Niepełnosprawne pełnoletnie dziecko a rozliczenie PIT rodzica z ulgą


Rodzice dzieci niepełnosprawnych niezależnie od tego czy dzieci te są niepełnoletnie czy też dorosłe, otrzymują różnego rodzaju świadczenia, których celem jest pomoc związana z codzienną pielęgnacją, rehabilitacją oraz leczeniem. W praktyce, osiągnięcie pełnoletniości przez dziecko niepełnosprawne, nie wprowadza w życie rodziny dużych zmian.

 

Osiemnastolatek z orzeczeniem o niepełnosprawności otrzymuje dowód osobisty i w zależności od rodzaju choroby nabywa pełnię praw związanych z możliwością samostanowienia lub też nie. W przypadku chorób psychicznych, rodzice nadal reprezentują swoje niepełnosprawne dzieci, o ile ich stan zdrowia nie pozwala na to by mogły samodzielnie decydować o własnych sprawach. 

Niepełnosprawny dorosły nie usamodzielnia się, bardzo często nie jest w stanie założyć własnej rodziny czy też prowadzić życia na własny rachunek. W przypadku schorzeń neurologicznych (psychicznych) wiek człowieka – pacjenta nie ma praktycznie znaczenia, gdyż poziom intelektualny zdecydowanie odbiega od poziomu intelektualnego zdrowych rówieśników. 

Rozliczenie PIT z ulgą na dziecko dotyczy rodziców, którzy posiadają dzieci:

  • niepełnoletnie ;
  • pełnoletnie uczące się (do 26 lat) ;
  • niepełnosprawne, niezależnie od ich wieku.

Ulga na dziecko to limit 1112,04 zł, który można odliczyć w jednym roku podatkowym za jedną osobę, niezależnie od tego czy jest to dziecko biologiczne czy też przysposobione. Nie ma także znaczenia czy potomek / wychowanek posiada stopień niepełnosprawności czy też jest zupełnie zdrowy.

W większości przypadków deklaracja Pit rodzica niepełnosprawnego dziecka zawiera także rozliczenia związane z ulgą rehabilitacyjną. Ustawodawca dopuszcza możliwość odliczeń podatkowych z tytułu poniesionych kosztów za dojazdy do poradni lekarskich i rehabilitacyjnych oraz sanatoriów. Zwrot w pełnym wymiarze poniesionych kosztów dotyczy także inwestycji związanych z zakupem sprzętu rehabilitacyjnego oraz wydatków na adaptację mieszkania do potrzeb osoby niepełnosprawnej.  Podczas rozliczania Pit-u opiekuna osoby niepełnosprawnej lub samego niepełnosprawnego bardzo często podatnicy powołują się na ulgę na leki. Ustawodawca przewiduje, iż pierwsze sto złotych wydane miesięcznie w aptece nie podlega zwrotowi, jednak każda kwota powyżej tej sumy rozliczana jest w formie zwrotu. Tutaj podstawą są rachunki imienne z apteki świadczące o dokonaniu zakupu medykamentów.  Rozliczenie PIT z ulgą należy wypełniać w oparciu o posiadane dokumenty świadczące o poniesionych kosztach oraz przyznanych świadczeniach. Ulga na dziecko zawarta jest w załączniku PIT/O. Rodzic podaje w stosownej tabeli imię i nazwisko dziecka oraz jego pesel. Deklaracja Pit rodzica niepełnosprawnego dziecka podlega takim samym przepisom skarbowym jak zeznania wszystkich innych podatników. Rozliczenie PIT z ulgą dotyczy ogólnych zasad rozliczania z fiskusem, z tego względu musi trafić do urzędu najpóźniej  w ostatnim dniu roboczym kwietnia.

Deklaracja Pit rodzica niepełnosprawnego dziecka może być wysłana elektronicznie lub dostarczona w sposób bardziej tradycyjny – pocztą lub osobiście do Urzędu Skarbowego. Niezależnie od ilości wpisywanych ulg oraz źródeł dochodów warto ułatwić sobie zadanie i wypełniać deklaracje na formularzach aktywnych, które automatycznie podliczą wszelkie dane liczbowe oraz prawidłowo zaokrąglą końcówki kwot.

Ulga na dziecko może być odliczona w kwocie maksymalnej (1112,04 zł) wtedy gdy potomek przebywał pod opieką i na utrzymaniu rodzica lub rodziców w sposób ciągły. Jeśli natomiast czasowo opiekę całodobową nad niepełnosprawnym sprawowała instytucja medyczna bądź opiekuńcza, wówczas rodzice nie mogą odliczyć ulgi w pełnym wymiarze. Osobom niepełnosprawnym należą się różnego rodzaju ulgi, zwroty poniesionych kosztów oraz inne przywileje, jednak by móc ubiegać się o preferencyjne warunki, należy posiadać ważne orzeczenie o niepełnosprawności oraz archiwizować wszelkie dowody zakupów, które wystawione są na paragon lub fakturę imienną. Każdy z tych dokumentów musi jasno określać osobę nabywającą z imienia oraz nazwiska.