Koszty przebudowy domu - Ulga remontowa i PIT w przypadku małżeństwa (preferencje i ograniczenia)


Z końcem 2005 roku przestała obowiązywać w Polsce ulga remontowa, która pozwalała właścicielom nieruchomości mieszkalnych na korzystanie z odliczeń kosztów remontu od podatku. Ulga remontowa zmniejszała zobowiązanie podatkowe wobec fiskusa w sytuacji, w której podatnik w poprzednim roku podatkowym poniósł koszty związane z remontem mieszkania – zakupił np. materiały czy zapłacił za usługi remontowe.

 

Jak wyglądała ulga remontowa?

Deklaracje Pity nie mogą już co prawda korzystać stricte z ulgi remontowej. Ale nadal można znaleźć pewne ulgi i odliczenia, dzięki którym koszty remontu zostaną w pewien sposób rozliczone. Roczny PIT może między innymi ujmować w ramach odliczenia koszty remontu, które zostały pokryte kredytem mieszkaniowym, zaciągniętym przed 2006 rokiem, w ramach ulgi odsetkowej.

Ulga remontowa funkcjonowała w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych przez 3 lata, począwszy od 1 stycznia 2003 roku, aż do końca grudnia 2005 roku. Podstawową zasadą w uldze remontowej było to, że pozwalała ona odliczyć od podatku 19% wydatków na remont i modernizację nieruchomości mieszkalnej, jednak nie więcej niż:

 • 4725 zł dla mieszkania,
 • 5670 zł dla domu,
 • 945 zł dla instalacji gazowej.

Z ulgi remontowej nie mogli skorzystać również ci podatnicy, którzy na remont wydali mniej niż 567 zł.

Uprawnieni do korzystania z ulgi remontowej byli podatnicy będący właścicielami nieruchomości mieszkalnej, albo mający tytuł prawny do lokalu w postaci:

 • Umowy najmu, dzierżawy, użyczenia lub dożywocia,
 • Przydziału z kwaterunku lub zakładu pracy,
 • Przydziału ze spółdzielni,
 • Dowodu potwierdzającego nabycie domu lub mieszkania w drodze kupna, darowizny, lub spadku.

W ramach ulgi remontowej można było odliczyć wszystkie wydatki poniesione na remont domu lub mieszkania, z wykluczeniem mebli, dywanów i sprzętu gospodarstwa domowego oraz RTV czy narzędzi do remontu. Podstawą skorzystania z ulgi remontowej było udokumentowanie poniesionych na remont wydatków fakturami VAT wystawionymi przez podatnika VAT, nie korzystającego ze zwolnienia podmiotowego czy przedmiotowego z podatku VAT. Małżeństwo, chcące na jednej deklaracji podatkowej skorzystać z ulgi remontowej, musiało posiadać faktury na nazwisko tylko jednej z osób w małżeństwie.

Ulga w podatku VAT

W chwili obecnej ulga remontowa nie funkcjonuje, a więc deklaracje Pity nie będą mogły jej ujmować w sposób skuteczny. Nie oznacza to jednocześnie, że osoby remontujące domy i mieszkania nie mogą uzyskać innych ulg podatkowych. Mowa tu o uldze budowlanej VAT, która nie jest ulgą w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Przed 1 maja 2004 roku, czyli przed datą przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, na materiały budowlane obowiązywała stawka podatku VAT w wysokości 7%. W wyniku wejścia Polski do struktur unijnych, materiały budowlane zostały obłożone podstawową stawką podatkową w wysokości najpierw 22 a później 23% podatku VAT. Ulga budowlana w podatku VAT przewiduje zwrot części podatku VAT zawartego na fakturach wystawionych w związku z nabyciem przez podatnika materiałów remontowych i budowlanych. Zwrot przysługuje obojgu małżonkom. Ulga budowlana VAT pozwala na odzyskanie różnicy w podatku VAT, pomiędzy stawką 7% a 23%. Aby uzyskać taki zwrot podatkowy, podatnik musi złożyć osobne dokumenty do odpowiedniego pod względem miejsca zamieszkania Urzędu Skarbowego.

Część podatku VAT zapłaconego w związku z nabyciem materiałów budowlanych, odzyskuje się w odniesieniu do:

 • Budowy domu lub mieszkania systemem gospodarczym, samodzielnie,
 • Remontem domu lub mieszkania,
 • Przebudową budynku lub pomieszczenia niemieszkalnego na pomieszczenia mieszkalne,
 • Nadbudową lub rozbudową budynku, dzięki czemu powstaje nowy lokal mieszkalny.

Warunkiem zwrotu części podatku VAT od materiałów zakupionych na potrzeby remontu, jest to, aby osoba fizyczna posiadała prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane lub tytuł prawny do budynku czy lokalu mieszkalnego.

Limit zwrotu podatku VAT, to 68,18% kwoty podatku, jaki wynika z faktury. W przypadku remontów niewymagających pozwolenia na ich przeprowadzenie, będzie to limit w wysokości 12,295% równowartości średnich kosztów budowy 30 metrów kwadratowych mieszkania.

Jeżeli osoba wnioskująca o zwrot podatku pozostaje w związku małżeńskim, to kwota zwrotu dotyczy obojga małżonków.