Długi

Jak doliczyć dochody małoletnich dzieci i rozliczyć pit

Autor Monika Wasilewska
Monika Wasilewska23.12.20237 min.
Jak doliczyć dochody małoletnich dzieci i rozliczyć pit

Jak doliczyć dochody małoletnich dzieci to jedno z kluczowych pytań przy rozliczaniu rocznego PIT. Wielu rodziców nie wie, kiedy, w jakiej wysokości i na jakich zasadach można dodać zarobki swoich dzieci do swojego zeznania podatkowego.

Kluczowe wnioski:
 • Dochody małoletnich dzieci można doliczyć do naszego PIT, jeśli nie przekraczają one 3089 zł w roku.
 • Doliczenie dochodów jest opłacalne, bo pozwala obniżyć nasz podatek lub zwiększyć zwrot z urzędu.
 • Aby doliczyć pieniądze dziecka, trzeba mieć na niego przyznane prawo do ulgi prorodzinnej.
 • Doliczane mogą być dochody małoletnich z różnych źródeł np. umów cywilnoprawnych.
 • Warto sprawdzić, czy doliczenie dochodów dziecisetBold jest dla nas korzystne podatkowo.

Jak doliczyć dochody dzieci

Doliczenie dochodów małoletnich dzieci do swojego rozliczenia rocznego w ramach PIT jest możliwe, ale pod pewnymi warunkami. Przede wszystkim dochody te nie mogą przekroczyć kwoty 3089 zł w danym roku podatkowym. Jeśli zostały spełnione limity oraz inne wymagania, wówczas dochody dzieci można bez przeszkód dodać do naszego zeznania.

Doliczenie pieniędzy zarobionych przez nasze dzieci jest zazwyczaj korzystne, gdyż pozwala obniżyć wysokość płaconego przez nas podatku lub zwiększyć wielkość zwrotu podatku z urzędu skarbowego. Warto to rozważyć przy rozliczaniu za ubiegły rok.

Gdzie wpisać dochody w PIT

Aby rozliczyć dochody małoletniego dziecka, należy dodać je w odpowiedniej części formularza rozliczeniowego PIT. W zależności od rodzaju uzyskanych przez dziecko pieniędzy, wpisujemy je w dziale F albo załączniku PIT/ZG jako dochody z działalności gospodarczej lub najmu.

Dochody małoletnich z umów cywilnoprawnych (np. umowa zlecenie) wykazujemy natomiast w części PIT/O składanej wraz z naszym zeznaniem podatkowym. Pozwoli to prawidłowo rozliczyć podatek dochodowy z dochodów dziecka.

Kiedy doliczać dochody dzieci

Aby móc doliczyć pieniądze zarobione przez dziecko do naszego PIT, muszą być spełnione określone warunki.

Przede wszystkim dziecko musi mieć status osoby małoletniej, czyli nie może mieć ukończonych 18 lat (chyba że wcześniej wstąpiło w związek małżeński). Ponadto musimy mieć przyznane prawo do ulgi prorodzinnej na to dziecko.

Wiek dziecka Limit dochodów w 2023 r.
Do ukończenia 16 lat 3089 zł
16-18 lat (jeśli się uczy) 3089 zł

Istotnym ograniczeniem jest również limit rocznych dochodów, które możemy doliczyć. W 2023 roku wynosi on dla małoletnich 3049 zł brutto. Jeśli dziecko osiągnęło większy przychód, nadwyżka musi zostać rozliczona na ogólnych zasadach w osobnym PIT.

Dochody małoletnich w PIT

Doliczając dochody naszych dzieci, musimy pamiętać o limitach i ograniczeniach. Przede wszystkim roczna kwota dochodów do doliczenia dla małoletniego nie może przekroczyć w 2023 roku 3089 zł brutto.

Jeśli dziecko osiągnęło dochody z kilku źródeł (umowa o pracę, umowy cywilnoprawne itp.) sumujemy wszystkie te kwoty. To właśnie ta łączna suma decyduje o możliwości doliczenia i nie może być wyższa niż limit.

Należy zachować ostrożność i dokładnie zsumować wszelkie dochody małoletniego, by przypadkowo nie przekroczyć progów, co skutkowałoby koniecznością samodzielnego rozliczenia nadwyżki przez dziecko.

Jakie dochody można doliczyć

Zasadniczo możliwe jest doliczenie dochodów małoletnich dzieci bez względu na źródło ich uzyskania. Najczęściej są to:

 • dochody z umów o pracę i umów cywilnoprawnych (np. umowa zlecenie, umowa o dzieło),
 • dochody z działalności gospodarczej lub najmu nieruchomości prowadzonej przez małoletnie dziecko.

Warunkiem pozostaje nieprzekroczenie limitu 3089 zł brutto łącznych dochodów w danym roku podatkowym.

Jak rozliczyć podatek z dziećmi

Jak doliczyć dochody małoletnich dzieci i rozliczyć pit

Aby rozliczyć PIT z dochodami małoletnich dzieci, musimy dodać zarobione przez nie pieniądze do naszego zeznania podatkowego. Sposób postępowania zależy od źródła tych dochodów.

Dochody z umów cywilnoprawnych (umowa zlecenie, o dzieło itp.) wykazujemy w załączniku PIT/O do naszego PIT. Natomiast pieniądze z działalności gospodarczej czy najmu lokalu - w załączniku PIT/ZG.

Po zsumowaniu naszych dochodów z dochodami dzieci obliczamy podatek i porównujemy go z podatkiem należnym bez doliczenia. Zazwyczaj doliczenie obniża nasz podatek lub zwiększa ewentualny zwrot.

Jakie dokumenty potrzebne

Aby udowodnić dochody małoletniego i doliczyć je w PIT, potrzebne będą stosowne dokumenty:

 • zaświadczenie o dochodach z zakładu pracy lub urzędu skarbowego
 • kopie umów cywilnoprawnych (np. umowa zlecenie)
 • w niektórych przypadkach - dokumentacja związana z działalnością gospodarczą dziecka

Dzięki tym dokumentom będziemy w stanie udowodnić wysokość dochodów małoletniego, które chcemy doliczyć.

Limity dochodów niepełnoletnich

Istnieją limity dochodów, jakie możemy doliczyć dla osoby niepełnoletniej w ramach naszego rozliczenia PIT. W 2023 roku wynoszą one maksymalnie 3089 zł brutto łącznych dochodów rocznie.

Limit ten obejmuje zarówno przychody z umów o pracę i umów cywilnoprawnych, jak również dochody z własnej działalności gospodarczej czy najmu nieruchomości.

Jeśli łączna kwota przychodów z różnych źródeł przekroczy ten limit, nadwyżkę trzeba rozliczyć samodzielnie w osobnym PIT za niepełnoletnie dziecko. Nie można jej już doliczyć do PIT rodzica lub opiekuna.

Zmiana limitu w 2023 roku

Od 2023 roku zmienił się limit dochodów małoletnich, które można doliczyć. W poprzednich latach wynosił on 3089 zł, ale od bieżącego roku został podniesiony do kwoty 3 089 zł.

Oznacza to, że teraz można rozliczyć nieco wyższe dochody uzyskane przez osobę małoletnią, bez konieczności składania przez nią odrębnego PIT.

Zasady łączenia dochodów

Aby połączyć dochody rodzica z dochodami małoletniego dziecka, muszą być spełnione określone warunki. Przede wszystkim łączna roczna kwota dochodów dziecka nie może przekraczać limitu 3089 zł brutto.

Ponadto rodzic musi mieć przyznane prawo do ulgi prorodzinnej na to dziecko. Bez tego nie będzie można doliczyć pieniędzy małoletniego do swojego PIT.

Kolejnym warunkiem jest nieprzekroczenie progu dochodowego przez rodzica. Chodzi tu o próg 85 528 zł, od którego rodzic przechodzi na wyższą 32% stawkę PIT. Doliczenie dochodów dziecka nie może spowodować przekroczenia tej kwoty.

Podsumowanie

Doliczenie dochodów małoletnich dzieci do PIT rodzica lub opiekuna jest możliwe, ale z zachowaniem określonych limitów i zasad. Aby to zrobić, roczne dochody dziecka nie mogą przekroczyć 3089 zł brutto. Ponadto rodzic musi mieć przyznane prawo do ulgi prorodzinnej na dziecko.

Dochody małoletniego dziecka można doliczać bez względu na ich źródło - mogą to być pieniądze z umów o pracę, umów cywilnoprawnych, działalności gospodarczej czy najmu nieruchomości. Trzeba jednak pamiętać o limitach i zsumować wszystkie kwoty.

Żeby rozliczyć PIT z dochodami dzieci, należy dodać je w odpowiednich częściach naszego zeznania podatkowego: PIT/O lub PIT/ZG. To pozwoli obniżyć podatek do zapłaty lub zwiększyć zwrot z urzędu skarbowego.

Doliczanie dochodów osoby niepełnoletniej wiąże się z koniecznością zebrania odpowiednich dokumentów, które potwierdzą wysokość tych przychodów. Warto to jednak zrobić, bo zazwyczaj poprawia to opłacalność naszego rozliczenia PIT.

Oceń artykuł

rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

5 Podobnych Artykułów:

 1. Jak odliczyć internet od podatku? Ulga za internet 2020
 2. Podatek od najmu deklaracja - Rozliczenie umowy najmu mieszkania
 3. Deklaracja PIT 36 – formularz, druk, jak wysłać online
 4. Urząd Skarbowy Praga Północ - Jagiellońska Warszawa
 5. PIT 28A do druku 2019 PDF - druki do pobrania
Autor Monika Wasilewska
Monika Wasilewska

Jestem doświadczoną podróżniczką, która od wielu lat przemierza świat. Dzielę się na blogu praktycznymi poradami związanymi z podróżowaniem - jak tanio kupić bilety lotnicze, gdzie szukać noclegów czy jak zorganizować wyprawę na własną rękę. Opowiadam o najciekawszych miejscach, które odwiedziłam i polecam Wam je z czystym sercem. Zapraszam w inspirującą podróż!

Udostępnij post

Napisz komentarz

Polecane artykuły