Już 16 milionów Polaków rozliczyło się z podatku, dołącz do nich!

Program PITy 2020

Czy można odliczyć ulgę internetową, gdy opłacane są faktury zbiorcze za Internet i telefon


Ulga na Internet jest jedną z dostępnych w przepisach podatkowych ulg w rocznych deklaracjach podatkowych. Preferencyjne rozliczenie roczne z ulgą internetową pozwala na obniżenie ostatecznej wysokości podatku dochodowego do zapłaty na rzecz fiskusa. Jednak nie wszyscy podatnicy mają możliwość skorzystania z ulgi na Internet.

 

Ta ulga podatkowa, podobnie jak większość tego typu preferencji, jest dostępna dla tych, którzy swoje deklaracje pity składają na drukach PIT-36 i PIT-37. Mowa tu więc o podatnikach rozliczających się z fiskusem ze swoich dochodów na zasadach ogólnych, według skali podatkowej. Tacy podatnicy, oprócz głównego formularza PIT, złożą dodatkowo w odpowiednim Urzędzie Skarbowym załącznik PIT/O, w którym wykażą ulgę na Internet.

Dla kogo ulga?

W przepisach podatkowych określa się, że ulga na Internet przysługuje podatnikom rozliczającym się z fiskusem według skali podatkowej, ponoszącym wydatki na korzystanie z Internetu. Prawo do ulgi mają podatnicy korzystający z Internetu w miejscu zamieszkania, w telefonie komórkowym, w kafejce internetowej, czy korzystający z bezprzewodowego modemu. Nie ma zatem znaczenia, czy korzystamy z Internetu w sposób stacjonarny, czy mobilny – istotne są realne wydatki ponoszone przez nas osobiście na dostawę Internetu.

Korzyści z ulgi

Ulga podatkowa na Internet jest odliczania od dochodu, w wysokości maksymalnej 760 zł rocznie. Preferencyjne rozliczenie roczne może ujmować odliczenie ulgi jedynie w wysokości kwoty rzeczywiście wydatkowanej na korzystanie z sieci internetowej. Nie ma już konieczności, aby udokumentować wydatki na Internet fakturą VAT. Dla potwierdzenia ich poniesienia wystarczy rachunek.

Jeśli podatnik korzysta z ulgi w całości, w wysokości 760 zł na rok, o taką kwotę zmniejszy się jego podstawa opodatkowania. Różnica w zapłaconym podatku dochodowym od osób fizycznych wyniesie 136,80 zł, zakładając, że podatnik rozlicza się według pierwszego progu skali podatkowej. Ulgę na Internet należy wpisać w podstawowe rozliczenie podatkowe, czyli w deklaracje pity PIT-37 lub PIT-36, następnie umieszczamy ją także w załączniku PIT/O. W praktyce, w pierwszej kolejności kwotę ulgi podaje się w załączniku, a później przepisuje się ją do rocznego zeznania podatkowego.

Dowody ponoszenia wydatków na Internet

Od 2011 roku podatnicy chcący skorzystać z ulgi na Internet i z preferencyjnego rozliczenia podatkowego, nie mają obowiązku dokumentowania wydatków ponoszonych na dostęp do sieci internetowej za pośrednictwem faktur VAT. Dowody finansowe są jednak niezbędne, aby dowieźć, że podatnik rzeczywiście poniósł koszty na dostęp do sieci internetowej. Katalog dokumentów mogących potwierdzić ten fakt został rozszerzony. Z ulgi internetowej mogą jednakże korzystać tylko te osoby, które są w posiadaniu dokumentów faktycznie stwierdzających poniesienie wydatku – nie wystarczy bowiem dokument stwierdzający wyłącznie zamówienie samej usługi. Otóż prawidłowy dokument powinien zawierać:

  • Dane kupującego
  • Dane sprzedającego
  • Rodzaj zakupionej usługi
  • Kwotę zapłaty

Potwierdzeniem poniesienia wydatków na Internet, uprawniającym do ulgi internetowej, nie może być faktura zbiorcza, wystawiana za Internet i telefon. Nie jest w niej bowiem wyszczególniona kwota do zapłaty wyłącznie za dostęp do sieci internetowej. Jeśli podatnik otrzymuje faktury zbiorcze za Internet i inne usługi telekomunikacyjne, nie będzie mógł skorzystać z ulgi internetowej, chyba że wystąpi do dostawcy pakietu, jakie komponenty wchodzą w skład faktury zbiorczej.

Nowe zasady odliczania ulgi internetowej

Tylko w rozliczeniach podatkowych za rok 2012 podatnicy mogą korzystać z dotychczasowych warunków odliczania ulgi internetowej. W następnych dwóch latach ulga ta ma ulec wygaszeniu i tylko nieliczni podatnicy w deklaracjach rocznych za 2014 czy 2015 rok będą mogli z niej skorzystać.