Finanse

Kalkulator zaliczki na podatek dochodowy i skala podatkowa

Autor Monika Wasilewska
Monika Wasilewska23.12.20237 min.
Kalkulator zaliczki na podatek dochodowy i skala podatkowa

Zaliczka na podatek dochodowy kalkulator to narzędzie, które pomoże Ci dokładnie obliczyć, ile wyniesie Twoja miesięczna zaliczka na podatek oraz ile faktycznie zapłacisz podatku po zakończeniu roku podatkowego. W artykule wyjaśnimy, jak działa polski system podatkowy, jakie są prognozowane zmiany na 2023 rok i jak obliczyć swoją zaliczkę na podatek oraz całkowity podatek dochodowy przy pomocy kalkulatora internetowego.

Kluczowe wnioski:
 • Zaliczka na podatek to comiesięczna wpłata na podatek dochodowy.
 • W 2023 roku zmienia się skala podatkowa oraz kwota wolna od podatku.
 • Kalkulator online pozwala szybko policzyć wysokość zaliczek i podatku.
 • Warto sprawdzać zaliczkę co roku, by uniknąć dopłaty podatku.
 • Zwrot nadpłaconego podatku można otrzymać po złożeniu zeznania rocznego.

Jak obliczyć wysokość zaliczki na podatek dochodowy

Zaliczka na podatek dochodowy to comiesięczna wpłata na poczet rocznego rozliczenia podatku PIT. Jej wysokość zależy od kilku czynników - przede wszystkim od osiąganego dochodu, ale także od przysługujących ulg i odliczeń. Aby poprawnie wyliczyć zaliczkę na podatek dochodowy, należy znać obowiązujące w danym roku stawki podatkowe oraz kwotę wolną od podatku.

Podstawą do wyliczenia zaliczki na podatek jest dochód miesięczny. Od niego należy odjąć przysługujące ulgi i odliczenia, np. na dzieci. Otrzymana w ten sposób kwota to podstawa obliczenia podatku. Następnie zgodnie z obowiązującą skalą podatkową obliczamy należny podatek. Na koniec dzielimy wyliczoną kwotę podatku przez 12 miesięcy i dostajemy szacunkową miesięczną zaliczkę na podatek dochodowy.

Kiedy płacić zaliczkę na podatek dochodowy

Co do zasady, zaliczka na podatek płacona jest co miesiąc - pobierana przez pracodawcę i przekazywana do urzędu skarbowego. W przypadku niektórych umów (np. o dzieło, zlecenia) podatnik sam oblicza i wpłaca zaliczkę do 20. dnia kolejnego miesiąca. Również przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą opłacają miesięczne lub kwartalne zaliczki w systemie uproszczonym.

Zaliczki na podatek dochodowy płacone są w trakcie roku podatkowego. Natomiast ostateczne rozliczenie podatku i weryfikacja prawidłowej wysokości zaliczek następuje po jego zakończeniu w zeznaniu rocznym. W razie niedopłaty trzeba wtedy dopłacić podatek. Z kolei nadpłata podlega zwrotowi.

Darmowy kalkulator zaliczki na podatek 2023 - wylicz online

Aby móc wyliczyć zaliczkę na podatek dochodowy na 2023 rok, warto skorzystać z darmowych kalkulatorów online. Są one dostępne na wielu portalach podatkowych.

Kalkulator internetowy krok po kroku przeprowadzi przez cały proces obliczania miesięcznej zaliczki na podatek. Wystarczy tylko wpisać swoje dane:

 • Roczny przychód
 • Dochód miesięczny
 • Koszty uzyskania przychodu (zazwyczaj 250 zł lub 300 zł)
 • Ulgi (np. ulga na dzieci, ulga dla młodych, ulga dla seniorów)
 • Odliczenia (np. z tytułu darowizn, wydatków na cele rehabilitacyjne)

Na tej podstawie kalkulator sam obliczy podstawę opodatkowania, zastosuje aktualną skalę podatkową i podpowie optymalną wysokość zaliczki na podatek w 2023 roku.

Korzystanie z kalkulatorów internetowych znacząco ułatwia poprawne wyliczenie zaliczek na podatek dochodowy i przygotowanie się do nowego roku podatkowego.

Ile wynosi zaliczka na podatek przy dochodzie 5000 zł

Przy obliczaniu zaliczki na podatek dochodowy pierwszym krokiem jest ustalenie miesięcznego dochodu. Przyjmijmy zatem, że mamy do czynienia z dochodem w wysokości 5000 zł miesięcznie. Jest to umowa o pracę - stosujemy więc koszty uzyskania przychodu w wysokości 250 zł. Nie korzystamy natomiast z żadnych ulg ani odliczeń.

Dochód miesięczny 5 000 zł
Koszty uzyskania przychodu - 250 zł
Podstawa obliczenia podatku 4 750 zł

Kwota 4750 zł stanowi zatem podstawę do obliczenia miesięcznej zaliczki na podatek. Stosując do niej skalę podatkową na 2023 rok, otrzymujemy podatek w wysokości 731 zł. Dzieląc tę kwotę przez 12 miesięcy, ostatecznie miesięczna zaliczka na podatek przy dochodzie 5000 zł wynosi 609 zł.

Jaka jest obowiązująca skala podatkowa w 2023 roku

Kalkulator zaliczki na podatek dochodowy i skala podatkowa

W roku podatkowym 2023 obowiązuje zmieniona skala podatkowa. Zgodnie z nią podatek wynosi:

 • 12% podstawy obliczenia podatku do kwoty 120 000 zł minus kwota zmniejszająca podatek – dla dochodów do 120 000 zł
 • 14 400 zł plus 32% nadwyżki ponad 120 000 zł dla dochodów powyżej 120 000 zł

Jednocześnie zwiększono kwotę wolną od podatku do poziomu 30 000 zł. Oznacza to, że podatnicy nie będą płacić PIT od pierwszych 30 000 zł przychodu w skali roku. Powyżej progu 30 000 zł stosowana jest stawka 12% do dochodu 120 000 zł oraz 32% od nadwyżki powyżej 120 000 zł.

Zmiany w skali podatkowej na 2023 rok

Główne zmiany w skali podatkowej od 2023 roku obejmują:

 • Podniesienie kwoty wolnej od podatku do 30 000 zł
 • Podniesienie progu podatkowego do 120 000 zł
 • Obniżenie stawki podatkowej z 17% do 12% od dochodów do 120 000 zł
 • Wprowadzenie stawki 32% dla dochodów powyżej 120 000 zł

Efektem tych modyfikacji jest zmniejszenie obciążeń podatkowych dla osób o niższych i średnich dochodach.

Kalkulator zaliczki na podatek - nowe stawki od 2023 roku

W związku ze zmianą skali podatkowej, konieczna jest aktualizacja kalkulatorów służących do obliczania zaliczek na podatek dochodowy. Już od stycznia 2023 należy uwzględnić nowe stawki oraz kwotę wolną przy szacowaniu wysokości comiesięcznych wpłat na podatek PIT.

Kalkulatory online z reguły są na bieżąco aktualizowane. Niemniej jednak przy wprowadzaniu danych do obliczeń warto zweryfikować, czy na pewno stosują nowe zasady.

Sprawdźmy zatem na przykładzie, jak będą wyglądały obliczenia z wykorzystaniem zaktualizowanego kalkulatora zaliczki na podatek przy dochodzie wynoszącym 8000 zł miesięcznie:

Dochód miesięczny 8 000 zł
Koszty uzyskania przychodu - 300 zł (4000 zł rocznie)
Ulga dla młodych - 435 zł
Podstawa obliczenia podatku 7 265 zł

Po odliczeniu kosztów 300 zł oraz ulgi dla młodych, podstawa opodatkowania wynosi 7265 zł. Po zastosowaniu 12% stawki, otrzymujemy miesięczny podatek w kwocie 871 zł. A zatem szacunkowa zaliczka na podatek dochodowy przy dochodzie 8000 zł miesięcznie i przysługującej uldze dla młodych wynosi po zaokrągleniu 870 zł.

Ile wynosi podatek przy dochodzie 10 000 zł miesięcznie

Przy takim poziomie dochodów działa już wyższa stawka podatkowa, wynosząca 32%. Obliczmy zatem, jaką kwotę podatku dochodowego zapłacimy przy miesięcznych zarobkach rzędu 10 000 zł brutto.

Podstawą wyliczeń jest dochód pomniejszony o koszty uzyskania przychodu w wysokości 300 zł miesięcznie. Nie korzystamy z żadnych ulg i odliczeń. Wyniki prezentuje tabela:

Dochód miesięczny 10 000 zł
Koszty uzyskania przychodu - 300 zł (3600 zł rocznie)
Podstawa obliczenia podatku 9 700 zł

Miesięczna podstawa opodatkowania wynosi 9700 zł. Po przekroczeniu progu 120 000 zł rocznego dochodu stosujemy stawkę 32%. Wynik dzielimy przez 12 miesięcy i otrzymujemy szacunkową zaliczkę na podatek dochodowy przy dochodzie 10 000 zł miesięcznie na poziomie 2579 zł.

Podsumowanie

W artykule omówiono zasady działania polskiego systemu podatkowego, ze szczególnym uwzględnieniem zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. Przedstawiono, w jaki sposób oblicza się wysokość comiesięcznych zaliczek płaconych przez pracowników oraz osoby prowadzące działalność na własny rachunek.

Zaprezentowano kalkulator zaliczki na podatek dochodowy, który pozwala na szybkie oszacowanie miesięcznych wpłat PIT w oparciu o aktualne stawki podatkowe. Omówiono nową skalę podatkową obowiązującą od 2023 roku, z podwyższoną kwotą wolną od podatku.

Przeanalizowano na konkretnych przykładach, jak zmienia się wysokość podatku dochodowego i zaliczek na podatek przy różnych poziomach dochodu. Przedstawiono m.in. symulację dla dochodów 5000 zł, 8000 zł i 10 000 zł miesięcznie.

Podsumowując, publikacja kompleksowo wyjaśnia zasady działania polskiego systemu podatkowego, pozwala orientować się w obliczaniu podatku dochodowego i stanowi praktyczny poradnik w tym zakresie.

Najczęstsze pytania

Aby obliczyć zaliczkę na podatek, należy od miesięcznego dochodu odjąć koszty uzyskania przychodu i ewentualne ulgi podatkowe. Otrzymaną kwotę mnożymy przez odpowiednią stawkę podatkową zgodną z obowiązującą skalą podatkową. Wynik dzielimy przez 12 miesięcy i otrzymujemy szacunkową miesięczną zaliczkę na podatek dochodowy.

Najlepiej skorzystać z internetowych kalkulatorów podatkowych i zweryfikować tam własne wyliczenia. Kalkulatory online uwzględniają aktualne stawki podatkowe i przeprowadzą przez cały proces obliczeń krok po kroku.

Podatek dochodowy od osób fizycznych rozlicza się raz w roku po zakończeniu danego roku podatkowego. Termin na złożenie zeznania podatkowego PIT upływa zazwyczaj z końcem kwietnia następnego roku.

Aby otrzymać zwrot nadpłaconego w trakcie roku podatku, należy złożyć zeznanie PIT, w którym wykażemy faktyczne dochody i należny podatek. Jeśli okaże się, że wpłacone zaliczki były za wysokie, urząd skarbowy zwróci różnicę na nasze konto.

Informacje na temat obowiązującej skali podatkowej, stawek PIT i kwoty wolnej od podatku znajdziemy m.in. na stronach Ministerstwa Finansów, w ustawach podatkowych oraz w serwisach gazet prawnych i portali dla księgowych.

Oceń artykuł

rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

5 Podobnych Artykułów:

 1. Jak odliczyć internet od podatku? Ulga za internet 2020
 2. Podatek od najmu deklaracja - Rozliczenie umowy najmu mieszkania
 3. Deklaracja PIT 36 – formularz, druk, jak wysłać online
 4. Urząd Skarbowy Praga Północ - Jagiellońska Warszawa
 5. Federacja służb mundurowych - stowarzyszenie służb mundurowych
Autor Monika Wasilewska
Monika Wasilewska

Jestem doświadczoną podróżniczką, która od wielu lat przemierza świat. Dzielę się na blogu praktycznymi poradami związanymi z podróżowaniem - jak tanio kupić bilety lotnicze, gdzie szukać noclegów czy jak zorganizować wyprawę na własną rękę. Opowiadam o najciekawszych miejscach, które odwiedziłam i polecam Wam je z czystym sercem. Zapraszam w inspirującą podróż!

Udostępnij post

Napisz komentarz

Polecane artykuły