Już 16 milionów Polaków rozliczyło się z podatku, dołącz do nich!

Program PITy 2020

Jednorazowy zarobek ze sprzedaży na aukcji internetowej - czy trzeba wykazać w rocznym Pit?


Sprzedaż i zakupy przez internet w ostatnich latach stały się w Polsce bardzo popularne. Początkowo niepewność co do uczciwości sprzedawców oraz zbyt długi okres oczekiwania na przesyłkę sprawiał, że sklepy www i aukcje internetowe nie były realnym kanałem sprzedaży dla firm i osób prywatnych.

 

Dziś jest zupełnie inaczej, bowiem w serwisach aukcyjnych każdy z nas może w prosty sposób sprzedaż np. zalegające mu w domu stare przedmioty, odzyskują część ich wartości w formie gotówkowej. Jednakże należy wiedzieć, że sprzedając produkty przez internet, między innymi w ramach aukcji internetowych, może pojawić się konieczność opodatkowania tak uzyskanych dochodów podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Roczny Pit musi uwzględniać kwotę dochodów ze sprzedaży przez internet, ale czy nawet jednorazowy zarobek ze sprzedaży na aukcji internetowej musi zostać ujęty w zestawienia PITy sprzedających? Czy taki zarobek będzie podlegał pod zwolnienie podatkowe, a jeśli nie, to jak powinno wyglądać rozliczenie pit sprzedającego?

Podatek od sprzedaży internetowej

Jeśli sprzedaż na Allegro czy na Ebay`u, czyli w ramach dwóch najbardziej popularnych serwisach aukcyjnych, prowadzona jest w sposób zorganizowany i ciągły, a na aukcjach można kupić zupełnie nowe przedmioty, organy podatkowe mogą ją uznać za działalność gospodarczą. Wówczas fiskus zleci wykonanie kontroli podatkowej sprzedającego. Jeśli nie będzie miał otwartej i zarejestrowanej w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, firmy, może spodziewać się nieprzyjemności ze strony Urzędu Skarbowego i nałożenia wysokiej kary grzywny. W wielu przypadkach handlem w serwisach aukcyjnych zajmują się osoby prywatne, a nie firmy, które chcą pozbyć się niepotrzebnych w domu rzeczy. Dokonywana przez nich sprzedaż może mieć charakter jednorazowy i wiele osób nie wie, czy wówczas także powinna odprowadzić do Urzędu Skarbowego podatek dochodowy od osób fizycznych.

Zwolnienie podatkowe dla jednorazowych zarobków z sieci

Fiskus stoi na oficjalnym stanowisku, że przy jednorazowej sprzedaży rzeczy na aukcji internetowej, podatnik nie będzie najprawdopodobniej zobowiązany do wykazania jej w swoim rocznym formularzu PIT. Rozliczenie pit nie będzie ujmowało kwoty jednorazowego zarobku ze sprzedaży w sieci internetowej. Zwolnienie podatkowe ma zasrosowanie w stosunku do sprzedaży o charakterze jednorazowym, gdy jej przedmiotem jest używana rzecz należąca do sprzedającego. Rzecz ta może nie być używana, ale właściciel musi być w jej władaniu przez ostatnie pół roku. Podatek dochodowy nie jest w takich sytuacjach naliczany, a podatnik nie musi go odprowadzać, bowiem taka sprzedaż jest uznawana jako działanie mające na celu odzyskanie pieniędzy, jakie zostały w dany przedmiot uprzednio zainwestowane.

Zapłata podatku

Jeśli jednak sprzedający osiąga zysk ze sprzedaży posiadanych przedmiotów, będzie on podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, o ile jego wartość przewyższy w ciągu roku podatkowego kwotę wolną od podatku, wynoszącą obecnie 3091 zł.

W przypadku, gdy zysk wyniesie poniżej 85 528 zł, będzie on opodatkowany według stawki 18 proc. Powyżej tej kwoty stosowana jest stawka 32 proc. podatku dochodowego. Sprzedający zobowiązany będzie nie tylko do ujęcia w swoim rozliczeniu rocznym kwoty zarobku i podatku, ale również do opłacenia zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych lub samego podatku. Z tego względu roczny Pit musi być sporządzony przez niego z wykorzystaniem druku PIT-36. Musi on trafić do Urzędu Skarbowego właściwego względem miejsca zamieszkania podatnika w terminie do 30 kwietnia kolejnego roku podatkowego. Może zostać złożony na preferencyjnych warunkach, jako rozliczenie wspólne małżonków lub jako deklaracja podatkowa osoby samotnie wychowującej dziecko. Dodatkowo, podatnik może w nim skorzystać z przysługujących mu ulg i odliczeń podatkowych.

Kiedy sprzedaż na aukcjach internetowych zostanie uznana za działalność gospodarczą?

Jednorazowa czy sporadyczna sprzedaż przez internet, na aukcjach internetowych nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, o ile sprzedaż ta będzie dotyczyła rzeczy używanych, a ona sama nie będzie osiągała z tego tytułu dodatkowych zysków. Jeśli jednak aukcje internetowe dotyczyć będą nowych przedmiotów, które zostały zakupione przez sprzedającego celem ich dalszej odsprzedaży, fiskus uzna, że sprzedający prowadzi zorganizowaną i ciągłą, nastawioną na zysk działalność gospodarczą, podlegającą opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, podobnie jak każda działalność handlowa. W takim przypadku sprzedający zobowiązany jest do rejestracji działalności gospodarczej.

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych definiuje, że działalnością gospodarczą pozostają czynności prowadzone we własnym imieniu bez względu na ich rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły. Organ podatkowy może sprawdzić, czy sprzedaż przez internet dokonywana przez podatnika ma cechy działalności gospodarczej. Jeśli tak jest, nakaże podatnikowi rejestrację działalności i wybór metod opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych

Jeśli sprzedający kupuje rzeczy celem wyłącznie ich odprzedaży, musi rozliczać się z podatku dochodowego od osób fizycznych, naliczanego od uzyskiwanego dochodu, czyli różnicy pomiędzy przychodem a kosztem jego uzyskania.