Kupno domu na kredyt i sprzedaż domu a zeznanie podatkowe PIT


Zakup jak i sprzedaż nieruchomości to skomplikowana transakcja, która wiąże się zwykle z wysokim dochodem bądź wydatkiem. Całej operacji towarzyszy wiele formalności, w tym także spraw związanych z opłaceniem podatków. Jak się okazuje, na kupującym jak i sprzedającym nieruchomość ciążą obowiązki podatkowe. Zanim dojdzie do transakcji kupna – sprzedaży mieszkania, warto sprawdzić jakie obowiązki względem fiskusa należy spełnić gdyż brak wiedzy w tym zakresie nie uchroni podatników od odpowiedzialności skarbowej.

 

Zeznanie podatkowe PIT nie zawiera informacji o zakupie nieruchomości, uwzględnia jednak wszelkie kwoty, które zostały przekazane fiskusowi podczas trwania roku podatkowego. Przykładem może być zakup mieszkania od dewelopera. Za nabycie nieruchomości z rynku pierwotnego, klient rozlicza się ze sprzedawcą na podstawie faktury VAT, gdyż deweloperzy są przedsiębiorcami oraz płatnikami podatku VAT. W tym przypadku podatek od nieruchomości niejako wpada w kwotę brutto. Osoby wykupujące nieruchomości od przedsiębiorców z rynku pierwotnego zwolnione są od opłaty podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC), gdyż w przeciwnym razie spotkaliby się z przykrą koniecznością wnoszenia na rzecz fiskusa podwójnego opodatkowania. Wyjątkiem od tej reguły jest zakup nieruchomości na kredyt. W myśl przepisów skarbowych, oprócz podatku VAT(8%) nabywca opłaca podatek PCC w niewielkim wymiarze.

Nieco inaczej wygląda sprawa zakupu nieruchomości z rynku wtórnego, gdzie w znakomitej większości przypadków dochodzi do transakcji pomiędzy osobami prywatnymi czyli fizycznymi. Kupujący zapłaci podatek od czynności cywilnoprawnych w wysokości 2% od ceny zakupu mieszkania. Zwyczajowo po stronie kupującego leżą kwestie uregulowania wszelkich spraw notarialnych. Nowi właściciele mieszkań muszą także liczyć się z koniecznością wniesienia opłaty, jaką rodzi podatek od nieruchomości. Warto mieć świadomość, iż tak zwane koszty towarzyszące często opierają się o niemałe sumy. Sporym wydatkiem może okazać się założenie księgi wieczystej lub wniesienie wkładu do wspólnoty mieszkaniowej.

Obowiązki względem fiskusa spoczywają nie tylko na osobach, które nabyły nieruchomość, także i na sprzedających. Zeznanie podatkowe PIT osoby, która sprzedała mieszkanie będzie zawierało informacje dotyczące wszelkich dochodów podatnika w danym roku podatkowym. Podatek od nieruchomości nie dotyczy strony zbywającej lokal, jednak fiskus w inny sposób będzie domagał się swojej części należności. Jeden z przepisów prawa skarbowego nakłada podatek na sprzedających nieruchomości przed upływem pięciu lat od daty nabycia. Termin ten należy rozumieć jako rok nabycia, niezależnie od tego czy nieruchomość stała się naszą własnością w styczniu czy też w ostatnich miesiącach roku. Jeśli zaistnieje konieczność odprowadzenia podatku, należy to zrobić w przeciągu 14 dni od daty wezwania, jakie wystosuje do podatnika Urząd Skarbowy.

Zeznanie podatkowe PIT nie musi zawierać informacji o zbyciu nieruchomości gdy wchodziła ona w skład masy spadkowej lub była przekazana w darowiźnie. W dokumencie aktu kupna - sprzedaży sporządzanym u notariusza widnieje klauzula informująca, iż na stronach umowy nie ciąży obowiązek zgłaszania transakcji w Urzędzie Skarbowym, takiego obowiązku dopełnić musi kancelaria notarialna.

Niezależnie od okoliczności nabycia nieruchomości (darowizna, spadek, zakup) przed upłynięciem okresu pięciu lat podatnik powinien uregulować należność względem fiskusa. Według aktualnie obowiązującej taksy dodatkowej, sprzedający odprowadzi do Urzędu Skarbowego 19% od przychodu. Przepis dotyczy tylko i wyłącznie obrotu pomiędzy osobami prywatnymi. Przedsiębiorcy, którzy zakupili lokal pod działalność gospodarczą i opłacili z tego tytułu podatek VAT, podczas sprzedaży tej samej nieruchomości w okresie krótszym niż 5 lat podatku nie zapłacą.

Podatek od nieruchomości, podatek od czynności cywilnoprawnych oraz inne opłaty towarzyszące zakupowi mieszkania to spore obciążenia dla kieszeni podatnika. Istnieją jednak sytuacje, w których całkowicie legalnie można uniknąć dzielenia sie z fiskusem. Podatek od sprzedaży mieszkania może zostać odroczony, a następnie całkowicie umorzony, w sytuacji gdy sprzedający w okresie od dwóch lat przeprowadzenia transakcji zakupi inną nieruchomość bez względu na to czy zakup będzie pochodził z rynku pierwotnego czy też wtórnego. Tego typu ulgi wpływają bardzo korzystnie na rozwój rynku nieruchomości.

Każdy podatnik - niezależnie czy był stroną kupującą czy sprzedającą - powinien zdawać sobie sprawę, iż po przeprowadzeniu, powinien zbierać dokumentację. Warto zatrzymywać wszelkie faktury, paragony, a tym bardziej umowy notarialne oraz wyciągi z przelewów bankowych. O udokumentowanie danej transakcji może poprosić fiskus w ramach kontroli skarbowej.