Już 16 milionów Polaków rozliczyło się z podatku, dołącz do nich!

Program PITy 2015

Ulga na nowe technologie - jakie warunki trzeba spełnić, jak udokumentować

Przedsiębiorcy uzyskujący dochody w Rzeczpospolitej Polskiej lub też ze źródeł zagranicznych, ale podlegających opodatkowaniu w Polsce, mają obowiązek rozliczenia się z tego tytułu z fiskusem na początku kolejnego roku podatkowego w związku z ich opodatkowaniem podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Podatek PIT opłaca się według wybranej przez podatnika metody opodatkowania. PITy firm mogą być między innymi składane z wykorzystaniem druków PIT-36, przeznaczonych dla podatników uzyskujących w poprzednim roku podatkowym dochody samodzielnie, bez pośrednictwa płatnika, opodatkowane na zasadach ogólnych, według dwustopniowej, progresywnej skali podatkowej - 18 i 32%. Deklaracja PIT-36 stwarza szerokie możliwości optymalizacji podatkowej, ponieważ istnieje w jej przypadku możliwość skorzystania z różnych odliczeń i preferencji podatkowych. Ulgi podatkowe dla firm przyznawane są z tytułu na przykład wykorzystywania w działalności gospodarczej nowoczesnych technologii. Na jakich zasadach wykorzystywana jest w rozliczeniach rocznych PIT przedsiębiorców ulga na nowe technologie?czytaj


Dochody z reklam na blogu a podatek, czyli roczny PIT blogera

Blogosfera w Polsce cały czas się rozbudowuje. Blog już dawno temu przestał być jedynie pamiętnikiem internetowym nastolatków - stał się narzędziem promocji dla dużych firm i koncernów. Prowadząc bloga, można czerpać realne dochody nie tylko z reklam graficznych umieszczanych w  obrębie witryny, ale również z reklam marek w kolejnych postach. Dla blogerów będzie to połączenie pasji i metody wypracowania realnych, często wysokich dochodów. Na blogach obecnie można zarobić nawet kilkanaście tysięcy złotych miesięcznie, jeśli bloger naprawdę zaangażuje się w prowadzenie swojej strony i solidne przygotowanie każdego wpisu. Dochody z reklam na blogu powinny być ujęte w rocznym rozliczeniu podatkowym. Jaki podatek zapłaci bloger i na jakim formularzu PIT powinien zostać złożony roczny PIT blogera?czytaj


Ulgi podatkowe najchętniej wykorzystywane przez podatników PIT

Jakie ulgi są obecnie najbardziej popularne w Polsce i jak z nich w praktyce można korzystać? Ulgi, odliczenia i preferencje podatkowe mają na celu zmniejszenie zobowiązania podatkowego wobec fiskusa. Podatnicy przez lata mieli szerokie możliwości stosowania takich mechanizmów w swoich rozliczeniach podatkowych rocznych. Ale obecnie ulgi podatkowe zostały mocno ograniczone. Choć nadal można z nich efektywnie korzystać, to jednak niektórzy podatnicy PIT nie będą już mieli do nich prawa. Część ulg stosowana jest wyłącznie na zasadach praw nabytych, co oznacza, że nie są już aktualnie umieszczone w przepisach ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych, ale jeśli dany podatnik nabył do nich uprawnienia w okresie ich obowiązywania, może je w dalszym ciągu stosować w swoich rocznych deklaracjach podatkowych PIT. Jakie więc ulgi podatkowe cieszą się największą popularnością wśród polskich podatników?czytaj


Możliwe kary w przypadku nieujawnionych źródeł przychodów

Podatnik posiadający status polskiego rezydenta podatkowego zobowiązany jest do ujawnienia wszystkich źródeł przychodów w swoim formularzu PIT, które podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku. Na jakie konsekwencje naraża się, mając nieujawnione źródła przychodów? Jakie kary może nałożyć fiskus i czy sankcje te będą dotkliwe? Czy można ich w jakikolwiek sposób uniknąć?czytaj


Poradnik PIT: czy korektę deklaracji PIT można złożyć bez podawania uzasadnienia?

Składając roczne rozliczenia podatkowe PITy podatnik może popełnić błąd - w rachunkach lub w kwestiach formalnych. Jeśli tak się zdarzy, możliwa jest korekta deklaracji PIT poprzez ponowne złożenie odpowiedniego druku podatkowego. Rozliczenie roczne podatnika korygowane z własnej inicjatywy pozwala uniknąć nałożenia na niego karnego podatku i odsetek. Czy korekta zeznania podatkowego rocznego zawsze pociąga za sobą obowiązek uzasadnienia, dlaczego podatnik posługuje się takim formularzem podatkowym i dlaczego popełnił błąd w deklaracji pierwotnej?czytaj