Już 16 milionów Polaków rozliczyło się z podatku, dołącz do nich!

Program PITy 2015

Rozliczenie PIT z dzieckiem

Bywa, że rodzice są zobowiązani do doliczenia do swoich dochodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, dochodów małoletnich dzieci. Nie wszystkie dochody dzieci niepełnoletnich podlegają rozliczeniu wraz z rodzicami, bowiem mogą one być rozliczane z fiskusem na ich indywidualnych drukach podatkowych, przy czym takiej deklaracji nie podpisuje dziecko, a pełnoletni opiekun czy rodzic. Jeśli rodzic musi złożyć Pit z dzieckiem, to nawet, jeśli zasadniczo jego rozliczenie PIT  powinno zostać sporządzone na druku PIT-37, złoży deklarację podatkową na druku PIT-36. PITy rodziców  z dochodami dzieci muszą uwzględniać dodatkowo załącznik PIT/M, na którym wyszczególnione zostaną źródła dochodów niepełnoletnich pociech. Jak składać rozliczenie PIT  z dzieckiem?czytaj


Dochody z giełdy a PIT - przepisy, druki, rady

Dochody z giełdy należą do grupy dochodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Inwestorzy grający na giełdzie i pozyskujący z tego tytułu zyski muszą złożyć właściwe druki pity i opłacić podatek dochodowy. Jaki formularz PIT będzie właściwy w ich przypadku? Aby odpowiedzieć na to pytanie należy sięgnąć po przepisy podatkowe ustawy o PIT z 26 lipca 1991 roku. Przedstawiamy rady dla podatnika, który w poprzednim roku podatkowym pozyskiwał dochody z giełdy, a obecnie będzie chciał się z nich prawidłowo rozliczyć.czytaj


Dochody małoletnich dzieci rozliczamy na formularzu PIT/M

Polskie prawo narzuca pewne ramy postępowania dla pracodawców zatrudniających osoby nieletnie w swoich przedsiębiorstwach. Niemniej małoletni mogą zarabiać, ale ich dochody będą podlegać w wielu przypadkach opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Zarobki dzieci tym samym będą musiały być ujęte w rozliczeniu PIT rocznym. Niekoniecznie one same będą je składać w urzędzie skarbowym po zakończeniu roku podatkowego. W wielu sytuacjach dochody małoletnich dzieci będą rozliczane przez ich rodziców lub opiekunów prawnych. W tym celu dorośli rozliczający się z dochodów małoletnich dzieci, będą wypełniać formularz PIT/M. Jak tego dokonać i jakie rozliczenie roczne PIT będzie właściwe dla wykazania przed fiskusem dochodów dziecka podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Jak należy rozliczyć dochody małoletniego dziecka?czytaj


Jak należy się zachować w przypadku nieotrzymania PIT-11

Jedną z najbardziej popularnych metod opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych jest skala podatkowa. Podatek opłaca się według progresywnej skali uwzględniającej dwa progi - 18 proc. dla dochodów poniżej 85 528 zł oraz próg 32 proc. dla nadwyżki ponad wskazaną kwotę. Wszyscy pracownicy etatowi, a także emeryci, renciści czy zleceniobiorcy rozliczają się z urzędem skarbowym w ten właśnie sposób. Jeśli pozyskują dochód za pośrednictwem płatnika, muszą wypełnić z tytułu swojego rozliczenia rocznego rozliczenie PIT-37. Jego podstawą jest informacja podatkowa PIT-11. Co zrobić, jeśli płatnik nie wystawi takiego formularza i nie prześle go podatnikowi?czytaj


Rozliczamy PIT z dochodami zagranicznymi

Uzyskiwanie dochodów zagranicznych przez polskich podatników stwarza realne problemy z rozliczeniem podatkowym PIT w Polsce. Czy w ogóle dochody zagraniczne powinny podlegać wykazaniu w rocznym rozliczeniu PIT  w Polsce, czy też są one opodatkowane i rozliczane  w kraju zarobkowania? Wszystko zależy tu od rezydencji podatkowej podatnika. Jeśli jest on polskim rezydentem podatkowym, generalnie powinien rozliczyć się ze wszystkich swoich dochodów - krajowych i zagranicznych, w polskim Urzędzie Skarbowym, składając odpowiednie rozliczenie PIT.czytaj