Na jakich drukach Pit rozlicza się ulgę budowlaną?


Ulga budowlana stricte dotyczy podatku VAT, ale czasami pod pojęciem tym rozumie się także ulgę odsetkową, która związana jest z zaciąganiem kredytów na cele mieszkaniowe w latach 2002-2006. Jakie druki Pit będą właściwe dla odliczenia ulgi budowlanej? W jakich terminach podatnicy powinny składać w Urzędach Skarbowych swoje PITy roczne z ulgą podatkową budowlaną?

 

Charakterystyka ulgi budowlanej

W latach ubiegłych w polskim prawie podatkowym obowiązywało wiele ulg budowlanych i remontowych. Obecnie zostały już one wygaszone, choć podatnicy nawet w rozliczeniach za rok bieżący mogą korzystać z pewnych preferencji podatkowych,. Ulga budowlana przyznawana jest między innymi z tytułu zaciągniętych kredytów mieszkaniowych. Z takiej ulgi podatnicy korzystają na zasadach praw nabytych i składając swoje druki Pit mają prawo do odliczania od dochodu wydatków na spłatę odsetek od kredytu mieszkaniowego. Odsetki można odliczać do czasu, do kiedy został ustalony z bankiem termin spłaty kredytu mieszkaniowego, zaciągniętego w okresie od 1 stycznia 2002 roku do 31 grudnia 2006 roku. Ulga budowlana w takiej formie potrwa do 31 grudnia 2027 roku.

Prawo do ulgi budowlanej będą miały osoby, które zaciągnęły kredyt lub pożyczkę mieszkaniową w latach 2002-2006. Dodatkowo, PITy roczne z ulgą podatkową budowlaną złożą również i te osoby, które zaciągnęły kredyt mieszkaniowy przed 2007 rokiem, a teraz zdecydują się na zawarcie umowy refinansowania zobowiązania bankowego. W takim wypadku podatnicy będą rozliczali ulgę budowlaną z tytułu ponoszonych wydatków na odsetki od kredytu refinansowego.

Jak rozliczyć ulgę budowlaną?

Ulga budowlana może być rozliczana wyłącznie w formularzach składanych na drukach:

  • PIT-28, przeznaczony dla podatników rozliczających się z fiskusem na podstawie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych,
  • PIT-36, przeznaczony dla podatników rozliczających się z fiskusem na zasadach ogólnych, według skali podatkowej, pozyskujących dochód bez pośrednictwa płatnika,
  • PIT-37, przeznaczony dla podatników rozliczających się z fiskusem na zasadach ogólnych, według skali podatkowej, pozyskujących dochód za pośrednictwem płatnika

Dodatkowo, oprócz formularza podatkowego, podatnik musi złożyć w związku z korzystaniem z ulgi budowlanej, załącznik PIT/D. Załącznik ten jest przeznaczony dla osób rozliczających nabyte w latach ubiegłych ulgi budowlane. Podatnik nie wypełnia PIT/D jeśli korzysta z ulgi budowlanej w podatku VAT na materiały budowlane. Taka ulga w ogóle nie podlega wyszczególnieniu w rocznym rozliczeniu podatkowym PIT podatnika. Jeśli podatnik w danym roku podatkowym po raz pierwszy chce odliczyć ulgę budowlaną, a nabył do niej prawo w latach jej obowiązywania, łącznie z deklaracją podatkową oraz załącznikiem PIT/D będzie musiał również złożyć załącznik PIT-2k.

W PIT/D między innymi ujmuje się wydatki z tytułu ulgi odsetkowej, zarówno w związku ze spłatą odsetek od kredytów, udzielonych podatnikowi w latach 2002-2006 na cele mieszkaniowe, jak również odsetek od kredytu refinansującego.

Jeśli z ulgi budowlanej korzystają małżonkowie i wspólnie rozliczają oni druk PIT, powinni złożyć tylko jeden załącznik PIT/D. Taka sama zasada obowiązuje, jeśli podatnicy będący małżonkami nie korzystają ze wspólnego rozliczenia podatkowego. Pamiętajmy, że ulga budowlana odsetkowa obowiązuje wyłącznie na zasadach praw nabytych i nie można nabyć do niej prawo w chwili obecnej.