Podpisy małżonków na wspólnym rozliczeniu PIT - szczegóły formularzy podatkowych


Wspólne rozliczenie PIT jest korzystnym dla podatników będących małżeństwem sposobem na rozliczenie się z fiskusem z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych. Istnieją dwa formularze podatkowe, z których małżonkowie mogą wybierać druk do rozliczenia wspólnego. Sprawdź w naszym artykule: warunki do spełnienia dla wspólnego rozliczenia podatkowego małżonków, jak wyliczana jest należność podatkowa dla fiskusa z takiego zeznania rocznego oraz czy podpisy obu współmałżonków muszą znaleźć się na wspólnym rozliczeniu PIT?

 

Warunki wspólnego rozliczenia podatkowego

Chcesz rozliczyć się ze swoją żoną lub mężem z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych? Być może będziesz mógł to zrobić i złożyć w urzędzie skarbowym albo w trybie online wspólne zeznanie podatkowe PIT. Przede wszystkim dla skorzystania z takiej preferencji podatkowej w opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych trzeba być małżeństwem przez cały poprzedni rok podatkowy. Jeśli zawarłeś w świetle polskiego prawa cywilnego związek małżeński z żoną czy mężem nawet 2 stycznia 2016 roku, to za rok 2016 nie będziesz mógł rozliczyć się na preferencyjnej deklaracji podatkowej PIT. Stanie się to dopiero możliwe w rozliczeniach za rok 2017, składanych do 30 kwietnia 2018 roku.

Ponadto musisz mieć wraz z żoną czy z mężem wspólność majątkową małżeńską. Jeśli więc podpisałeś intercyzę, czyli notarialną umowę o ustanowieniu rozdzielności majątkowej, w ogóle nie będziesz mógł rozliczać się wspólnie.

Kolejnym warunkiem jest podleganie obowiązkowi podatkowemu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz rozliczanie z fiskusem na zasadach ogólnych, przewidzianych dla progresywnej, dwustopniowej skali podatkowej. W praktyce można złożyć preferencyjne, wspólne rozliczenie podatkowe wyłącznie wtedy, gdy rozliczasz się - ty i twoja żona lub mąż, na druku:

  • PIT-36, który wypełnisz, jeśli w poprzednim roku podatkowym pozyskiwałeś dochody bez pośrednictwa płatnika, np. jako przedsiębiorca lub osoba prowadząca najem prywatny, bądź
  • PIT-37, który wypełnisz, jeśli w poprzednim roku podatkowym pozyskiwałeś dochody za pośrednictwem płatnika, np. pracodawcy lub świadczeniodawcy.

Jak wyliczana jest należność podatkowa dla fiskusa?

Preferencyjne, wspólne rozliczenie podatkowe współmałżonków pozwala na zoptymalizowanie wysokości podatku należnego fiskusowi w deklaracji rocznej PIT. Podatek dochodowy należny obliczany jest dla całej deklaracji podatkowej, którą wypełniasz na swoje imię i imię współmałżonka. Po uwzględnieniu w podstawie opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych wszystkich ulg i odliczeń podatkowych i ujęciu kwot wolnych od podatku dla każdego ze współmałżonków, należność dla fiskusa liczona jest w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy łącznych dochodów małżonków. Jeśli suma dochodów wynosi mniej niż 85 528 zł, podatek będzie liczony według stawki 18 proc. - pierwszy próg skali podatkowej. Nadwyżka dochodu opodatkowana będzie według stawki 32 proc. - drugi próg skali podatkowej.

Kwestia podpisów

Jeśli rozliczasz się wspólnie, powinieneś złożyć do urzędu skarbowego - papierowy lub elektroniczny druk PIT-36 lub PIT-37 w terminie do 30 kwietnia danego roku podatkowego. W tym samym terminie fiskus musi otrzymać oświadczenie drugiego współmałżonka, że rozlicza się wspólnie z mężem lub żoną na jednym druku PIT.

Pozostaje jeszcze kwestia tego, czy druk PIT współmałżonków powinien być podpisany przez nich oboje. Rzeczywiście tak jest, przynajmniej jeśli chodzi o wypełnianie papierowego druku podatkowego. Jest w nim miejsce na podpis podatnika i podpis współmałżonka.

Niemniej wystarczające jest, aby jedno z małżonków złożyło podpis pod wspólną deklaracją podatkową. Na mocy przepisów podatkowych, samo złożenie wniosku przez jednego z małżonków o wspólnym rozliczeniu podatkowym, traktowane jest na równi ze złożeniem przez niego oświadczenia o upoważnieniu go przez jego współmałżonka do złożenia wniosku o łączne opodatkowanie dochodów. Jeden podpis na deklaracji wspólnej z małżonkiem czyni ją tak samo ważną, jakby była podpisana przez obydwoje.