Już 16 milionów Polaków rozliczyło się z podatku, dołącz do nich!

Program PITy 2017

Kwota wolna od podatku w roku 2018 - zmiany w ustawie o PIT

Podatnicy w Polsce od lat korzystają z kwoty wolnej od podatku, pozwalającej im w wielu przypadkach na zmniejszenie zobowiązania wobec fiskusa. Kwota wolna od podatku jest ustanowiona w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z 26 lipca 1991 roku. Ustawa o PIT, jak nazywany jest w skrócie ten akt prawny, jest nowelizowana regularnie. W wyniku tegorocznych zmian w ustawie pojawi się nowa kwota wolna od podatku na rok 2018. Ile będzie wynosić i kto właściwie będzie miał szansę skorzystania z niej?czytaj


Czy sprzedając mieszkanie, można uniknąć podatku?

Jeśli sprzedajemy mieszkanie, musimy liczyć się z tym, że naliczony zostanie od tej czynności (generującej po naszej stronie przychód) podatek. Sprzedaż nieruchomości podlega pod opodatkowanie podatkiem PIT. Czy jednak zawsze PITy zbywców muszą uwzględniać daninę na rzecz fiskusa? Niekoniecznie. Istnieją pewne zwolnienia, które umożliwią nam sprzedać nieruchomość i nie zapłacić z tego tytułu żadnego podatku. Jak to zrobić?czytaj


Kogo dotyczy tzw.: ulga za złe długi?

W wielu przypadkach zdarza się, że wystawiając fakturę VAT, przedsiębiorca nie ma pewności, czy zostanie ona opłacona przez kontrahenta. Niemniej, przy wystawieniu podatnik ma obowiązek odprowadzenia od faktury podatku VAT na rzecz fiskusa, nawet jeśli faktura nie została opłacona. W takiej sytuacji przy bardzo wysokich kwotach transakcji z partnerami biznesowymi - łączny VAT do zapłaty może być bardzo wysoki i zagrozić utratą płynności finansowej firmy. Można tego uniknąć, korzystając ze specjalnej ulgi podatkowej. Ulga za złe długi obowiązuje w polskich przepisach podatkowych od niedawna - od 1 stycznia 2013 roku. Na czym ona polega i którzy podatnicy będą mieli możliwość skorzystania z niej?czytaj


Remont mieszkania pod kątem osoby niepełnosprawnej - podlega pod ulgę rehabilitacyjną czy ulgę remontową?

Osoby niepełnosprawne mogą wymagać odpowiednich sprzętów i elementów w mieszkaniu, które pozwolą im na samodzielne wykonywanie codziennych czynności z tym związanych. Dostosowanie lokalu mieszkalnego do potrzeb wynikających z niepełnosprawności danej osoby generuje określone koszty, które mogą być w pewnych przypadkach rozliczone w ramach formularzy PITy osób niepełnosprawnych. Rozliczenie roczne Pit może ujmować bowiem takie koszty w ramach ulg podatkowych. Najczęściej stosowana jest wówczas ulga rehabilitacyjna, ale pojawiają się wątpliwości, czy nie można wykorzystać w tym samym przypadku innej ulgi na remont? Ulga remontowa jest jednak stosowana obecnie wyłącznie na zasadach praw nabytych, a ulga rehabilitacyjna pozostaje aktualna w obowiązujących przepisach ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych.czytaj


Pojęcie minimalnego podatku dochodowego

Podatek dochodowy jest płacony obecnie od wszelkiego typu przychodów, zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych. Stawka podatku zależy od obranej metody opodatkowania podatkiem PIT lub CIT. Ministerstwo finansów chce natomiast w najbliższej przyszłości wprowadzić całkiem nowy podatek, w postaci tzw. minimalnego podatku dochodowego. Miałyby być nim objęte nieruchomości komercyjne. W jaki sposób ma funkcjonować ten nowy podatek?czytaj