Czy rozliczamy się na rocznym PIT z transakcji na rynku walutowym, gdy te miały charakter sporadyczny i niezorganizowany


Przy wyjazdach zagranicznych często kupujemy walutę obcą, którą posługujemy się na przykład na wakacjach w ciepłych krajach. Po przyjeździe, jeśli zostanie nam trochę gotówki w walucie obcej często udajemy się do kantoru i wymieniamy ją na złotówki nie wiedząc nawet, że takie transakcje walutowe pociągają za sobą określone skutki podatkowe.

 

Czy zestawienie PIT podatnika dokonującego takiej transakcji musi ujmować dochód bądź stratę z inwestycji walutowej? Okazuje się, że tak. Pity osób wymieniających waluty w kantorze czy w banku powinny uwzględniać tego typu transakcje, choć nie są to stricte inwestycje. Jak rozliczyć się na rocznym PIT z transakcji na rynku walutowym, jeśli transakcje te miały charakter sporadyczny i niezorganizowany?

Rozliczenie roczne wszelkich transakcji walutowych

Podatnicy często nie są świadomi spoczywających na nich obowiązkach wobec fiskusa, jeśli chodzi o wymianę walut obcych. Kupowanie walut prywatnie, w sposób sporadyczny, np. dwa razy do roku przy okazji wyjazdu zagranicznego, niesie za sobą konieczność wykazania takich transakcji oddzielnie w ramach rozliczeń Pity składanych w Urzędzie Skarbowych. Nie ma przy tym znaczenia, czy dokonana wymiana przyniosła podatnikowi zysk czy stratę. Podstawą rozliczenia podatkowego transakcji walutowych będą dowody dokonania transakcji, np. wydruki uzyskiwane w bankach czy w kantorach.

Sporadyczne i niezorganizowane wymiany waluty obcej, przynoszące zysk lub stratę, będą rozpatrywane przez organy podatkowe jako inwestycje prywatne, dokonywane poza działalnością gospodarczą. Organy podatkowe stoją na stanowisku, że taki dochód lub stratę należy ująć w zestawienie PIT za dany rok podatkowy. Właściwym formularzem rozliczenia podatkowego będzie przy tym PIT-36, bowiem transakcje walutowe rozliczane są z podatku dochodowego na zasadach ogólnych, według dwustopniowej skali podatkowej 18 i 32%, a ponadto podatnik uzyskuje dochody bez pośrednictwa płatnika. Będzie on więc zobowiązany do obliczania i odprowadzenia zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, albo samego podatku po zakończeniu roku podatkowego.

PIT-36 podatnika powinien trafić do właściwego względem jego miejsca zamieszkania Urzędu Skarbowego w terminie do 30 kwietnia kolejnego roku podatkowego, następującego po roku rozliczenia. Takie formularze Pity umożliwiają jednoczesne rozliczenie, na takim samym druku PIT także dochodów z pracy zawodowej czy z prowadzonej działalności gospodarczej, o ile ta opodatkowana jest na zasadach ogólnych, według dwustopniowej, progresywnej skali podatkowej. PIT-36 może uwzględniać liczne ulgi podatkowe oraz preferencje podatkowe, w zakresie wspólnego rozliczenia podatkowego lub rozliczenia jako osoba samotnie wychowująca dziecko.

Przychody z innych źródeł

Zestawienie PIT powinno ujmować przychody z tytułu wymiany waluty obcej dokonywanej prywatnie w ramach przychodów z innych źródeł. Nie są one bynajmniej wyłączone z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Podatnicy często mają dylemat, czy jednorazowe, lub sporadycznie dokonywane transakcje na rynku walutowym, powinny zostać ujawnione w formularzach Pity. Okazuje się, że takie przychody z innych źródeł należy rozliczać zawsze, bez względu na wysokość transakcji.

Interpretacje organów podatkowych wskazują, że wszystkie transakcje walutowe dokonywane prywatnie, za pośrednictwem kantory, banku, czy bawet w ramach wymiany ze znajomymi, powinny zostać wykazane w rocznym rozliczeniu podatkowym Pity. W praktyce przy niewielkiej kwocie wymiany mało kto wskazuje przychód lub stratę z innego źródła w rocznym rozliczeniu podatkowym.

Specjaliści z zakresu interpretacji podatkowej podważają takie opinie fiskusa twierdząc, że przy wymianie waluty w kantorze w praktyce przychód nie powstanie, bowiem taka zamiana zmienia jedynie jednostkę, w jakiej wyrażony jest pieniądz, a nie jako tako ilość pieniędzy.

Przychód z działalności gospodarczej

Transakcje walutowe mogą być realizowane również w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej. W takim przypadku przychód z tytułu takich inwestycji będzie rozliczany jako przychód z tytułu różnic kursowych. Transakcje zakupu i sprzedaży waluty będą definiowane jako element prowadzonej działalności gospodarczej wówczas, gdy podatnik będzie prowadził takie działania w sposób zorganizowany i ciągły, z nastawieniem na osiągnięcie zysku. W takiej sytuacji będzie on miał obowiązek zarejestrowania działalności gospodarczej w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.