Czy pracownik etatowy dorabiający na umowę o dzieło może rozliczać się na PIT37


Wielu podatników ma problem z rozróżnieniem dwóch druków. PIT37 jest bardzo podobny do formularza oznaczonego jako PIT-36. Rzeczywiście, oba dotyczą rozliczania na zasadach ogólnych według skali podatkowej 18 % lub 32 % w zależności od osiąganych dochodów.  W obu przypadkach można także odliczać różnego rodzaju ulgi podatkowe. Jak się jednak okazuje, ustawodawcy skarbowemu wcale nie jest obojętnie, który druk zostanie wybrany przez podatnika, gdyż z jakiego ś konkretnego względu istnieją oba formularze a nie jeden z nich.  PIT-37 dotyczy, jak już wspomniano, rozliczenia podatku na zasadach ogólnych, w sytuacji gdy wszelkie dochody pochodzą od płatnika i są wyszczególnione na dokumencie PIT-11, który musi zostać dostarczony podatnikowi najpóźniej do końca lutego, gdy dotyczy dochodów i opłacanych składek za rok ubiegły.

 

Kto otrzymuje dochody od płatnika?

  • podatnicy pracujący w o parciu o umowę o pracę na cały etat bądź część etatu,
  • podatnicy współpracujący w oparciu o umowę zlecenie lub umowę o dzieło.

W wyżej wymienionych przypadkach płatnik zobowiązany jest do odprowadzania podatku do Urzędu Skarbowego za podatnika, a także składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (z tego ostatniego obowiązku wyjęte są jedynie umowy o dzieło). Podatnik otrzymuje od płatnika kwotę netto, pomniejszoną o składki, a jego obowiązkiem podatkowym jest tylko i wyłącznie złożenie w odpowiednim terminie i we właściwym Urzędzie Skarbowym dokumentu jakim jest obowiązkowy  roczny pit.

PIT37 tak samo jak inne deklaracje oparte o zasady ogólne składamy fiskusowi najpóźniej do ostatniego dnia roboczego  kwietniu rozliczając się za rok ubiegły.  Do PIT-37 można dołączać załączniki, które są niezbędne, jeśli chcemy odliczyć ulgi podatkowe. Najczęstsze z nich to ulga prorodzinna czyli ulga na dzieci, ulga za internet lub ulga budowlana / remontowa.  Roczny pit powinien wykazywać tylko te ulgi, do których faktycznie podatnik ma uprawnienia, czyli może wykazać podczas kontroli dokumenty i faktury świadczące o zasadności danych odliczeń.

W świetle prawa skarbowego, umowa na etat oraz umowa zlecenie niewiele się różnią. W obu przypadkach zachodzi konieczność wystawienia przez płatnika PIT-11, który rozlicza się z pracownikiem lub zleceniobiorcą w formie wynagrodzenia netto.  Spory pomiędzy fiskusem a podatnikami wynikają czasem z tytułu różnej interpretacji dotyczącej umowy o dzieło oraz zlecenie. W obu przypadkach zastosowanie ma prawo cywilne a nie prawo pracy, jednak różnica polega na tym, iż umowy o dzieło nie przewidują konieczności opłacania składek do ZUS. Czasami więc fiskus jak i Zakład Ubezpieczeń Społecznych starają sie udowodnić, iż przedmiot zlecenia podlega pod umowę zlecenie a nie o umowę o dzieło.

Jeśli jednak głównym przedmiotem rozważania jest kwestia skarbowa, wówczas kwestia związana z rodzajem umowy nie ma znaczenia. Podatnik wypełni po prostu PIT37 niezależnie czy jest pracownikiem czy zleceniobiorcą.  PIT-37 oddadzą fiskusowi osoby, które pracują lub współpracują z jednym bądź wieloma płatnikami.  Obowiązkowy roczny pit musi pokrywać się z informacjami, które zostały przekazane podatnikowi na PIT-11. Jeśli płatnik nie dostarczy tego dokumentu podatnikowi, wówczas ten ostatni rozliczy się ze skarbówką według swojej najlepszej wiedzy”.

Wypełniając deklaracje podatkowe, niezależnie od numeru druku, zawsze warto uzupełniać je za pomocą aktywnych formularzy, które na bieżąco podliczają i odpowiednio zaokrąglają wprowadzane kwoty. Takie rozwiązanie jest bezpieczniejsze dla podatnika, gdyż formularz dopilnuje aby wszelkie wymagane przez ustawodawcę pola tabeli były wypełnione. PIT możemy wydrukować, podpisać i zanieść do Urzędu Skarbowego, lub też w formie elektronicznej, bez podpisu wysłać fiskusowi. Po oddaniu deklaracji, podatnik ma prawo wnieść korektę, w przypadku, gdy zorientuje się, iż przez przypadek pominął istotny szczegół.