Czy wspólne rozliczenie PIT z małżonkiem, który nie pracuje, jest możliwe?


Ustawodawca podatkowy honoruje małżeństwa bardzo preferencyjnymi przywilejami. Osoby żyjące w wolnym związku i prowadzące jedno gospodarstwo domowe nie mogą korzystać z ulg jakie dostępne są dla małżonków. Chodzi tu oczywiście o PITy i ich rozliczanie.

 

Przepisy podatkowe nie są jednak zagmatwane w tej kwestii. Ustawa mówi o tym, iż wspólne rozliczenie PIT wraz z małżonkiem sumuje wszelkie dochody dwojga osób i niejako wyciąga średnią na każdego małżonka z osobna. Jest to szczególnie ważne gdy jedno z małżonków pobiera dochody a drugie nie pracuje, lub gdy oboje małżonkowie pracują, ale ich wynagrodzenia diametralnie różnią się od siebie.

Rozliczanie Pit razem z małżonkiem jest możliwe niezależnie od dochodów jednego czy też obojga osób, nie ma także znaczenia czy jedyna zarobkująca osoba w małżeństwie jest podatnikiem, który otrzymuje wynagrodzenie od płatnika (pracodawcy) czy też prowadzi własną działalność gospodarczą.

Istnieją oczywiście sytuacje, gdy fiskus nie pozwala na wspólne rozliczenie PIT z małżonkiem, warto znać funkcjonujące w prawie skarbowym zasady. Preferencyjnego rozliczania Pit razem z małżonkiem nie wykonają osoby, które:

  • podpisały intercyzę, czyli rozdzielność majątkową przed zawarciem małżeństwa lub w jego trakcie
  • nie są małżeństwem przez pełen rok podatkowy, za który się rozliczają
  • przebywają w separacji (ustalonej sądownie)

Małżeństwa rozliczające razem PITy nie muszą posiadać wspólnego potomstwa, nie muszą też razem zamieszkiwać. Dla Urzędu Skarbowego istotne jest czy małżeństwo trwa lub trwało nieprzerwanie w roku którego dotyczy rozliczenie podatkowe i czy oboje małżonkowie posiadali wówczas wspólność majątkową.

Jeśli współmałżonkowie znieśli rozdzielność majątkową, co jest możliwe do przeprowadzenia za pomocą aktu notarialnego, to mogą wznowić wspólne rozliczenie PIT, jednak pierwszy rok za który mogą rozliczyć się wspólnie musi być rokiem, który upłynął w całości pod znakiem wspólnoty majątkowej.

Małżonkowie, którzy wspólnie składają do Urzędu Skarbowego PITy, a z ich obliczeń wynika, iż fiskus będzie musiał dokonać zwrotu nadpłaconego podatku, jednogłośnie deklarują preferowany sposób odbioru opłaconej nadwyżki. W tym celu podają jeden numer konta bankowego, które może należeć do obojga małżonków lub nominalnie do jednego z nich. Inny sposób odebrania pieniędzy to droga pocztowa. Listonosz przyniesie gotówkę pod wskazany adres.

Jeśli podatnik rozlicza Pit razem z małżonkiem, musi pamiętać, iż według wytycznych ustawodawcy, wszelkie ulgi podatkowe wpisuje się jednokrotnie. W przypadku gdy oboje małżonkowie rozliczają się na zasadach ogólnych, a więc zachowują prawo do ulg podatkowych, to ulgę z danego tytułu wpisują tylko raz. Chodzi tu na przykład o ulgę na dzieci, ulgę na Internet lub inne ulgi. Małżeński pit musi być podpisany przez dwoje małżonków, inaczej będzie nieważny. Co do zasady, jedno z małżonków jest podatnikiem głównym, co oznaczone jest w konkretnej rubryce, natomiast mąż lub żona figurują jako współmałżonek osoby rozliczającej się. Określenie ról podatników na wspólnym zeznaniu, z punktu widzenia fiskusa, nie ma jednak wielkiego znaczenia, jest to jedynie zabieg formalny.

Rozliczanie zeznań podatkowych razem ze współmałżonkiem zwykle wychodzi o wiele korzystniej z dla podatnika niż w przypadku gdy oboje małżonkowie rozliczają się oddzielnie. Zasada ta dotyczy szczególnie małżeństw gdzie bardzo zróżnicowane dochody dzielą się przez dwa. Bardzo duża różnica zachodzi także i wtedy gdy jedno z małżonków pracuje a drugie nie notuje żadnych dochodów. Fiskus wprowadzając preferencyjne zasady rozliczania podatków dla małżeństw miał na myśli uhonorowanie grupy podatników, w tym przypadku bez znaczenia jest czy dochody czerpie jedna czy też dwie osoby. W świetle prawa skarbowego, osoba bezrobotna także jest podatnikiem, któremu przysługują zarówno obowiązki jak i przywileje.

Małżeństwa rozliczające się na zasadach ogólnych składają swoje deklaracje podatkowe do ostatniego dnia kwietnia, gdy zeznanie dotyczy roku ubiegłego. Podatnicy, których dotyczy rozliczanie za pomocą ryczałtu ewidencjonowanego, mają krótszy czas na uregulowanie swoich spraw z fiskusem. Ich pity muszą trafić do Urzędu Skarbowego najpóźniej do 31 stycznia.

Warto pamiętać, iż wysyłanie deklaracji podatkowych drogą elektroniczną jest zdecydowanie wygodniejsze, tym bardziej iż fiskus na równi traktuje wszystkie wpływające do niego zeznania, niezależnie od formy dostarczenia.