Już 16 milionów Polaków rozliczyło się z podatku, dołącz do nich!

Program PITy 2020

Darowizna od siostry w kwocie 10 000 zł - zwolniona z podatku czy nie?


Uzyskanie darowizny - pieniężnej lub rzeczowej, pociąga za sobą konieczność odprowadzenia do Urzędu Skarbowego podatku od spadków i darowizn. W niektórych przypadkach, darowizna od osoby bliskiej - członka rodziny, może być zwolniona od opodatkowania. Podatek od darowizny jest wyliczany na różnych zasadach, względem wysokości darowizny i powiązań rodzinnych pomiędzy obdarowanym a darczyńcą. Zestawienie roczne PIT z podatkiem od darowizny nie będzie składane, jeśli darowizna będzie wynosiła mniej niż kwota wolna od podatku dla danej grupy podatkowej. Dla kogo przewidziane jest zwolnienie darowizny z podatku?

 

Czym jest darowizna?

Darowizna jest określana jako nieodpłatne przekazanie rzeczy lub środków pieniężnych innej osobie fizycznej lub organizacji. Istotne jest, że darczyńca nie uzyskuje niczego materialnego w zamian, przy przekazywaniu darowizny. Z punktu widzenia darczyńcy, darowizna pozwala niekiedy na zmniejszenie podatku należnego fiskusowi. Zestawienie roczne PIT darczyńcy może uwzględnić odliczenie z tytułu dokonanej darowizny do 6% kwoty dochodu podatnika. Z kolei, sam obdarowany musi wywiązać się z płatności podatku od darowizny. Darowizna nie jest więc pod względem podatkowym obojętna. Podatek od darowizny naliczany jest w różnej wysokości w zależności od tego, do której grupy podatkowej zaliczany jest obdarowany, a także w zależności od jej wysokości czy oszacowanej wartości.

Opodatkowanie darowizny

Generalnie, darowizna zgodnie z przepisami ustawy o spadkach i darowiznach, powinna być opodatkowana. Podatek od darowizny nie zawsze jest jednak naliczany. Powinien on zostać ujęty w rocznej deklaracji podatkowej, o ile miejsce opodatkowania darowizny znajduje się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zaś osoby biorące udział w przekazaniu darowizny podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. O ile zwolnienie od podatku do spadków i darowizn nie przysługuje podatnikowi, musi on odprowadzić podatek w odpowiedniej wysokości, właściwej dla danej grupy podatkowej.

Zwolnienie od podatku

Jeśli darowizna dokonywana jest w najbliższej rodzinie, czyli w tzw. I grupie podatkowej, możliwe, że będzie można w jej przypadku skorzystać z ulgi nielimitowanej w podatku od spadków i darowizn. Dzieje się to bowiem z tego względu, że najbliższą rodzinę darczyńcy obejmuje zwolnienie z podatku od darowizn. Zestawienie roczne PIT nie będzie wykazywało w ogóle darowiznę, jeśli zmieści się ona w kwocie wolnej od podatku, która dla poszczególnych grup podatkowych wynosi:

  • 9.637 zł - jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do I grupy podatkowej;
  • 7.276 zł - jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do II grupy podatkowej;
  • 4.902 zł - jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do III grupy podatkowej.

Do I grupy podatkowej w przypadku przepisów dotyczących podatku od spadków i darowizn, wlicza się: małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów.

Do II grupy podatkowej zaliczani są: zstępni rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, zstępni i małżonkowie pasierbów, małżonkowie rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonkowie rodzeństwa małżonków, małżonkowie innych zstępnych.

Darowizny przekazane w okresie 5 kolejnych lat, następujących po sobie, sumują się ze sobą, jeśli przekazywane są od tej samej osoby. W odniesieniu do zsumowanej kwoty darowizny oblicza się w takim przypadku podatek należny fiskusowi.

Wysokość stawki podatku

W przypadku darowizny od siostry w kwocie 10 tys. zł podatek będzie naliczany w wysokości 3% nadwyżki ponad kwotę wolną od podatku.

W innych grupach podatkowych podatek wyliczany jest według innych stawek podatku:

  • Dla I grupy podatkowej: darowizny w kwocie do 10 278 zł – podatek w wysokości 3% nadwyżki ponad kwotę wolną od podatku, darowizny w kwocie pomiędzy 10 278 – 20 556 zł – podatek w wysokości 308,30 zł i 5% nadwyżki ponad 10 278 zł, darowizny w kwocie ponad 20 556 zł – podatek w wysokości 822,20 zł i 7% nadwyżki ponad 20 556 zł.
  • Dla II grupy podatkowej: darowizny w kwocie do 10 278 zł – podatek w wysokości 7% nadwyżki ponad kwotę wolną od podatku, darowizny w kwocie pomiędzy 10 278 – 20 556 zł – podatek w wysokości 719,50 zł i 9% nadwyżki ponad 10 278 zł, darowizny w kwocie ponad 20 556 zł – podatek w wysokości 1644,50 zł i 12% nadwyżki ponad 20 556 zł.
  • Dla III grupy podatkowej: darowizny w kwocie do 10 278 zł – podatek w wysokości 12% nadwyżki ponad kwotę wolną od podatku, darowizny w kwocie pomiędzy 10 278 – 20 556 zł – podatek w wysokości 1233,40 zł i 16% nadwyżki ponad 10 278 zł, darowizny w kwocie ponad 20 556 zł – podatek w wysokości 2877,90 zł i 20% nadwyżki ponad 20 556 zł.