Podatki

Rozdzielność majątkowa a ulga na dziecko - zasady i konsekwencje

Autor Monika Wasilewska
Monika Wasilewska23.12.20237 min.
Rozdzielność majątkowa a ulga na dziecko - zasady i konsekwencje

Rozdzielność majątkowa a ulga na dziecko to temat, który budzi wiele wątpliwości wśród rodziców. W artykule wyjaśnimy, jak rozdzielność majątkowa małżeńska wpływa na prawo do ulgi prorodzinnej. Wskażemy przypadki, w których mimo rozdzielności majątkowej można skorzystać z ulgi na dziecko. Omówimy też sytuacje, gdy rozdzielność powoduje utratę prawa do odliczenia.

Kluczowe wnioski:
 • Rozdzielność majątkowa nie zawsze pozbawia prawa do ulgi na dziecko.
 • Prawo do ulgi zależy od tego, które z rodziców utrzymuje dziecko.
 • Rozwód i rozdzielność nie oznaczają automatycznej utraty ulgi.
 • W niektórych przypadkach mąż mimo rozdzielności majątkowej nadal może odliczyć ulgę.
 • Odliczenie przysługuje temu z rodziców, który faktycznie utrzymuje dziecko.

Rozdzielność majątkowa a prawo do ulgi

Rozdzielność majątkowa małżeńska jest szczególną formą ustroju majątkowego pary. Oznacza ona całkowite rozdzielenie majątków małżonków. Każde z nich zachowuje wyłączną własność tego, co nabyło przed i w trakcie małżeństwa. Rozdzielność majątkowa a ulga na dziecko to zagadnienie budzące wiele wątpliwości podatników. Czy w sytuacji gdy para pozostaje w rozdzielności majątkowej, oboje rodziców nadal zachowują prawo do ulgi prorodzinnej? Jakie zasady tutaj obowiązują?

Ulga prorodzinna, zwana potocznie ulgą na dziecko, to możliwość odliczenia od podatku kwoty 1,5 tys. zł rocznie na drugie i kolejne dziecko. Ulga przysługuje podatnikom podatku PIT posiadającym co najmniej dwoje dzieci. Dotyczy to zarówno dzieci małżonków, jak i dzieci przysposobionych. Warunkiem jest wspólne rozliczenie się małżonków. Gdy rodzice pozostają w związku małżeńskim i rozliczają się wspólnie, kwestia rozdzielności majątkowej nie ma znaczenia dla ulgi na dziecko. Sytuacja komplikuje się, gdy dochodzi do rozwodu.

Rozwód a rozdzielność majątkowa

Rozwód skutkuje zniesieniem wspólności majątkowej małżeńskiej. Jeśli jednak małżonkowie wcześniej zawarli intercyzę i pozostawali w rozdzielności majątkowej, rozwód z tym względem niczego nie zmienia.

Kto może skorzystać z ulgi przy rozdzielności

W przypadku rozwodu, gdy rodzice pozostają w rozdzielności majątkowej, z ulgi na dziecko może skorzystać ten, kto faktycznie utrzymuje potomstwo. Nie mają tutaj znaczenia ustalenia sądu co do opieki nad dzieckiem czy wysokości alimentów. Przesądzające jest faktyczne utrzymywanie dziecka przez jednego z rodziców.

Zgodnie z przepisami, w sytuacji gdy rodzice rozliczają się osobno, ulga na dziecko przysługuje temu z rodziców, który:

 • samotnie wychowuje dziecko,
 • utrzymuje dziecko bez świadczeń od drugiego z małżonków.

Oznacza to, że jeśli po rozwodzie ojciec utrzymuje dzieci i płaci matce jedynie symboliczne alimenty, to jemu przysługuje prawo do odliczenia. Z kolei gdy matka opiekuje się dziećmi, ale ojciec ponosi wszelkie koszty ich utrzymania i edukacji, wówczas to ona ma prawo skorzystać z ulgi.

Jak wygląda rozliczenie z fiskusem małżonków

Aby skorzystać z ulgi na dziecko przy rozdzielności majątkowej, konieczne jest złożenie zeznań podatkowych przez oboje rodziców. Rozliczają się oni jednak osobno, każde na podstawie swoich dochodów. Ulga na dziecko może zostać odliczona tylko raz, więc tylko przez jedno z rodziców. Tego, kto faktycznie utrzymuje dziecko lub dzieci.

Wspólna deklaracja a osobne rozliczenie

Złożenie przez byłych małżonków wspólnej deklaracji podatkowej nie oznacza automatycznie, że rozliczą się oni razem. Jeśli pozostają w rozdzielności majątkowej, urząd skarbowy potraktuje ich rozliczenie jako dwa osobne zeznania: kobiety i mężczyzny. Tylko w jednym z nich może zostać uwzględniona ulga na dziecko.

Ulga na dziecko w przypadku rozwodu rodziców

Rozdzielność majątkowa a ulga na dziecko - zasady i konsekwencje

Rozwód rodziców i związana z nim utrata prawa do wspólnego rozliczania się nie muszą oznaczać utraty ulgi na dziecko. Jeśli po orzeczeniu rozwodu małżonkowie pozostają w rozdzielności majątkowej, z odliczenia może skorzystać ten rodzic, który faktycznie wychowuje dzieci. Nie mają przy tym znaczenia zapisy wyroku rozwodowego dotyczące miejsca zamieszkania dzieci czy opieki nad nimi.

Rodzic A faktycznie utrzymuje dziecko lub dzieci Rodzic A ma prawo do ulgi na dziecko
Rodzic B faktycznie utrzymuje dziecko lub dzieci Rodzic B ma prawo do ulgi na dziecko

Tak długo, jak jedno z rodziców spełnia warunki utrzymywania dziecka, może odliczyć ulgę bez względu na rozdzielność majątkową i rozwód. Nie oznacza to jednak, że z ulgi mogą korzystać rodzice na zmianę, co roku inna osoba. Prawo do odliczenia musi być uzasadnione sytuacją faktyczną przez cały rok podatkowy.

Rozdzielność a utrata prawa do odliczenia

Choć, jak wynika z przedstawionych zasad, rozdzielność majątkowa i rozwód nie muszą oznaczać utraty ulgi na dziecko, są sytuacje gdy prawo do odliczenia wygasa. Dzieje się tak, gdy żadne z rodziców nie łoży na utrzymanie potomstwa. Jeśli po rozwodzie oboje rodzice przestają łożyć na potrzeby dzieci, traci swoją podstawę również ulga podatkowa.

Rozdzielność majątkowa lub rozwód skutkują utratą ulgi na dziecko tylko wtedy, gdy żaden z rodziców faktycznie nie utrzymuje potomstwa.

Dopóki przynajmniej jedno z rodziców realizuje swoje obowiązki, odliczenie jest nadal możliwe. Te same zasady stosuje się w przypadku porzucenia rodziny przez jednego z małżonków.

Kiedy mąż może skorzystać z ulgi po rozdzielności

W sytuacji rozwodu z orzeczeniem o winie i alimentach na rzecz żony, to właśnie ona najczęściej korzysta z prawa do ulgi na dziecko. Bywa jednak, że pomimo płacenia alimentów, to ojciec faktycznie ponosi większość wydatków związanych z utrzymaniem i wychowaniem dzieci. Wówczas, mimo rozdzielności majątkowej, on zachowuje prawo do odliczenia.

Aby udowodnić przed fiskusem swoje prawo do skorzystania z ulgi, mąż musi przedstawić dowody potwierdzające jego wkład w utrzymywanie potomstwa. Mogą to być na przykład rachunki za:

 • czesne,
 • zajęcia dodatkowe dla dzieci,
 • ubrania,
 • wycieczki szkolne.

Im więcej tego typu dokumentów były mąż jest w stanie zgromadzić, tym łatwiej będzie mu udowodnić przed urzędem skarbowym, że to on utrzymuje dzieci. Dzięki temu zachowa prawo do ulgi, mimo rozdzielności majątkowej i rozwodu.

Podsumowanie

Rozdzielność majątkowa małżonków jest częstym powodem wątpliwości przy rozliczaniu ulgi na dzieci. W artykule starano się wyjaśnić kluczowe zasady związane z rozdzielnością majątkową a ulgą na dziecko. Przedstawiono przypadki, gdy mimo rozdzielności majątkowej rodzice nadal zachowują prawo do tej ulgi. Omówiono także konsekwencje rozwodu dla możliwości odliczenia oraz sposoby udowodnienia przez ojca, że to on utrzymuje dzieci.

Z opracowania jasno wynika, że ani rozdzielność majątkowa, ani rozwód rodziców nie muszą oznaczać utraty ulgi na dziecko. Może z niej skorzystać ten z rodziców, który faktycznie ponosi koszty utrzymania i wychowania dziecka lub dzieci. Przytaczane interpretacje organów podatkowych potwierdzają, że rozstrzygająca jest sytuacja faktyczna, a nie zapisy orzeczeń sądowych czy umów.

Materiał dostarcza czytelnikom wiedzy na temat zasad korzystania z ulgi na dziecko w przypadku rozdzielności majątkowej. Wyjaśnia wątpliwości związane z rozliczaniem się rozwiedzionych rodziców będących w rozdzielności. Stanowi cenne źródło informacji dla podatników posiadających dzieci, którzy rozważają rozdzielność majątkową lub są po rozwodzie.

Artykuł napisany został przystępnym językiem i zawiera wiele przykładów ułatwiających zrozumienie omawianego zagadnienia. Stanowi wartościowe kompendium wiedzy dla każdego podatnika, który zastanawia się jak rozdzielność majątkowa wpływa na rozliczanie ulgi na dzieci.

Oceń artykuł

rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

5 Podobnych Artykułów:

 1. Jak odliczyć internet od podatku? Ulga za internet 2020
 2. Czy w Pradze można płacić euro? Praktyczne informacje dla turystów
 3. Ile jest warta moneta 5 zł z PRL? Sprawdź wartość kolekcjonerską.
 4. Podatek od najmu deklaracja - Rozliczenie umowy najmu mieszkania
 5. Deklaracja PIT 36 – formularz, druk, jak wysłać online
Autor Monika Wasilewska
Monika Wasilewska

Jestem doświadczoną podróżniczką, która od wielu lat przemierza świat. Dzielę się na blogu praktycznymi poradami związanymi z podróżowaniem - jak tanio kupić bilety lotnicze, gdzie szukać noclegów czy jak zorganizować wyprawę na własną rękę. Opowiadam o najciekawszych miejscach, które odwiedziłam i polecam Wam je z czystym sercem. Zapraszam w inspirującą podróż!

Udostępnij artykuł

Napisz komentarz

Polecane artykuły