Jaki podatek od prowadzonego najmu - PIT czy VAT?


Bardzo dużo osób używa terminów „najemca” oraz „wynajmujący”  naprzemienne, jako synonimy. Z prawnego i skarbowego punktu widzenia oba pojęcia dotyczą dwóch różnych grup osób. Najemca to osoba, której odpłatnie powierzono lokal lub mieszkanie do użytku, natomiast wynajmujący to strona, która w zamian za korzyści materialne oddaje do użytku swoją własność innej osobie lub osobom.

 

Wynajem mieszkania to sprawa, którą interesuje się wiele osób, gdyż tego rodzaju umowy cywilno – prawne dotyczą wielu podatników. Nie każdy jednak wie, w jakich stacjach z tytułu wynajmu odprowadza się podatek w formie PIT a kiedy podatek VAT. Prawo skarbowe rozgranicza te dwie kwestie w bardzo jednoznaczny sposób. Podatki z tytułu najmu nie są sobie równe, wiele zależy od czasu, w którym został złożony w Urzędzie Skarbowym formularz informujący o rozpoczęciu  najmu.

W świetle aktualnych przepisów skarbowych, powierzanie swojej nieruchomości innym osobom lub podmiotom prawnym powinno wiązać się z transakcją finansową, która z kolei musi zostać opodatkowana. W sytuacjach gdy obie strony uzgodniły, iż wynajem będzie bezpłatny, na zasadzie tak zwanego użyczenia, najemca powinien odprowadzać do Urzędu Skarbowego podatek dochodowy. Ustawodawca uzasadnia ten przepis następująco – najemca znacznie zyskuje na bezpłatnym użyczeniu lokalu, nie ponosi kosztów, chociaż powinien, dlatego część tego wirtualnego zysku podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym. W tym przypadku wynajmujący nie ponosi żadnych kosztów podatkowych. Warto także dodać, iż od podatku od użyczenia zwolniona jest najbliższa rodzina, wynajmującego (tzw. zerowa grupa podatkowa w skład której wchodzą dziadkowe, rodzice, dzieci, rodzeństwo).

W sytuacjach najczęstszych, czyli przy wynajmie lokalu w zamian za korzyści materialne, wynajmujący ma obowiązek zgłosić wynajem we właściwym terytorialnie urzędzie skarbowym oraz uiszczać podatek. Nie ma on obowiązku przedstawiania urzędnikom treści umowy najmu, jedynie określa swoje wynagrodzenie miesięczne z tego tytułu. Jak wspomniano powyżej, duże znaczenie ma czas, w którym dokonano zgłoszenia o wynajmie. Jeśli wynajmujący zgłosi do Urzędu Skarbowego rozpoczęcie najmu zanim otrzyma pierwszą wpłatę od najemcy, to może zdecydować się na podatek ryczałtowy w wysokości 8,5% od kwoty najmu. Podatki tego tupu nie uwzględniają opłat eksploatacyjnych, więc jeśli przykładowo najemca wpłaca miesięcznie na konto wynajmującego 1500 zł, z czego  ten drugi odprowadza miesięcznie do administracji lub innym podmiotom 500 zł (w celu pokrycia opłat za usługi komunalne, koszt zużycia wody, prądu, gazu itp.) wówczas od 1000 zł nalicza się podatek dochodowy. W treści umowy należy te dwie sprawy wyraźnie rozgraniczyć. Zryczałtowany podatek i rozliczenie PIT dotyczy wynajmów prywatnych, natomiast stawki VAT dotyczą jedynie przedsiębiorców.

Wynajem mieszkania / lokalu może być także rozliczany na zasadach ogólnych, w skali 18 – 32%, i rozliczany w corocznym zeznaniu PIT. Jest to forma mniej opłacalna w porównaniu ze stawką 8,5%, jednak to jedyna możliwość gdy podatnik rozpocznie już pobieranie wynagrodzenia za najem a następnie zgłosi fakt do Urzędu Skarbowego. Rozliczanie na zasadach ogólnych może być jednak opłacalne, gdy na przykład właściciel mieszkania sporo inwestuje w lokal, np. przeprowadza w nim remont. Jak wynika z powyższego, podatki są sobie nierówne, jednak w niektórych sytuacjach wyższe opodatkowanie bywa korzystniejsze. Wiele zależy od indywidualnej sytuacji podatnika.

Opodatkowanie VAT od najmu lokalu dotyczy z kolei przedsiębiorców. Rynek nieruchomości pełny jest ofert wynajmu lokali użytkowych. Jedni przedsiębiorcy wynajmują swoją własność innym a rozliczenie polega na wystawianiu faktur VAT. Koszt wynajmu (czynsz dla wynajmującego + koszty eksploatacyjne) należy uznać jako koszt firmowy. Wynajmujący otrzymuje kwotę brutto, po czym odprowadza do Urzędu Skarbowego tzw. VAT-7. Ten obowiązek podatkowy mogą zbilansować koszty prowadzenia przedsiębiorstwa. Z tego względu, wielu podmiotom prawnym lub osobom prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą opłaca się zawiązanie umowy najmu z innymi przedsiębiorcami, gdyż rozliczenie na zasadzie faktury należy do bardzo prostych a także korzystnych dla obu stron.