Na co zwrócić uwagę, wypełniając druk PIT-36L


Podatnicy zobowiązani są w Polsce do wypełnienia w sposób poprawny i zgodny z prawdą druków zeznań podatkowych. Jeśli deklaracja podatkowa Pit zawiera błędy, podatnik wzywany jest do Urzędu skarbowego do jej korekty. Jeśli zaś formularze PITy podatników z uwagi na popełniony błąd w obliczeniach doprowadziły do uszczuplenia majątku Skarbu Państwa, podatnik nie tylko będzie musiał pokryć zaległość podatkową z własnej kieszeni, ale jeszcze odsetki ustawowe naliczone w związku z nią.

 

Trzeba więc bardzo uważnie wypełniać roczne zeznania podatkowe, aby w miarę możliwości ustrzec się zaistnienia podobnych sytuacji w przyszłości. Jak poprawnie wypełnić druk Pit-36L przeznaczony dla podatników rozliczających się z fiskusem za pośrednictwem podatku liniowego? Kto rozliczyć się na druku PIT36-L i z jakich preferencji podatkowych będzie mógł przy tym skorzystać?

Podatek liniowy w praktyce

Przede wszystkim, przy omawianiu formularza podatkowego PIT36-L warto najpierw powiedzieć, kto rozlicza się w ten sposób i w jakim terminie druk Pit-36L powinien trafić do Urzędu Skarbowego. Formularze PITy tego rodzaju wypełniane powinny być przez tzw. liniowców, czyli podatników rozliczających się z Urzędem Skarbowym za pośrednictwem jednolitej stawki podatku dochodowego, czyli podatku liniowego. Podatek liniowy zakłada, że wszystkie dochody podatnika, bez względu na ich łączną wysokość, opodatkowane są według 19% stawki podatkowej. Podstawą opodatkowania jest zaś różnica pomiędzy przychodem a kosztem jego uzyskania. Podatek liniowy mogą opłacać wyłącznie przedsiębiorcy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą, którzy w formularzu rejestracyjnym CEiDG-1 (do Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej) zadeklarują rozliczanie się w taki sposób, albo w toku prowadzonej działalności gospodarczej złożą do Urzędu Skarbowego oświadczenie do 20 stycznia o wyborze liniowej formy opodatkowania działalności.

Deklaracja podatkowa Pit w przypadku podatku liniowego składana jest na druku PIT36-L w terminie do 30 kwietnia kolejnego roku podatkowego, następującego po roku rozliczenia. Formularz ten powinien trafić do Urzędu Skarbowego kompletnie wypełniony i podpisany, jeśli jest składany w tradycyjny sposób przez podatnika. Podpis nie będzie wymagany, jeśli podatnik zdecyduje się na rozliczenie podatkowe w trybie online.

Na co zwrócić uwagę wypełniając PIT36-L?

Liniowcy wypełniający deklarację podatkową na druku PIT36-L powinni pamiętać o wielu ważnych kwestiach, aby wypełnić ją poprawnie. Przede wszystkim, liniowcami są osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, a to oznacza, że w polu identyfikator podatkowy podatnika na druku PIT36-L należy wpisać numer NIP przedsiębiorcy, nie zaś numer PESEL. W takim wypadku numer NIP będzie poprawny.

Podstawą opodatkowania podatkiem liniowym dochodowym jest dochód uzyskany przez podatnika w danym roku podatkowym czyli po uwzględnieniu kosztów uzyskania przychodów, które powinny zostać wyszczególnione w odpowiedniej części deklaracji podatkowej PIT liniowców.

Częstym błędem popełnianym przez podatników wypełniających druk Pit-36L jest to, że chcą w ramach tej deklaracji podatkowej odliczyć kwotę wolną od podatku, a deklaracja ta nie pozwala na to. W ramach formularza PITy liniowców nie można rozliczać również ulgi na dzieci czy ulgi internetowej. Deklaracja podatkowa Pit liniowców nie może zostać złożona także w formie preferencyjnej, tzn. jako wspólna deklaracja współmałżonków czy osoby samotnie wychowującej dziecko.

Za to, poprawne będzie odliczenie w deklaracji podatkowej PIT36-L:

  • Zapłaconych składek na ZUS, w wysokości maksymalnie 7,75% podstawy ich wymiaru,
  • Ulgi abolicyjnej,
  • Składki na Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego.

Nie będzie też błędem, jeśli w ramach zeznania podatkowego z podatku liniowego podatnik zdecyduje się przekazać 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego.