Czy rozliczając pit przez internet można odliczyć ulgę na krew?


W Polsce coraz większą popularnością cieszą się elektroniczne zeznania podatkowe. Pit przez internet pozwala na zaoszczędzenie czasu, a co za tym idzie również pieniędzy, podczas wypełniania obowiązku rozliczenia rocznego z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych. Aby zoptymalizować rozliczenie podatkowe PIT podatnicy mogą korzystać z licznych ulg i preferencji podatkowych w zeznaniu podatkowym. Jedną z takich ulg jest ulga na krew.

 

Kto może złożyć rozliczenie PIT z ulgą dla krwiodawców? Czy jest możliwe ujęcie ulgi na krew w rocznym rozliczeniu podatkowym składanym w formie edeklaracji podatkowej przez Internet?

Uprawnieni do ulgi na krew

Ulga na krew, nazywana również ulgą dla krwiodawców, przysługuje z tytułu bezpłatnego oddawania krwi w stacjach krwiodawstwa przez pełnoletnich podatników. Osoby będące honorowymi krwiodawcami mają prawo do ulgi na krew i składania rozliczeń rocznych z taką ulgą, po spełnieniu innych, wymienionych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku, warunków. Jeśli dawca krwi pobiera z tego tytułu jakiekolwiek wynagrodzenie lub ekwiwalent pieniężny, wówczas nie złoży PIT z ulgą dla krwiodawców. Aby móc składać Pity z odliczeniem ulgi na krew należy w poprzednim roku podatkowym choć raz oddać krew do stacji krwiodawstwa, mającej status jednostki organizacji publicznej służby krwi. Ulga na krew będzie przysługiwała wyłącznie wówczas, gdy krew zostanie oddana jako darowizna, a nie jako przedmiot transakcji handlowej.

Z ulgi na krew wyłączeni są podatnicy – krwiodawcy, którzy oddają krew na rzecz:

  • osób fizycznych,
  • osób prawnych,
  • jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, prowadzących działalność gospodarczą polegającą na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a także pozostałych wyrobów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,5 % oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udziałem tych metali, lub handlu tymi wyrobami. 

Wymogiem formalnym w przypadku ulgi na krew jest to, aby Pity z takim rozliczeniem były składane wyłącznie na drukach:

  • PIT-36 lub PIT-37, właściwych dla podatników rozliczających się z Urzędem Skarbowym na zasadach ogólnych, według dwustopniowej, progresywnej skali podatkowej 18 i 32%,
  • PIT-28, właściwego dla podatników rozliczających się z Urzędem Skarbowym za pomocą ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Nie ma przy tym żadnego znaczenia to, czy podatnik rozlicza PIT przez Internet czy w formie tradycyjnego, papierowego rozliczenia rocznego.

Konstrukcja ulgi na krew

Ulga na krew przysługuje z tytułu oddawania przez podatników w stacjach krwiodawstwa krwi i jej składników. Ulga ta zaliczana jest do ulg związanych z dokonywanymi darowiznami.

Teoretycznie, Kodeks Cywilny nie uznaje krwi za rzecz, którą można przekazać w ramach darowizny, ale przepisy podatkowe dopuszczają możliwość zastosowania ulgi na darowiznę krwi. Ulga na krew jest ulgą limitowaną i może wynosić maksymalnie 6% dochodu podatnika, jaki został wykazany w danej deklaracji rocznej. Ponadto, ulga na krew jest łączona z innymi na darowizny - na cele organizacji pożytku publicznego i cele kościelne.

Maksymalnie, ulga na krew u podatnika płci męskiej może wynieść 3601 zł, a u podatnika płci żeńskiej - 3483 zł. Kwota darowizny krwi nie jest więc dowolna i jest wyliczana na podstawie liczby jednostek oddanej krwi. W danym roku podatkowym kobieta może oddać 1,8 litra krwi, a mężczyzna 2,7 litra, oraz każdy może oddać po 25 litrów osocza. Za litr oddanej krwi lub osocza przysługuje ekwiwalent w wysokości 130 zł.