Czy w PIT możemy odliczyć kwoty na leki niezwiązane z niepełnosprawnością?


Osoby niepełnosprawne składając PIT, mają możliwość skorzystania z ulgi podatkowej związanej z ich niepełnosprawnością. Ulga rehabilitacyjna pozwala na odliczenie w rocznym PIT wydatków związanych z rehabilitacją osoby niepełnosprawnej, wydatków na dostosowanie przestrzeni życiowej takiej osoby do jej indywidualnych potrzeb wynikających z niepełnosprawności oraz wydatków na lekarstwa: ulga na leki jest częścią ulgi rehabilitacyjnej. Czy odliczenie z tytułu ulgi na leki można dokonać, jeśli kupowane przez osobę niepełnosprawną farmaceutyki, to leki niezwiązane z niepełnosprawnością podatnika?

 

Dla kogo ulga na leki?

Ulga na leki w PIT przysługuje, podobnie jak ulga rehabilitacyjna, której jest częścią, osobom niepełnosprawnym oraz ich opiekunom, oczywiście, jeśli tacy podatnicy spełniają założone w przepisach ustawy o PIT warunki. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku wskazuje, że ulga rehabilitacyjna jest ogółem rzecz biorąc przyznawana podatnikom w związku z ponoszeniem kosztów rehabilitacji niepełnosprawnych osób oraz w związku z przystosowaniem jego przestrzeni życiowej do niepełnosprawności. Jedną z przyczyn, dla której można zastosować w rocznym rozliczeniu podatkowym ulgę rehabilitacyjną jest ponoszenie kosztów zakupu leków dla osoby niepełnosprawnej. Niemniej warto przy tym podkreślić, że ulga na leki przyznawana jest wyłącznie na leki zalecone przez specjalistę.

Ulga na leki, podobnie jak ulga rehabilitacyjna, przyznawana jest przede wszystkim osobom niepełnosprawnych, zakwalifikowanym do jednego z trzech stopni niepełnosprawności: lekkiego, umiarkowanego i znacznego. Takie kategorie niepełnosprawności wyróżnia ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Określa ona, że:

  • do znacznego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej i wymagającą, w celu pełnienia ról społecznych, stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innych osób w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.
  • do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej lub wymagającą czasowej albo częściowej pomocy innych osób w celu pełnienia ról społecznych.
  • do lekkiego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę o naruszonej sprawności organizmu powodującej w sposób istotny obniżenie zdolności do wykonywania pracy, w porównaniu do zdolności, jaką wykazuje osoba o podobnych kwalifikacjach zawodowych z pełną sprawnością psychiczną i fizyczną, lub mającą ograniczenia w pełnieniu ról społecznych dające się kompensować przy pomocy wyposażenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze lub środki techniczne.

Z ulgi na leki może skorzystać opiekun osoby niepełnosprawnej, jeśli jest to osoba z najbliższej rodziny osoby niepełnosprawnej i ma ją na utrzymaniu, a niepełnosprawny w poprzednim roku podatkowym nie uzyskał dochodu wyższego niż 9120 zł.

Konstrukcja ulgi na leki

Podstawą do wskazania konstrukcji ulgi na leki i warunków jej zastosowania w rocznym rozliczeniu PIT będzie ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych. Ulga na leki może być stosowana przez niepełnosprawnych podatników lub ich opiekunów. Nie można dokonywać odliczenia ulgi na leki na dowolne farmaceutyki. Muszą to być leki na receptę, zalecone przez lekarza dla osoby niepełnosprawnej. Ulga na leki nie będzie miała zastosowania w przypadku powszechnie stosowanych leków przeciwbólowych czy przeciwzapalnych. Wydatki na leki muszą być udokumentowane, aby ulga na leki została prawidłowo wykorzystana w rozliczeniu rocznym. Odliczeniu w PIT niepełnosprawnego podatnika podlegają wydatki na leki zalecone przez lekarza specjalistę. To właśnie recepta od lekarza czy karta pacjenta, w której zalecone jest przyjmowanie okresowo lub stale leków przez osobę niepełnosprawną, będzie podstawą do zastosowania ulgi na leki. Tylko zalecone przez lekarza leki będą mogły stanowić obiekt odliczenia. Skorzystanie z ulgi na leki polega na odliczeniu w PIT poniesionych wydatków na leki, powyżej kwoty 100 zł.