Już 16 milionów Polaków rozliczyło się z podatku, dołącz do nich!

Program PITy 2020

Ciekawostki ze świata podatków: rewolucja podatkowa w Australii


System podatkowy, jaki stosuje obecnie Australia, ma w najbliższej przyszłości się zmienić. Przygotowano już pierwsze założenia i wiadomo, w jakim kierunku zmodyfikowane zostaną przepisy. Jakie podatki będą płacili obywatele? Sprawdź ciekawostki podatkowe z Australii.

 

Przyjęty pakiet zmian

Już w marcu 2017 roku władze Australii przyjęły pakiet zmian w przepisach podatkowych. Pakiet legislacyjny zakłada między innymi obniżenie skali opodatkowania małych i średnich przedsiębiorstw. Docelowo stawka opodatkowania dochodów wypracowanych przez firmy ma wynosić w Australii 25 proc.

W roku podatkowym 2017/2018 ma zostać zwiększony próg obrotów stosowany dla przyznania firmie statusu małego przedsiębiorcy. Ma on wynieść nie jak dotychczas 2 mln dolarów australijskich, ale pięć razy więcej - 10 mln dolarów australijskich, a jednocześnie stawka podatku dochodowego zostanie zmniejszona z 28,5 proc. do 27,5 proc. Następny z progów podatkowych właściwy dla średnich przedsiębiorców zwiększy się dwukrotnie - z 25 mln dolarów australijskich do 50 mln dolarów australijskich.

Reforma podatkowa została zaplanowana na co najmniej trzy lata i zakłada, aby wszystkie przedsiębiorstwa w Australii w przyszłości płaciły podatek od dochodu w wysokości 25 proc. Najprawdopodobniej taki cel może jednak zostać osiągnięty dopiero po dekadzie, w roku podatkowym 2026/2027.

Dotychczasowy system opodatkowania podatników w Australii

W Australii obowiązuje tzw. federalny podatek od dochodów osobistych, odpowiednik polskiego podatku dochodowego od osób fizycznych. Rok podatkowy w tym kraju zawsze trwa na przełomie kolejnych lat, bowiem rozpoczyna się z dniem 1 lipca, a kończy 30 czerwca kolejnego roku. Obywatele opodatkowani takim podatkiem są klasyfikowani do jednej z dwóch grup podatkowych:

 • First Class - pierwsza klasa odnosząca się do osób samozatrudnionych i do firm,
 • Second Class - druga klasa odnosząca się do pracowników.

Prawo podatkowe Australii obejmuje kilka oddzielnych grup podatników:

 • firmy,
 • osoby fizyczne,
 • firmy partnerskie,
 • trusty.

Dochód obywatela opodatkowany jest w miarę jego osiągania, poprzez obliczanie i odprowadzanie do urzędu skarbowego zaliczek na podatek dochodowy. Specjalne zasady opodatkowania odnoszą się do firm ubezpieczeniowych, górniczych, funduszy emerytalnych, producentów i nieletnich.

W Australii obowiązują dla osób fizycznych następujące stawki podatku dochodowego:

 • Zero proc. - bez podatku, jeśli dochód do opodatkowania wyniósł od 0 do 18 200 dolarów australijskich;
 • Od 0 do 9,7 proc.  - podatek w wysokości 19 centów na każdego dolara australijskiego powyżej kwoty 18 200 dochodu, aż do kwoty 37 000 dolarów australijskich;
 • Od 9,7 do 21,9 proc.   - podatek w wysokości 3 572 dolarów plus 32,5 centa na każdego dolara australijskiego powyżej kwoty 37 000 dolarów dochodu, aż do kwoty 80 000 dolarów australijskich;
 • Od 21,9 do 30,3 proc.  - podatek w wysokości 17 547 dolarów plus 37 centów na każdego dolara australijskiego powyżej kwoty 80 000 dolarów dochodu, aż do kwoty 180 000 dolarów australijskich;
 • Od 30,3 do 44,9 proc.   - podatek w wysokości 58 118 dolarów plus 45 centów na każdego dolara australijskiego powyżej kwoty 180 000 dolarów dochodu.

Natomiast podatnik będący nierezydentem podatkowym Australii opłaca podatek dochodowy w wysokości:

 • 32,5 centa za każdego zarobionego 1 dolara australijskiego, jeśli dochód wynosi od 0 do 80 tys. dolarów australijskich,
 • 26,000 dolarów australijskich plus 37 centów za każdego 1 dolara australijskiego powyżej 80 000 dolarów australijskich, dla dochodu w granicach od 80 001 do 180 000 dolarów australijskich,
 • 63, 000 dolarów australijskich plus 45 centów za każdego 1 dolara australijskiego zarobionego powyżej granicy 180 000 dolarów australijskich.

Za rezydenta podatkowego Australii uznaje się osobę przebywającą na terenie tego kraju powyżej 6 miesięcy w jednym miejscu. Rezydentem nie jest osoba przebywająca mniej niż 6 miesięcy w Australii lub posiadająca wizę Work&Holiday.