Roczny PIT w przypadku konieczności opodatkowania dochodów małoletniego dziecka


Prawo nie wyklucza możliwości uzyskiwania legalnie dochodów przez osobę niepełnoletnią. Będą one podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Roczny PIT z tytułu takich dochodów często składają rodzice małoletnich dzieci. Opodatkowanie dochodów małoletniego dziecka wymaga złożenia w urzędzie skarbowym deklaracji PIT-36.

 

Kiedy dochody dziecka rozlicza rodzic?

W wielu przypadkach to właśnie rodzic lub opiekun prawny małoletniego dziecka zobowiązani będą do uwzględnienia w swoim formularzu PIT zarobków osoby niepełnoletniej. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych wskazuje, że rodzic lub opiekun niepełnoletniego dziecka będzie miał obowiązek doliczenia w swojej deklaracji rocznej dochodów małoletniego, jeśli:

  • pochodzą one z wykonywanej przez niego działalności gospodarczej
  • są nagrodami za wyniki w sporcie lub nauce.
  • są to dochody z pracy wykonywanej przez dziecko i pozyskiwane z przedmiotów, jakie uprzednio zostały oddane dziecku do swobodnego wykorzystywania.

Jak rozliczyć dochody dziecka w PIT rodzica?

Bez względu na to, jaki formularz podatkowy powinien wypełnić podatnik, którego dziecko uzyskało dochód w poprzednim roku podatkowym, odpowiedni na rozliczenie rodzica z dochodami małoletniego dziecka, będzie PIT-36. Powinien on trafić w terminie do 30 kwietnia kolejnego roku podatkowego do urzędu skarbowego właściwego względem miejsca zamieszkania podatnika.

W deklaracji PIT-36 podatnik powinien uwzględnić dochody dziecka obok swoich własnych, uzyskanych w poprzednim roku podatkowym, opodatkowanych na zasadach ogólnych, według dwustopniowej skali podatkowej - 18 i 32 proc. W pierwszej kolejności podatnik wpisuje własne dochody, a później dochody dziecka

Jeśli w ubiegłym roku podatnik w ogóle nie osiągał dochodów opodatkowanych skalą podatkową, to dla rozliczenia wspólnie z dzieckiem składa PIT-36, w którym ujmuje tylko dochody dziecka. W przeciwnym wypadku będą one podlegały zsumowaniu z dochodami rodzica.

Suma dochodów rodziców i dziecka opodatkowana jest według odpowiedniej stawki skali podatkowej:

  • dochody w kwocie poniżej 85 528 zł opodatkowane są według stawki 18 proc. podatku dochodowego,
  • dochody w kwocie powyżej 85 528 zł opodatkowane są według stawki 32 proc. podatku dochodowego, ponad limit I progu skali podatkowej.

Nawet jeśli podatnik powinien rozliczyć się na druku PIT-37, z uwagi na pozyskiwanie w poprzednim roku podatkowym dochodów opodatkowanych skalą podatkową, za pośrednictwem płatnika, to obowiązek rozliczenia również dochodów nieletniego dziecka bądź podopiecznego sprawia, że zeznanie musi wykorzystywać druk PIT-36. Dodatkowo, powinien wypełnić załącznik PIT/M, na którym wyszczególniane są dochody niepełnoletnich dzieci. Jeśli małżonkowie nie rozliczają się wspólnie, na jednej deklaracji podatkowej, to dochody ich małoletnich dzieci dzieli się na pół i proporcjonalnie dolicza do dochodu każdego rodziców.

PIT-36 pozwala na przez podatnika z licznych ulg i preferencji podatkowych, m.in. z ulgi na dziecko. Jeśli jednak podatnik będzie chciał skorzystać tylko z ulgi na jedno dziecko, wówczas musi spełnić kryterium dochodowe. Nie może uzyskać w ciągu roku podatkowego dochodu wyższego niż 56 000 zł lub 112 000 zł, jeśli rozlicza się wspólnie ze współmałżonkiem, drugim rodzicem. Dochód nie ma znaczenia, w przypadku rozliczania ulgi na dwójkę lub więcej dzieci. Poza tym w PIT-36 można skorzystać np. z ulgi rehabilitacyjnej, ulgi na darowiznę czy ulgi z tytułu krwiodawstwa. Formularz ten stwarza możliwości złożenia deklaracji podatkowej rocznej na preferencyjnych zasadach:

  • łącznie ze współmałżonkiem,
  • jako zeznanie podatkowe osoby samotnie wychowującej dziecko.

W PIT-36 można skorzystać z kwoty wolnej od podatku w wysokości 3091 zł oraz z możliwości przekazania 1 proc. podatku na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego.