Podatki

Hospicjum światło Toruń - Opieka medyczna i wsparcie dla pacjentów

Autor Monika Wasilewska
Monika Wasilewska23.12.20238 min.
Hospicjum światło Toruń - Opieka medyczna i wsparcie dla pacjentów

Hospicjum Toruń świadczy kompleksową opiekę medyczną i wsparcie dla osób zmagających się z chorobami przewlekłymi, nieuleczalnymi oraz terminalnymi. Zespół wykwalifikowanych lekarzy, pielęgniarek i psychologów zapewnia całościową pomoc skupioną na poprawie jakości życia pacjentów i ich rodzin. Opieka realizowana jest zarówno w siedzibie hospicjum, jak i w domach podopiecznych.

Kluczowe wnioski:
 • Hospicjum światło specjalizuje się w opiece paliatywnej mającej na celu złagodzenie objawów choroby i cierpienia.
 • Personel hospicjum zapewnia wsparcie medyczne, psychologiczne, socjalne oraz duchowe pacjentom i ich bliskim.
 • Opieka realizowana jest w ośrodku stacjonarnym oraz w ramach hospicjum domowego.
 • Wolontariusze wspierają działalność hospicjum, spędzając czas z pacjentami i wspomagając personel medyczny.
 • Hospicjum światło pomaga rodzinom pacjentów przejść przez trudny okres choroby bliskiej osoby.

Opieka paliatywna w Hospicjum światło

Hospicjum Toruń świadczy kompleksową opiekę paliatywną nad osobami zmagającymi się z chorobami przewlekłymi, nieuleczalnymi i terminalnymi. Celem opieki paliatywnej jest poprawa jakości życia pacjentów poprzez łagodzenie bólu i innych objawów choroby, kiedy wyleczenie nie jest już możliwe.

Personel medyczny Hospicjum światło Toruń skupia się na zapewnieniu pacjentom jak największego komfortu i godności. Lekarze, pielęgniarki i psycholodzy starają się ulżyć cierpieniu fizycznemu, psychicznemu, socjalnemu i duchowemu podopiecznych hospicjum.

Pomoc medyczna i pielęgnacyjna

Opieka paliatywna w Hospicjum Toruń obejmuje m.in. podawanie leków łagodzących ból i inne uciążliwe objawy choroby, zabiegi pielęgnacyjne, odżywianie dojelitowe i pozajelitowe, opatrywanie odleżyn i ran nowotworowych. Personel medyczny pomaga także w codziennych czynnościach, takich jak mycie, ubieranie się czy spożywanie posiłków.

Opieka w Hospicjum światło realizowana jest zarówno w siedzibie ośrodka stacjonarnego przy ul. Św. Józefa, jak i w domach pacjentów za pośrednictwem mobilnego hospicjum domowego. Dzięki temu osoby ciężko chore nie muszą przebywać w szpitalu i mogą pozostać w znanym sobie środowisku domowym.

Leczenie objawowe chorób przewlekłych

Hospicjum Toruń zapewnia leczenie objawowe wielu chorób przewlekłych, które ze względu na zaawansowany stan nie poddają się już terapii przyczynowej. Są to m.in. nowotwory, choroby neurologiczne (np. choroba Alzheimera), niewydolności narządowe (serca, nerek, wątroby), choroby układu oddechowego i wiele innych schorzeń.

Celem leczenia objawowego jest złagodzenie dolegliwości takich jak ból, duszność, nudności, zmęczenie i depresja, co pozwala poprawić samopoczucie i funkcjonowanie pacjentów. Stosowane są leki (głównie opioidowe), tlenoterapia, drenaż wydzieliny z dróg oddechowych oraz różne metody niefarmakologiczne.

Rehabilitacja chorych przewlekle

Ważnym elementem opieki w Hospicjum światło Toruń jest rehabilitacja pacjentów mająca na celu utrzymanie jak najlepszej sprawności fizycznej i samodzielności. Zajęcia terapeutyczne pomagają zachować siłę mięśni i zakres ruchu, a także poprawiają krążenie, oddychanie i funkcje poznawcze.

Dzięki rehabilitacji chorzy przewlekle dłużej zachowują możliwość samoobsługi, co znacząco wpływa na ich komfort życia. Ćwiczenia dobierane są indywidualnie do potrzeb i możliwości każdego pacjenta.

Wsparcie psychologiczne i duchowe pacjentów

Bardzo ważnym aspektem opieki hospicyjnej jest wsparcie emocjonalne i duchowe świadczone pacjentom Hospicjum Toruń i ich rodzinom. Przewlekła, nieuleczalna choroba niesie ze sobą cierpienie nie tylko fizyczne, ale również psychiczne i duchowe.

Zespół psychologów i terapeutów pomaga uporać się ze stresem, lękiem, depresją i innymi trudnościami. Umożliwiają pacjentom wyrażenie uczuć, dzielenie się problemami i poszukiwanie wsparcia. Ważnym elementem jest również pomoc w znalezieniu sensu i akceptacji zbliżającej się śmierci.

Naszym celem jest zapewnienie pacjentom spokoju ducha i godnego odejścia w otoczeniu bliskich osób - mówi dyrektor Hospicjum światło w Toruniu.

Poradnictwo rodzinne

Istotnym obszarem działalności zespołu psychologów Hospicjum Toruń jest również poradnictwo i wsparcie dla rodzin pacjentów. Pomagają im zrozumieć emocje i potrzeby osoby chorej, udzielają wskazówek, jak opiekować się bliskim w domu. Porady obejmują także kwestie komunikacji, radzenia sobie ze stresem i żałobą po stracie najbliższej osoby.

Dzięki temu wsparciu rodziny chorujących pacjentów lepiej radzą sobie z trudnościami oraz izolacją, jaka często im towarzyszy w obliczu ciężkiej, nieuleczalnej choroby bliskiej osoby.

Opieka w domu pacjenta przez zespół mobilny

Hospicjum światło Toruń - Opieka medyczna i wsparcie dla pacjentów

Hospicjum Toruń umożliwia pacjentom pozostanie w domu i spędzenie ostatniego okresu życia w znanym sobie otoczeniu. Specjalnie przeszkolony zespół mobilny dociera do domów chorych, by zapewnić im niezbędną opiekę medyczną i pielęgnacyjną.

Mobilne hospicjum świadczy m.in. podstawowe świadczenia zdrowotne (pomiary, podawanie leków, opatrywanie ran), pielęgnację i rehabilitację pacjentów w domu. Zespół hospicjum domowego ma do dyspozycji niezbędny sprzęt, m.in. koncentrator tlenu, ssak, materac przeciwodleżynowy.

Liczba pacjentów objętych opieką mobilnego hospicjum w 2022 r. 112 osób
Średni czas opieki nad pacjentem w domu 56 dni

Opieka wytchnieniowa

Mobilny zespół Hospicjum światło Toruń świadczy również opiekę wytchnieniową, czyli czasowo zastępuje bliskich w obowiązkach opiekuńczych. Daje to niezbędny odpoczynek rodzinom pacjentów, możliwość załatwienia codziennych spraw czy skupienia się na własnych potrzebach.

Opieka wytchnieniowa obejmuje zarówno pomoc medyczną, jak i czynności pielęgnacyjno-higieniczne. Mobilni opiekunowie mogą także dotrzymać towarzystwa osobie chorej, aby ulżyć samotności i poczuciu izolacji.

Wolontariat w Hospicjum światło w Toruniu

Działalność Hospicjum Toruń w znacznym stopniu opiera się na pracy wolontariuszy. Ich pomoc pozwala objąć opieką większą liczbę potrzebujących oraz udzielać wsparcia w wymiarze, na które nie zawsze stać placówki medyczne.

Wolontariusze Hospicjum światło służą pomocą na wielu płaszczyznach. Odwiedzają pacjentów i dotrzymują im towarzystwa, pomagają w prostych czynnościach pielęgnacyjnych, wspierają personel przy organizacji zajęć czy imprez okolicznościowych. Praca wolontariuszy przynosi podopiecznym radość i poczucie, że ktoś o nich pamięta.

 • Liczba aktywnych wolontariuszy Hospicjum światło w 2022 r. - 73 osoby
 • Średnia liczba godzin pracy na wolontariusza miesięcznie - 16 godzin

Szkolenia wolontariuszy

Osoby zainteresowane pracą jako wolontariusz przechodzą w Hospicjum Toruń specjalne szkolenie obejmujące m.in. podstawy opieki paliatywnej, przepisy sanitarne i BHP oraz komunikację z osobami przewlekle chorymi. Wolontariusze zapoznają się także z etyką pracy hospicyjnej i zasadami wsparcia pacjentów oraz ich rodzin.

Dzięki takiemu przygotowaniu wolontariusze profesjonalnie i empatycznie wspierają chorych, stanowiąc cenne uzupełnienie personelu medycznego Hospicjum światło Toruń.

Pomoc rodzinie chorego w Hospicjum światło

Bardzo ważnym obszarem działania Hospicjum Toruń jest również pomoc kierowana do rodzin osób przewlekle i terminalnie chorych. Bliscy pacjentów przechodzą trudny okres, stając przed koniecznością opieki nad osobą chorą, a także radzenia sobie z jej cierpieniem i zbliżającą się śmiercią.

Personel Hospicjum światło za cel stawia sobie wsparcie rodzin pacjentów i pomoc w przejściu przez ten niełatwy czas. Obejmuje ono konsultacje psychologiczne, terapię, grupy wsparcia, a także szkolenia i praktyczne instruktaże dotyczące opieki domowej, pielęgnacji czy obsługi sprzętu medycznego.

Dzięki partnerskiej współpracy z rodzinami chorych Hospicjum Toruń zapewnia pacjentom najlepszą możliwą opiekę i godne warunki do końca życia we własnym domu.

Podsumowanie

Hospicjum Toruń to nowoczesny ośrodek opieki paliatywno-hospicyjnej, zapewniający kompleksową pomoc medyczną i wsparcie pacjentom zmagającym się z chorobami przewlekłymi, nieuleczalnymi i terminalnymi. Dzięki pracy doświadczonego personelu i licznego grona wolontariuszy, Hospicjum światło Toruń gwarantuje wysoką jakość świadczonych usług, skupiając się na poprawie komfortu i godności podopiecznych.

Opieka sprawowana przez Hospicjum Toruń koncentruje się wokół potrzeb konkretnych pacjentów. Obejmuje ona leczenie objawowe, opiekę pielęgniarską, rehabilitację, wsparcie psychologiczne i duchowe oraz pomoc rodzinom chorych. Realizowana jest zarówno w ośrodku stacjonarnym, jak i w domach pacjentów przy wsparciu mobilnego hospicjum.

Hospicjum światło organizuje także szkolenia dla wolontariuszy, którzy aktywnie wspierają działalność placówki. Ich zaangażowanie pozwala objąć opieką większą liczbę potrzebujących oraz zapewnić pacjentom i ich bliskim wsparcie na wielu płaszczyznach. Wsp

Najczęstsze pytania

Hospicjum światło specjalizuje się w opiece paliatywnej, czyli kompleksowej pomocy medycznej, pielęgnacyjnej, psychologicznej i duchowej dla osób zmagających się z przewlekłymi, nieuleczalnymi lub terminalnymi chorobami. Celem jest poprawa jakości życia i złagodzenie cierpienia chorego.

Nie, opieka hospicyjna przeznaczona jest także dla pacjentów z innymi schorzeniami przewlekłymi, jak niewydolność narządowa, choroby neurologiczne czy stwardnienie rozsiane. Kryterium przyjęcia jest terminalny stan choroby, a nie jej rodzaj.

Opieka paliatywna świadczona jest zarówno w stacjonarnym ośrodku Hospicjum przy ul. Św. Józefa 23, jak i w domach pacjentów dzięki mobilnemu hospicjum. Dzięki temu chorzy mogą pozostać w domu do końca życia.

Opieka hospicyjna finansowana jest przez NFZ, ZUS lub inne podmioty (np. PCPR), dlatego dla pacjentów i ich rodzin jest bezpłatna w zakresie świadczeń gwarantowanych.

Aby zostać wolontariuszem należy skontaktować się z Działem Wolontariatu Hospicjum światło, wypełnić formularz zgłoszeniowy i odbyć szkolenie. Następnie można realizować się pomagając pacjentom i ich rodzinom.

Oceń artykuł

rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

5 Podobnych Artykułów:

 1. Jak odliczyć internet od podatku? Ulga za internet 2020
 2. Podatek od najmu deklaracja - Rozliczenie umowy najmu mieszkania
 3. Deklaracja PIT 36 – formularz, druk, jak wysłać online
 4. Urząd Skarbowy Praga Północ - Jagiellońska Warszawa
 5. Federacja służb mundurowych - stowarzyszenie służb mundurowych
Autor Monika Wasilewska
Monika Wasilewska

Jestem doświadczoną podróżniczką, która od wielu lat przemierza świat. Dzielę się na blogu praktycznymi poradami związanymi z podróżowaniem - jak tanio kupić bilety lotnicze, gdzie szukać noclegów czy jak zorganizować wyprawę na własną rękę. Opowiadam o najciekawszych miejscach, które odwiedziłam i polecam Wam je z czystym sercem. Zapraszam w inspirującą podróż!

Udostępnij post

Napisz komentarz

Polecane artykuły

ZUS Żywiec - Godziny otwarcia i Kontakt
PodatkiZUS Żywiec - Godziny otwarcia i Kontakt

ZUS Żywiec - wszystkie niezbędne informacje o godzinach otwarcia, numerze telefonu 33 861 38 91, lokalizacji oraz możliwości załatwienia spraw w placówce przy ul. Dworcowej 38. Dowiedz się jak dojechać, gdzie zaparkować oraz jak umówić e-wizytę.