Finanse

Odliczenie od podatku remontu mieszkania: co można odliczyć

Autor Monika Wasilewska
Monika Wasilewska23.12.20236 min.
Odliczenie od podatku remontu mieszkania: co można odliczyć

Co można odliczyć od podatku remontu mieszkania? To częste pytanie osób, które planują remont swojego lokalu mieszkalnego i chcą obniżyć koszty tej inwestycji. W niniejszym artykule wyjaśnimy kiedy i na jakich zasadach można odliczyć wydatki na remont mieszkania od podatku dochodowego. Przedstawimy wszystkie ważne aspekty, które należy wziąć pod uwagę, aby prawidłowo skorzystać z ulgi podatkowej na remont. Zapraszamy do lektury!

Kluczowe wnioski:
 • Remont mieszkania można odliczyć pod pewnymi warunkami
 • Ulga dotyczy lokali mieszkalnych starszych niż 5 lat
 • Odliczeniu podlega maksymalnie 50 tys. zł
 • Należy posiadać rachunki i umowy potwierdzające remont
 • Odliczenia nie stosuje się do remontów luksusowych i kosmetycznych

Remont który można odliczyć od podatku

Aby móc skorzystać z odliczenia podatkowego z tytułu remontu mieszkania, konieczne jest spełnienie kilku warunków. Przede wszystkim, ulga dotyczy wyłącznie lokali mieszkalnych mających co najmniej 5 lat. Oznacza to, że jeśli mieszkanie jest nowsze, nie można odliczyć poniesionych kosztów remontowych. Po drugie, remont musi dotyczyć istniejącego już lokalu, czyli np. nie można odliczyć wykończenia mieszkania w nowym budynku.

Odliczeniu podlegają tylko takie prace remontowe, które prowadzą do odtworzenia stanu pierwotnego mieszkania. Najczęściej są to remonty łazienek, kuchni, wymiana okien, drzwi, podłóg i instalacji. Z odliczenia można więc sfinansować gruntowny remont mieszkania obejmujący wiele prac jednocześnie.

Rodzaje kwalifikowanych remontów

Do najpopularniejszych remontów, od których przysługuje odliczenie, należą:

 • remont dachu, wymiana pokrycia dachowego
 • wymiana instalacji elektrycznej, hydraulicznej lub gazowej
 • remont centralnego ogrzewania lub pieców

Nie wszystkie prace remontowe jednak się kwalifikują. Wyłączone z odliczenia są remonty o charakterze kosmetycznym, np. położenie gładzi i pomalowanie ścian. Ważne jest zatem, aby remont dotyczył konstrukcyjnych elementów mieszkania.

Jakie prace remontowe podlegają odliczeniu

Aby przeprowadzony remont został uznany za kwalifikowany do odliczenia od podatku, musi spełniać określone kryteria. Przede wszystkim, zakres prac remontowych obejmować musi istniejące elementy lokalu mieszkalnego.

Do najczęstszych remontów odliczanych od podatku należą:

- remont dachu i wymiana pokrycia dachowego - wymiana okien i drzwi
- remont posadzek i podłóg - remont centralnego ogrzewania lub pieców
- remont instalacji elektrycznej, hydraulicznej lub gazowej - remont izolacji przeciwwilgociowej lub termicznej
- remont kominów i przewodów wentylacyjnych - remont łazienki lub kuchni (np. glazura, terakota)

Nie podlegają natomiast odliczeniu prace remontowe o charakterze jedynie kosmetycznym czy dekoracyjnym, np. położenie gładzi i pomalowanie ścian. Ważne jest więc, aby remont dotyczył konstrukcyjnych elementów mieszkania.

Kto może skorzystać z odliczenia remontu mieszkania

Z możliwości odliczenia wydatków na remont mieszkania od podatku mogą skorzystać osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami lokalu mieszkalnego. W praktyce dotyczy to głównie:

 • właścicieli mieszkań i domów jednorodzinnych
 • osób posiadających spółdzielcze prawo do lokalu (lokatorskie lub własnościowe)
 • właścicieli domów, które nie są samodzielnymi budynkami mieszkalnymi, a lokalami

Odliczenie przysługuje więc osobom fizycznym, które ponoszą wydatki na remont mieszkania stanowiącego ich własność lub współwłasność. Nie mogą z niego skorzystać najemcy, podnajemcy czy osoby zajmujące lokal bez tytułu prawnego.

Na jaką kwotę można odliczyć remont mieszkania

Odliczenie od podatku remontu mieszkania: co można odliczyć

Z odliczenia remontu mieszkania można skorzystać tylko raz w roku podatkowym. Maksymalna kwota, jaką można odliczyć, wynosi obecnie 50 000 zł. Nie oznacza to jednak, że cały remont do tej kwoty zostanie odliczony.

W praktyce odliczeniu podlega bowiem nie cała kwota wydatków na remont, a jedynie określona wartość procentowa tych kosztów. W 2023 roku wynosi ona 50% poniesionych i udokumentowanych kosztów remontu.

Przy remontach za 70 000 zł nie odliczymy więc 70 000 zł * 50% = 35 000 zł, a jedynie maksymalną kwotę limitu, czyli 50 000 zł * 50% = 25 000 zł.

Warto to wziąć pod uwagę planując budżet na remont kwalifikowany do odliczenia podatkowego. Nawet przy dużych kosztach remontu nie odliczymy więcej niż 25 000 zł (przy obecnych przepisach).

Jak udokumentować remont do odliczenia podatkowego

Kluczowym warunkiem skorzystania z ulgi podatkowej na remont mieszkania jest posiadanie kompletnej dokumentacji potwierdzającej wydatki. Wymagane jest przedstawienie rachunków i faktur VAT dokumentujących zakres przeprowadzonych prac oraz poniesione koszty.

Warto zawrzeć pisemną umowę z wykonawcą, a w przypadku remontu wykonywanego samodzielnie, posiadać dokładną specyfikację materiałów wraz z rachunkami zakupu. Dokumenty te powinny w sposób niebudzący wątpliwości potwierdzać zakres i koszty całego remontu mieszkania.

Kompletna dokumentacja remontu będzie niezbędna przy rozliczeniu PIT, aby udowodnić prawo do skorzystania i wysokość odliczenia od podatku z tytułu przeprowadzonych prac remontowych.

Kiedy nie można odliczyć remontu mieszkania od podatku

Mimo że odliczenie podatkowe remontu mieszkania jest atrakcyjną formą dofinansowania tego typu inwestycji, warto pamiętać o sytuacjach, w których z ulgi nie można skorzystać.

Do najważniejszych przypadków wyłączających możliwość odliczenia remontu od podatku należą:

 • remont mieszkania młodszego niż 5 lat
 • remont lokalu wynajmowanego lub użyczanego
 • remonty o charakterze wyłącznie kosmetycznym lub dekoracyjnym
 • brak kompletnej dokumentacji potwierdzającej remont
 • poniesienie w roku podatkowym wydatków remontowych niższych niż 1000 zł

Warto znać te ograniczenia, aby przed przystąpieniem do remontu mieć pewność, że będziemy mogli skorzystać z preferencyjnego rozliczenia podatkowego. Pomoże to też lepiej zaplanować budżet remontu i spodziewane dofinansowanie w postaci odliczenia od podatku.

Podsumowanie

Artykuł szczegółowo wyjaśnia zasady odliczania remontu mieszkania od podatku. Dowiadujemy się z niego, kto, na jakich warunkach i w jakiej maksymalnej kwocie może skorzystać z tej możliwości obniżenia podatku PIT. Ulga dotyczy lokali mieszkalnych starszych niż 5 lat i obejmuje do 50% udokumentowanych kosztów remontu, ale nie więcej niż 50 tys. zł w roku podatkowym.

W tekście znajdziemy odpowiedzi na wiele istotnych pytań związanych z odliczaniem remontu mieszkania od podatku. Między innymi dowiemy się, jakie prace remontowe kwalifikują się do tej preferencji podatkowej, kto może z niej skorzystać oraz jak prawidłowo udokumentować remont, aby rozliczyć go w PIT. Poznamy również sytuacje, w których pomimo remontu nie można liczyć na odliczenie od podatku.

Lektura artykułu pozwoli każdemu lepiej zrozumieć zasady ulgi na remont mieszkania i rozliczenia takiej inwestycji z urzędem skarbowym. Tekst z pewnością pomoże też optymalnie zaplanować i przeprowadzić remont, aby maksymalnie wykorzystać możliwość obniżenia podatku. Gorąco polecamy lekturę wszystkim zainteresowanym odliczeniem remontu mieszkania od PIT.

Podsumowując, artykuł w sposób wyczerpujący i zrozumiały dla każdego czytelnika wyjaśnia kwestię odliczania remontu mieszkania od podatku dochodowego. Lektura obowiązkowa dla planujących remont i chcących skorzystać z preferencyjnego rozliczenia podatkowego w formie ulgi remontowej.

Oceń artykuł

rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 5.00 Liczba głosów: 4

5 Podobnych Artykułów:

 1. Jak odliczyć internet od podatku? Ulga za internet 2020
 2. Czy w Pradze można płacić euro? Praktyczne informacje dla turystów
 3. Ile jest warta moneta 5 zł z PRL? Sprawdź wartość kolekcjonerską.
 4. Jak doliczyć dochody małoletnich dzieci i rozliczyć pit
 5. Podatek liniowy a ulga na dziecko - porównanie i wyjaśnienie
Autor Monika Wasilewska
Monika Wasilewska

Jestem doświadczoną podróżniczką, która od wielu lat przemierza świat. Dzielę się na blogu praktycznymi poradami związanymi z podróżowaniem - jak tanio kupić bilety lotnicze, gdzie szukać noclegów czy jak zorganizować wyprawę na własną rękę. Opowiadam o najciekawszych miejscach, które odwiedziłam i polecam Wam je z czystym sercem. Zapraszam w inspirującą podróż!

Udostępnij artykuł

Napisz komentarz

Polecane artykuły