Kim jest honorowy krwiodawca - definicja w świetle PIT i ulgi na krew


Honorowi krwiodawcy mogą korzystać z licznych przywilejów, między innymi z poza kolejkowej pomocy lekarskiej. Nie muszą stać w kolejce w aptece, czy u stomatologa. To jednak nie jedyne przywileje, jakie wynikają z ich honorowego oddawania krwi. Mogą oni bowiem skorzystać w rocznym rozliczeniu podatkowym PIT z ulgi podatkowej z tytułu krwiodawstwa. Ulga na krew w zeznaniu podatkowym przysługuje wyłącznie tym podatnikom, którzy za darmo oddają krew. Jak właściwie funkcjonuje ulga podatkowa dla krwiodawców i jak jest definiowany honorowy krwiodawca w kontekście przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych?

 

Kto może korzystać ze statusu honorowego krwiodawcy?

Według ustawy o PIT, honorowym krwiodawcą jest podatnik, który dokonuje darowizny krwi, czyli oddaje ją nieodpłatnie na rzecz określonych jednostek stacji krwiodawstwa. Jeśli pobiera za krew i jej składniki jakiekolwiek wynagrodzenie czy ekwiwalent pieniężny, nie może być honorowym krwiodawcą w świetle przepisów podatkowych. Ulga na krew również nie będzie go w takim przypadku obowiązywać. Ulga podatkowa na krew jest jedną z ulg z tytułu darowizny, dlatego też nie może dotyczyć sprzedaży krwi, a jedynie jej oddania.

Krew według przepisów Kodeksu Cywilnego co prawda nie jest produktem, ale już w kontekście przepisów o PIT, będzie ona mogła być przedmiotem darowizny. Darowizna krwi dokonana przez honorowego krwiodawcę w poprzednim roku podatkowym daje mu możliwość na zastosowanie w rocznym rozliczeniu podatkowym, ulgi na krew. Ulga ta może zostać ujęta tylko w niektórych przypadkach. Decyduje o tym wysokość dochodu podatnika, typ rozliczenia podatkowego, jaki stosuje, oraz fakt przekazania innych darowizn.

Jaką konstrukcję ma ulga na krew?

Ulga podatkowa na krew dotyczy oddania nieodpłatnie krwi lub składników krwi przez podatnika jednostce organizacyjnej publicznej służby krwi, czyli na przykład do powiatowej stacji krwiodawstwa. Ulga na krew nie będzie mogła być zastosowana, jeśli krew zostanie sprzedana lub przekazana bezpośrednio osobie fizycznej, choć można oddać krew ze wskazaniem i taka darowizna będzie mogła być podstawą do ulgi na krew. Taka ulga podatkowa nie przysługuje, jeśli darowizna krwi dokonywana jest na rzecz:

  • osób fizycznych;
  • osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, prowadzących działalność gospodarczą polegającą na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a także pozostałych wyrobów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,5 % oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udziałem tych metali, lub handlu tymi wyrobami.

Honorowy krwiodawca może ująć ulgę na krew wyłącznie wówczas, gdy rozlicza się z fiskusem na zasadach ogólnych, według skali podatkowej lub ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Jeśli składa do Urzędu Skarbowego PIT-36L lub PIT-16A, w związku z opodatkowaniem podatkiem liniowym dochodów lub opłacaniem podatku dochodowego w formie karty podatkowej, pomimo oddawania honorowo krwi nieodpłatnie, nie będzie mógł ująć ulgi na krew w swojej deklaracji rocznej. Ulga na krew będzie ujęta w rocznym PIT, jeśli podatnik korzysta z formularzy:

  • PIT-37 lub PIT-36, dla podatników rozliczających się z podatku dochodowego na zasadach ogólnych, według skali podatkowej – 18 i 32%,
  • PIT-28, dla podatników rozliczających się z podatku dochodowego za pośrednictwem ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Jeśli podatnik korzysta z ulgi na krew musi wiedzieć, że jest to ulga limitowana, łączona z innymi ulgami na darowiznę. Podlega ona łącznemu limitowi w wysokości 6% kwoty dochodu wykazanego w rozliczeniu rocznym PIT przez danego podatnika. Limit ten liczony jest łącznie dla ulgi:

  • z tytułu krwiodawstwa,
  • z tytułu darowizny na cele kultu religijnego
  • z tytułu ulgi na cele organizacji charytatywnych.

Ulga podatkowa na krew podlega odliczeniu od podstawy opodatkowania, odpowiednio przeliczoną wartość oddanej krwi lub jej składników. Darowizna na cele krwiodawstwa zakłada ekwiwalent za litr krwi lub jej składników w wysokości 130 zł. Maksymalnie, w ciągu roku mężczyzna może oddać 2,7 litra krwi, a kobieta 1,8 litra. Osocza bez względu na płeć można oddać do 25 litrów rocznie. Jeśli zaś chodzi limit kwotowy ulgi, to maksymalnie mężczyzna będzie mógł odliczyć w danym roku podatkowym kwotę 3601 zł z tytułu ulgi na krew, a kobieta w wysokości 3484 zł.