Już 16 milionów Polaków rozliczyło się z podatku, dołącz do nich!

Program PITy 2016

Czy aby zrzec się spadku, trzeba poinformować o tym fiskus

Spadek niekoniecznie musi prowadzić do wzbogacenia się spadkobierców. Często bywa i tak, że w spadku osoba zmarła pozostawia swoim spadkobiercom tylko długi, które po przyjęciu spadku w całości, są ich długami. W takiej sytuacji o wiele lepiej będzie zrzec się spadku. Czy spadkobierca będzie musiał opłacić wówczas podatek od spadku? Czy jego rozliczenie PIT będzie musiało ujmować wartość spadku, którego zrzekł się w odpowiedni sposób? Takie wątpliwości rozwiewają przepisy prawa podatkowego. Coroczne pity spadkobierców przyjmujących spadek muszą ujmować jego wartość i wartość podatku od spadku. Co jednak z formularzami pity spadkobierców zrzekających się spadku?czytaj


Jeśli małżonkowie mają różne adresy zameldowania, ale jeden adres zamieszkania - mogą złożyć wspólny PIT?

Adres zamieszkania nie zawsze pokrywa się z adresem zameldowania. W dowodzie osobistym podatnika wskazywany jest adres zameldowania czyli miejsce, pod którym zgodnie z dokumentami zameldował się dany obywatel. Niemniej wcale nie jest powiedziane, że dana osoba musi pod tym adresem stale przebywać. Może mieć inny adres zamieszkania. Czy w przypadku, w którym małżonkowie mają inne adresy zameldowania, ale ten sam adres zamieszkania, będą mogli złożyć wspólny PIT żony i męża? Czy zamieszanie z adresami rzeczywistymi i adresami w dowodach osobistych likwiduje możliwość wspólnego rozliczenia podatkowego rocznego PITy małżonków.czytaj


Jak obniżyć swoje podatkowe zobowiązania wobec fiskusa

Ulgi i preferencje w opodatkowaniu podatkiem PIT powodują, że podatnicy mogą płacić niższy podatek dochodowy na rzecz fiskusa. Ważne jest przy tym opodatkowanie, wedle którego podatnik odprowadza podatek do urzędu skarbowego. Niektóre zeznania podatkowe roczne w ogóle nie mogą być optymalizowane pod kątem zmniejszenia zobowiązania podatkowego. W jakim przypadku podatnik będzie mógł skorzystać z największej ilości ulg podatkowych?czytaj


W jaki sposób roczne PITy mogą wpływać na budżet domowy?

Obowiązek wypełnienia rocznej deklaracji podatkowej PIT spoczywa na każdym polskim rezydencie podatkowym, który posiada miejsce zamieszkania i centrum interesów osobistych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, a ponadto przebywa przez co najmniej połowę roku w Polsce. Roczne PITy wypełniane są na odpowiednich względem wybranej lub narzuconej metody opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Czy sposób rozliczenia deklaracji PIT wpływa w jakiś sposób na to, jak odczuje nasz budżet domowy złożenie zeznania podatkowego rocznego?czytaj


Podatki w Polsce: czy politycy powinni być finansowani z podatków PIT?

Obecnie partie polityczne w Polsce są finansowane z subwencji pochodzących z budżetu państwa. Politycy należący do klubu parlamentarnego Kukiz`15 chcą zmian w tym zakresie. Niewykluczone, że będzie obowiązywał odpis na rzecz wybranych partii politycznych i w taki sposób podatki PIT obywateli zasilą budżety partyjne. Wypełniając rozliczenie roczne, zgodnie z projektem nowelizacji ustawy o finansowaniu partii, każdy podatnik będzie mógł odpisać dotację dla partii od podatku dochodowego, jeśli takie będzie jego życzenie. Jak będą zatem wyglądały zeznania PITy w najbliższej przyszłości?czytaj