Już 16 milionów Polaków rozliczyło się z podatku, dołącz do nich!

Program PITy 2020

Poradnik PIT: aktualne ulgi podatkowe, przepisy, regulacje, wymogi


Ulgi podatkowe pozwalają podatnikom na dokonanie optymalizacji podatkowej, rozumianej jako zmniejszenie podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych lub samego podatku należnego fiskusowi. Przedstawiamy poradnik PIT dla polskich rezydentów podatkowych, w którym wskazujemy katalog ulg i preferencji podatkowych, jakie są aktualne dla rozliczeń za rok 2015. Jak złożyć preferencyjne zestawienia PIT z wykorzystaniem przysługujących podatnikowi ulg podatkowych? Jakie aktualne ulgi podatkowe mogą być wykazane w PIT?

 

Ulgi podatkowe dla zmniejszenia podatku

Podatnik przy spełnieniu określonych w ustawie podatkowej z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych, może zastosować w swoim rocznym rozliczeniu z tytułu tego podatku, liczne ulgi i preferencje podatkowe. Celem ich wykorzystywania w zeznaniach podatkowych rocznych jest zmniejszenie podatku należnego fiskusowi lub podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Podstawą może być dochód podatnika, jak w przypadku skali podatkowej i podatku liniowego, lub przychód w odniesieniu do opłacania ryczałtu ewidencjonowanego. Z najszerszego katalogu ulg podatkowych korzystają podatnicy, którzy rozliczają się z fiskusem na zasadach ogólnych, według dwustopniowej skali podatkowej - 18 i 32%.

Popularne i aktualne ulgi podatkowe

Do najpopularniejszych ulg podatkowych zalicza się obecnie ulgę na dziecko oraz ulgę na darowiznę. Podatnicy w poprzednich latach często korzystali z ulgi internetowej, ale obecnie jest ona dostępna tylko dla nielicznych podatników, którzy w rozliczeniach za rok 2014 po raz pierwszy z niej korzystali lub skorzystają z niej dopiero po raz pierwszy w rozliczeniach za rok 2015.

W katalogu ulg podatkowych, z jakich aktualnie można korzystać, znajdują się ulgi:

  • ulga na dziecko,
  • ulga na nowe technologie,
  • ulga rehabilitacyjna, w tym ulga na leki,
  • ulgi na darowizny,
  • ulga odsetkowa.

Rodzice, rodziny zastępcze i rodzice adopcyjni mają prawo z tytułu wychowywania, sprawowania opieki i utrzymywania dziecka, do ulgi prorodzinnej. Nazywana jest ona również ulgą rodzinną lub ulgą na dziecko i jest najbardziej powszechną ulgą podatkową w Polsce. Przysługuje ona w związku z wychowywaniem dzieci niepełnoletnich lub pełnoletnich do 26 roku życia bądź bez względu na wiek, jeśli jest to dziecko niepełnosprawne. Aby móc ją rozliczyć w swojej deklaracji podatkowej, należy co najmniej jeden dzień w ciągu poprzedniego roku podatkowego wychowywać lub opiekować się dzieckiem własnym lub przysposobionym. Dodatkowo przy rozliczaniu ulgi rodzinnej na jedno dziecko obowiązuje limit dochodu - dla obojga rodziców 112 000 zł, a dla jednego 56 000 zł. Przy uldze na dwoje dzieci i więcej, limit ten nie jest już stosowany.

Ulga na darowiznę przysługuje w związku z darowizną dokonaną na cele charytatywne czy darowizną krwi (ulga z tytułu krwiodawstwa). Można ją zastosować w rozliczeniach rocznych PIT-36, PIT-37 oraz PIT-28. Dwie pierwsze deklaracje służą rozliczaniu dochodów opodatkowanych skalą podatkową, a PIT-28 przeznaczona jest dla ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Ulga na nowe technologie przysługuje przedsiębiorcom, zaś ulga rehabilitacyjna osobom niepełnosprawnym i ich opiekunom. W ramach ulgi rehabilitacyjnej można odliczyć wydatki poniesione na cele rehabilitacji i na dostosowanie przestrzeni życiowej podatnika do potrzeb wynikających z jego niepełnosprawności oraz wydatki na zakup zaleconych przez lekarza lekarstw na receptę.  

Preferencje w opodatkowaniu

Dodatkowo, podatnicy rozliczający się na zasadach ogólnych, według dwustopniowej, progresywnej skali podatkowej, mają możliwość złożenia swojego rozliczenia PIT:

  • jako wspólną deklarację małżonków,
  • jako deklarację osoby samotnie wychowującej dziecko.

W tych przypadkach preferencja polega na opłacaniu podatku od połowy sumy dochodów małżonków lub sumy dochodów matki i jej dziecka lub samotnego ojca i jego dziecka. Nie ma przy tym znaczenia, czy dziecko zarabia, czy też w poprzednim roku podatkowym nie pozyskiwało żadnych dochodów. Dla skorzystania z preferencji podatkowych podatnik musi rozliczać się według skali podatkowej z fiskusem, na druku PIT-37 lub PIT-36 oraz spełnić szczegółowe warunki wskazane w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku.