Już 16 milionów Polaków rozliczyło się z podatku, dołącz do nich!

Program PITy 2017

Budżet domowy » rozliczenie z małżonkiem


Żona prowadzi własną działalność, mąż jest pracownikiem korporacji - składają jeden wspólny PIT, czy każde rozlicza się z fiskusem samo?

Rozliczenie roczne z fiskusem składa każdy podatnik w Polsce, który uzyskiwał w poprzednim roku podatkowym dochody lub przychody opodatkowane w Rzeczpospolitej Polskiej podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Podatnicy mogą w ramach rozliczeń podatkowych korzystać z licznych ulg i preferencji w opodatkowaniu, po spełnieniu określonych w przepisach podatkowych, warunków.czytajMąż prowadzi firmę. Czy może sprzedać w ramach majątku firmowego grunt, który stanowi współwłasność małżeńską? A jeśli tak - jaki PIT mamy złożyć, razem czy osobno?

Prowadząc działalność gospodarczą małżonek może korzystać z majątku prywatnego, którego poszczególne składniki będą współwłasnością jego małżonki. Osoby fizyczne prowadzące firmy często korzystają z takiej możliwości. Jeśli grunt, czy inne składniki majątku prywatnego, spełniają kryteria uznania ich za środki trwałe, przedsiębiorca powinien ująć je w ewidencji środków trwałych.czytajStarsze artykuły