Czym jest tak zwany podatek od gier i czy rozliczamy go na drukach PITy


Niezależnie od tego, czy jesteś konsumentem korzystającym z uroków gier loteryjnych, czy też gier w losowych, czy też jesteś osobą prowadzącą tego rodzaju działalność gospodarczą, w obu przypadkach koniecznym jest regulowanie należności względem urzędu skarbowego. Oczywiście są i wyjątki. Jakie?

 

Podatek od gier jest jednym z  podatków pośrednich, czyli podatków, jakie nakładane są na konsumenta. Co prawda najczęściej w chwili wygranej na loterii, czy też innej grze losowej, wypłacona nam kwota jest już pomniejszona o należny z tego tytułu podatek, niemniej jednak koniecznym będzie również wykazanie przychodu z tego tytułu podczas naszych corocznych rozliczeń z fiskusem. Służyć będą nam do tego druki PITy, które zobligowani jesteśmy składać do właściwego nam urzędu skarbowego w nieprzekraczalnym terminie do 30 kwietnia.

Zakres podatku od gier

Wspomnianym już podatkiem od gier obarczone są takie gry, jak:

  • gry losowe,
  • zakłady wzajemne,
  • gry na automatach,
  • loterie fantowe,
  • loterie promocyjne,
  • a także gry liczbowe, gry Tele bingo, gry w kości, loterie pieniężne, czy gry w karty.

Jeśli prowadzisz kasyna, loterie i inne gry hazardowe…

Jeśli prowadzisz działalność gospodarczą, w ramach której oferujesz konsumentom udział w różnego rodzaju grach liczbowych, loteryjnych, bingo, czy innych, powinieneś pamiętać o kilku istnych faktach. Przede wszystkim warto pamiętać, że obowiązek podatkowy powstaje w Twoim przypadku w momencie rozpoczęcia działalności, a kończy się w monecie jej zakończenia. Podatek od gier zobligowany wówczas jesteś uiszczać za okresy miesięczne. Podatek od gier wpłacany jest na konto odpowiedniej izby celnego do 10-tego miesiąca, nas stepującego po okresie, którego dotyczy nasze rozliczenie.

Jeśli wygrałeś…

Jeśli udało Ci się wygrać niedużą kwotę w totka, czy też szczęśliwie wygrałeś teleturniej, czy też los uśmiechnął się do Ciebie podczas gry w bingo, pamiętaj, że i na Tobie ciąży konieczność uregulowania stosownego podatku, jak również wykazania dochodu na dokumencie, jakim są druki PITy.

Oczywiście są i wyjątki. Jeśli Twoja jednorazowa wygrana w grach i zakładach wzajemnych wynosi mniej niż kwota 2280 złotych, zwolniony jesteś z obowiązku uregulowania z podatku dochodowego. W przypadku jednak, kiedy kwota wygranej przekracza wspomniana kwotę limitu, koniecznym będzie uregulowanie zryczałtowanego podatku dochodowego od wygranej w wysokości10%. W przypadku wygranych w konkursach prowadzonych przez środki masowego przekazu, jak również w przypadku konkursów dotyczących dziedziny kultury, nauki, sztuki, dziennikarstwa i sportu, jeżeli kwota zwolnienia wynosi maksymalnie 760 złotych. Jeśli przekroczysz wspomnianą wartość, koniecznym będzie uregulowania stosownego podatku dochodowego względem urzędu skarbowego.

Warto wiedzieć, że…

Kwestie podatku od gier regulowane są przez ustawę o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009 r. (Dz. U. Nr 201, poz. 1540 oraz z 2010 r. Nr 127, poz. 857).