Finanse

Ulga budowlana w PIT - jak rozliczyć ulgę remontową

Autor Monika Wasilewska
Monika Wasilewska23.12.20236 min.
Ulga budowlana w PIT - jak rozliczyć ulgę remontową

Ulga budowlana w PIT to możliwość odliczenia od podatku wydatków poniesionych na prace remontowo-budowlane. W artykule wyjaśniamy, kto może skorzystać z ulgi, na jakie prace przysługuje, jaki jest limit i wysokość odliczenia, jaką dokumentację trzeba przygotować, jak rozliczyć ulgę w zeznaniu podatkowym oraz kiedy można stracić możliwość odliczenia.

Kluczowe wnioski:
 • Z ulgi mogą skorzystać osoby fizyczne, które są właścicielami lub współwłaścicielami nieruchomości.
 • Ulga przysługuje na prace budowlane, remontowe oraz termomodernizacyjne w budynkach mieszkalnych.
 • Maksymalna kwota odliczenia to 53 000 zł w odniesieniu do wszystkich realizowanych przedsięwzięć.
 • Należy zachować faktury VAT i dowody zapłaty za wykonane prace.
 • Ulga jest rozliczana w zeznaniu PIT składanym za rok podatkowy, w którym poniesiono wydatki.

Ulga budowlana w PIT - kto może skorzystać

Z ulgi budowlanej w PIT mogą skorzystać osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami nieruchomości, na której zostały przeprowadzone prace budowlane, remontowe lub termomodernizacyjne. Ulga przysługuje więc na przykład właścicielom domów jednorodzinnych, mieszkań w budynkach wielorodzinnych czy lokali użytkowych.

Co ważne, z ulgi mogą skorzystać także współwłaściciele, ale tylko proporcjonalnie do posiadanych udziałów w nieruchomości. Oznacza to, że jeśli ktoś posiada 50% udziału w mieszkaniu, może odliczyć w ramach ulgi budowlanej maksymalnie 50% poniesionych kosztów.

Wspólnota mieszkaniowa a ulga budowlana

Z ulgi budowlanej mogą również skorzystać członkowie wspólnoty mieszkaniowej proporcjonalnie do posiadanych udziałów w nieruchomości wspólnej. W tym przypadku to zarząd wspólnoty wystawia zaświadczenia o wysokości poniesionych wydatków.

Natomiast sami członkowie wspólnoty nie muszą gromadzić oddzielnych faktur i rachunków na prace wykonane w części wspólnej budynku.

Ulga budowlana w PIT - na jakie prace przysługuje

Ulga budowlana przysługuje na szereg prac budowlanych i remontowych przeprowadzanych w budynkach mieszkalnych jedno- i wielorodzinnych oraz w lokalach mieszkalnych stanowiących odrębną własność.

Są to między innymi:

 • prace konstrukcyjne,
 • prace instalacyjne (np. wodno-kanalizacyjne, elektryczne),
 • prace wykończeniowe.

Ulga obejmuje zarówno duże remonty generalne, jak i bieżące prace naprawcze czy konserwacyjne. Warunkiem jest, aby dotyczyły budynku mieszkalnego i miały wpływ na jego użyteczność lub estetykę.

Prace termomodernizacyjne

Ulga budowlana obejmuje również szereg prac związanych z termomodernizacją budynku mieszkalnego, takich jak:

 • docieplenie ścian, stropów, fundamentów,
 • wymiana okien i drzwi zewnętrznych,
 • modernizacja instalacji ogrzewania lub ciepłej wody użytkowej.

Dzięki temu ulga wpisuje się w działania proekologiczne i promuje poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych.

Ulga budowlana w PIT - limit i wysokość odliczenia

Maksymalna wysokość ulgi budowlanej w ramach jednego roku podatkowego wynosi 53 000 zł w odniesieniu do wszystkich realizowanych w danym roku przedsięwzięć. Oznacza to, że jeśli w 2023 roku wykonano prace remontowe za 70 000 zł, to do odliczenia w ramach ulgi będzie kwota 53 000 zł.

Niewykorzystana w danym roku kwota ulgi budowlanej może być odliczana w kolejnych latach, aż do wyczerpania limitu.

Co istotne, limit 53 000 zł dotyczy łącznie wszystkich podatników mających tytuł prawny do danej nieruchomości. Jeśli więc mieszkanie należy do dwóch współwłaścicieli w równych częściach, mogą oni skorzystać maksymalnie z 26 500 zł ulgi każdy.

Stawka odliczenia

Wysokość dochodów wysokość odliczenia
do 85 528 zł 19% wydatków
powyżej 85 528 zł 15 300 zł + 4% nadwyżki ponad 85 528 zł

Jak widać w tabeli, stawka ulgi budowlanej maleje wraz ze wzrostem dochodów podatnika. Przy niższych dochodach wynosi ona 19%, a przy wyższych spada do poziomu 4%.

Ulga budowlana w PIT - dokumentacja wymagana

Ulga budowlana w PIT - jak rozliczyć ulgę remontową

Aby skorzystać z ulgi budowlanej, należy udokumentować poniesione na prace remontowe wydatki. Podstawowymi dokumentami są tutaj:

 • faktury VAT wystawione przez wykonawców wraz z dowodami zapłaty,
 • umowy o dzieło lub zlecenia z opisem wykonanych prac (w przypadku prac wykonywanych bezpośrednio przez podatnika),
 • zaświadczenie zarządu wspólnoty mieszkaniowej określające wysokość poniesionych przez członka wspólnoty wydatków (w przypadku prac na częściach wspólnych budynku wielorodzinnego).

Należy przechowywać ww. dokumenty, ponieważ mogą być wymagane przez urząd skarbowy w razie kontroli prawidłowości odliczenia ulgi.

Ulga budowlana w PIT - sposób rozliczenia w zeznaniu

Ulga budowlana jest rozliczana raz do roku w zeznaniu podatkowym PIT składanym za rok podatkowy, w którym poniesiono wydatki na cele remontowo-budowlane. Odliczenia dokonuje się w części B zeznania w pozycji "Odliczenia od dochodu".

Odliczenie polega na pomniejszeniu podstawy obliczenia podatku o kwotę przysługującej ulgi. Dzięki temu podatnik płaci niższy podatek.

Wysokość przysługującej ulgi budowlanej oblicza się jako iloczyn wysokości poniesionych wydatków i odpowiedniej stawki (19% lub 15 300 zł + 4%).

Ulga budowlana w PIT - kiedy stracić możliwość odliczenia

Podatnik traci prawo do ulgi budowlanej w następujących sytuacjach:

 • sprzedaż nieruchomości objętej ulgą w ciągu 5 lat od momentu poniesienia wydatków,
 • wycofanie nieruchomości z działalności gospodarczej prowadzonej przez podatnika (jeśli wcześniej służyła tej działalności),
 • zmiana sposobu użytkowania budynku z mieszkalnego na użytkowy.

Co istotne, utrata prawa do odliczenia oznacza konieczność złożenia korekty zeznania podatkowego i zwrotu wcześniej odliczonej kwoty ulgi wraz z odsetkami.

Podsumowanie

W artykule przybliżyliśmy zasady rozliczania w ramach PIT ulgi budowlanej, zwanej również ulgą remontową. Jest to cenne narzędzie pozwalające odliczyć od podatku część poniesionych wydatków na prace budowlane lub remontowe w domach i mieszkaniach.

Opisaliśmy, kto może skorzystać z tego rozwiązania - są to osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami nieruchomości mieszkalnych poddanych pracom budowlanym i remontowym. Ulga budowlana przysługuje zarówno na duże remonty, jak i bieżące naprawy oraz prace konserwacyjne.

Przedstawiliśmy także szczegółowe zasady - na jakie rodzaje prac przysługuje ulga, jaka jest maksymalna kwota i stawki odliczenia, jakie dokumenty trzeba zachować oraz jak samodzielnie rozliczyć ulgę remontową w rocznym zeznaniu PIT.

Mamy nadzieję, że publikacja pomoże osobom planującym lub przeprowadzającym prace remontowe w mieszkaniach i domach w praktycznym wykorzystaniu ulgi podatkowej i realnym obniżeniu podatku PIT.

Oceń artykuł

rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

5 Podobnych Artykułów:

 1. Jak odliczyć internet od podatku? Ulga za internet 2020
 2. Czy w Pradze można płacić euro? Praktyczne informacje dla turystów
 3. Ile jest warta moneta 5 zł z PRL? Sprawdź wartość kolekcjonerską.
 4. Podatek od najmu deklaracja - Rozliczenie umowy najmu mieszkania
 5. Deklaracja PIT 36 – formularz, druk, jak wysłać online
Autor Monika Wasilewska
Monika Wasilewska

Jestem doświadczoną podróżniczką, która od wielu lat przemierza świat. Dzielę się na blogu praktycznymi poradami związanymi z podróżowaniem - jak tanio kupić bilety lotnicze, gdzie szukać noclegów czy jak zorganizować wyprawę na własną rękę. Opowiadam o najciekawszych miejscach, które odwiedziłam i polecam Wam je z czystym sercem. Zapraszam w inspirującą podróż!

Udostępnij artykuł

Napisz komentarz

Polecane artykuły