Już 16 milionów Polaków rozliczyło się z podatku, dołącz do nich!

Program PITy 2016

Kiedy łączne zeznanie PIT małżonków jest dla nich opłacalne?

Wspólny PIT małżonków powinien być generalnie preferencją dla nich i prowadzić do obniżenia wysokości płaconego przez nich wspólnie podatku, który należy się fiskusowi. Nie zawsze jednak PITy małżonków składane wspólnie są rzeczywiście tak bardzo opłacalne. Kiedy zeznanie PIT wypełnione przez współmałżonków będzie dla nich najkorzystniejsze, a kiedy bilans zysków dla rozliczeń wspólnych i indywidualnych będzie dokładnie taki sam? Czy małżonkowie zawsze powinni rozliczać się ze sobą na jednym druku podatkowym?czytaj


Kontrola skarbowa w firmie: poradnik przedsiębiorcy (skala podatkowa)

Administracja podatkowa, skupiona dziś wokół KAS - Krajowej Administracji Skarbowej - może przeprowadzić kontrolę u każdego podatnika. Każdy przedsiębiorca musi być gotowy na to, że jego firma będzie kontrolowana. Jak będzie wyglądała kontrola skarbowa w przypadku, gdy właściwą formą opodatkowania kontrolowanego przedsiębiorcy będzie skala podatkowa? Czy wszystkie formularze PIT przedsiębiorca powinien przygotować z kilku ostatnich lat na potrzeby przeprowadzenia działań kontrolnych przez inspektorów skarbówki?czytaj


Porady PIT dla rodziców - rozliczenie roczne z ulgą na dzieci

Wśród wielu ulg podatkowych, z jakich podatnicy w Polsce mogą korzystać przy okazji wypełniania swoich rocznych rozliczeń podatkowych PIT, na szczególną uwagę zasługuje ulga prorodzinna. Taka ulga na dziecko jest stosowana przez rodziców, osoby samotnie wychowujące dziecko lub rodziny zastępcze czy rodziców adopcyjnych. Generalnie takie grupy podatników mogą składać swoje rozliczenie roczne z ulgą na dzieci w pełni skutecznie. Na jakich zasadach stosuje się ulgę na dzieci i jakie ograniczenia w tym zakresie zostały wprowadzone w ustawie z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych?czytaj


Czy podatek liniowy można płacić równolegle z pracą na etacie?

Podatek liniowy to jedna z możliwości opodatkowania działalności gospodarczej w Polsce. Liniowcy płacą podatek dochodowy według jednolitej stawki podatku - 19 procent od kwoty dochodu, czyli od różnicy pomiędzy przychodem a kosztem jego uzyskania. Opodatkowanie PIT liniowe jest alternatywą dla skali podatkowej. Podatki płacone są według jednej, a nie dwóch stawek podatkowych, a w wielu przypadkach może być to korzystne. Skala podatkowa zakłada opodatkowanie dochodów powyżej progu 85 528 zł stawką podatku 32 procent, co w porównaniu z 19-procentowym podatkiem PIT przy liniowej formie opodatkowania jest niekorzystne. Jakie druki PITy wypełniają liniowcy i czy praca na etacie może być łączona z opłacaniem podatku liniowego?czytaj


Odliczenia w ramach ulgi rehabilitacyjnej - wydatki nielimitowane i limitowane

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku wskazuje, że osoby niepełnosprawne i ich opiekunowie w określonych przypadkach mają możliwość dokonania odliczenia z tytułu ulgi na rehabilitację w PIT. Ulga rehabilitacyjna zakłada dokonywanie odliczeń limitowanych oraz nielimitowanych. Jakie to będą odliczenia? Jakie Pity podatników mogą ujmować ulgę rehabilitacyjną?czytaj