierać na bieżąco, aby ułatwić sobie zadanie przy kompletowaniu załączników do zeznania podatkowego.

Jakie dane powinna zawierać faktura VAT?

Aby faktura VAT stanowiła dowód poniesienia wydatków na cele odliczenia ulgi, powinna zawierać:

 • dane identyfikacyjne sprzedawcy (NIP, nazwa, adres),
 • dane nabywcy (imię, nazwisko, adres),
 • numer, datę wystawienia i termin płatności faktury,
 • wskazanie towarów lub usług, których faktura dotyczy (w tym wypadku “internet” lub “abonament internetowy”),
 • kwoty wydatków z podziałem na wartość netto i brutto.

Wszystkie te składowe są istotną częścią faktury VAT i potwierdzają, że została ona wystawiona na naszą rzecz za konkretną usługę. Ułatwia to później umieszczenie jej w załączniku PIT/O jako dowód poniesienia kosztów internetu.

Liczba miesięcy Maksymalna kwota odliczenia
1 miesiąc 63 zł
6 miesięcy 378 zł
12 miesięcy 760 zł

Ile wynosi maksymalna kwota ulgi za internet?

Maksymalna roczna kwota, którą można odliczyć z tytułu ulgi na internet, wynosi 760 zł. Jest ona limitowana przez przepisy i nie możemy odliczyć wyższych kosztów, nawet jeśli faktycznie je ponieśliśmy.

W praktyce oznacza to, że odliczymy:

 • 63 zł miesięcznie za każdy miesiąc korzystania z internetu w danym roku podatkowym
 • maksymalnie do łącznej kwoty 760 zł rocznie.

Np. przez okres 6 miesięcy będzie to 378 zł (63 zł x 6 miesięcy), a przez cały rok 760 zł, niezależnie od tego, czy miesięczny abonament wynosił 40 zł czy 150 zł.

Jak obliczyć kwotę przysługującej ulgi?

Aby obliczyć kwotę ulgi, którą można odliczyć od podatku w danym roku podatkowym, należy:

 1. zebrać wszystkie faktury i rachunki za internet z tego roku,
 2. zbadać, za które miesiące mamy udokumentowane płatności,
 3. pomnożyć liczbę miesięcy przez kwotę 63 zł
 4. wyliczyć łączną sumę wydatków z faktur i rachunków,
 5. wybrać niższą z tych dwóch kwot - będzie to nasza ulga.

Przykład: w 2022 roku opłaciliśmy internet przez 7 miesięcy, zatem możemy odliczyć 7 x 63 zł = 441 zł. Jednak z faktur wynika, że łącznie wydaliśmy 390 zł. Niższa z kwot to nasza ulga, a więc odliczymy 390 zł.

Gdzie i jak rozliczyć w zeznaniu podatkowym ulgę za internet?

Jak odliczyć internet od podatku? Ulga za internet 2020

Ulga za internet odliczana jest w rocznym zeznaniu podatkowym PIT/O składanym za dany rok. Odliczamy ją w części B w poz. "Ulga za internet".

Należy tam wpisać kwotę przysługującego odliczenia, czyli ulgi obliczonej na podstawie posiadanych faktur i rachunków.

Jednocześnie wszystkie faktury i rachunki za internet musimy dołączyć do PIT w załączniku PIT/O. Będzie on stanowił potwierdzenie i uzasadnienie dla zastosowanej ulgi.

Organ podatkowy w razie wątpliwości może wezwać do okazania oryginałów tych dokumentów w celu weryfikacji odliczonej kwoty.

Kiedy złożyć zeznanie z ulgą na internet?

Zeznanie PIT z ulgą na internet składamy w terminie:

 • do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym, za który dokonujemy rozliczenia
 • albo do 2 maja, jeżeli 1 maja wypada w weekend.

Np. za 2022 rok musimy złożyć PIT z odliczeniem ulgi do 2 maja 2023 roku.

Jakie inne wydatki można odliczyć od podatku oprócz internetu?

Oprócz ulgi na internet, ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych przewiduje możliwość odliczenia szeregu innych wydatków. Najpopularniejsze z nich to m.in.:

 • wydatki na cele rehabilitacyjne - np. turnusy rehabilitacyjne,
 • darowizny przekazane dla OPP czy na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą,
 • wydatki z tytułu użytkowania samochodu do celów prywatnych,
 • wydatki na IKZE (indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego).

Wszystkie te pozycje również należy wykazać i odpowiednio udokumentować w rocznym PIT. Pozwoli to zminimalizować należny podatek dochodowy do zapłaty.

Podsumowanie

Ulga na internet to preferencja podatkowa, dzięki której można odliczyć część wydatków poniesionych na użytkowanie internetu stacjonarnego lub mobilnego. Przysługuje podatnikom rozliczającym PIT według skali podatkowej. Warunkiem jest posiadanie umowy oraz faktur na własne nazwisko. Odliczenie następuje w zeznaniu PIT/O do kwoty maksymalnie 760 zł rocznie. Ulga ta funkcjonuje od kilku lat i nadal obowiązuje, choć jej zasady ulegały modyfikacjom.

W artykule szczegółowo wyjaśniono komu przysługuje ulga na internet, jak ją prawidłowo udokumentować fakturami i rachunkami oraz gdzie i w jaki sposób ją rozliczyć w PIT z załącznikiem PIT/O. Ponadto wskazano jaka jest maksymalna kwota odliczenia z tytułu ulgi na internet wynosząca 760 zł rocznie. Omówiono także jak w prosty sposób obliczyć wysokość przysługującej ulgi oraz jakie inne wydatki i ulgi można dodatkowo uwzględnić w rozliczeniu rocznym.

Lektura artykułu pozwoli zrozumieć zasady ulgi na internet, warunki do jej zastosowania oraz sposób rozliczenia się z fiskusem aby odliczyć część kosztów internetu od podatku dochodowego. Każdy podatnik powinien wiedzieć, jakie ulgi przysługują mu z mocy prawa - warto to wykorzystać optymalizując obciążenia podatkowe.

Mamy nadzieję, że informacje tu zawarte pozwolą Wam skutecznie odliczyć internet od podatku i zoptymalizować swoje rozliczenia z fiskusem. Zachęcamy do skorzystania z ulgi, jeżeli oczywiście spełniacie warunki do jej zastosowania. Powodzenia!

Oceń artykuł

rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

5 Podobnych Artykułów:

 1. Oddawanie krwi rozliczenie pit | Ulga podatkowa za oddanie krwi
 2. Czy w Pradze można płacić euro? Praktyczne informacje dla turystów
 3. Ile jest warta moneta 5 zł z PRL? Sprawdź wartość kolekcjonerską.
 4. Jak doliczyć dochody małoletnich dzieci i rozliczyć pit
 5. Podatek liniowy a ulga na dziecko - porównanie i wyjaśnienie
Autor Monika Wasilewska
Monika Wasilewska

Jestem doświadczoną podróżniczką, która od wielu lat przemierza świat. Dzielę się na blogu praktycznymi poradami związanymi z podróżowaniem - jak tanio kupić bilety lotnicze, gdzie szukać noclegów czy jak zorganizować wyprawę na własną rękę. Opowiadam o najciekawszych miejscach, które odwiedziłam i polecam Wam je z czystym sercem. Zapraszam w inspirującą podróż!

Udostępnij artykuł

Napisz komentarz

Polecane artykuły