Podatki

Podatek od działki budowlanej - wszystko, co musisz wiedzieć

Autor Monika Wasilewska
Monika Wasilewska23.12.20236 min.
Podatek od działki budowlanej - wszystko, co musisz wiedzieć

Podatek za działkę budowlaną to opłata nakładana na właścicieli nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę. W artykule wyjaśnimy, kiedy powstaje obowiązek podatkowy, jak obliczyć wysokość podatku, kto jest zwolniony z płacenia oraz jakie są terminy, ulgi i konsekwencje niezapłacenia tego podatku. Przeczytaj i dowiedz się wszystkiego, co musisz wiedzieć o opodatkowaniu działek budowlanych.

Kluczowe wnioski:
 • Podatek płaci się od powierzchni niezabudowanej działki
 • Stawka podatku jest ustalana przez gminę
 • Osoby fizyczne mogą skorzystać z ulg i zwolnień
 • Należy składać coroczną deklarację podatkową
 • Za niezapłacenie grożą odsetki, a nawet przymusowa sprzedaż

Kiedy płaci się podatek

Podatek od działki budowlanej jest płatny corocznie, do końca pierwszego kwartału danego roku podatkowego. Termin płatności upływa zatem 31 marca. Jeśli nabyliśmy działkę w trakcie roku, musimy uiścić podatek proporcjonalnie do liczby miesięcy posiadania w danym roku.

Co ważne, opodatkowaniu podlega nie tylko działka budowlana, którą nabyliśmy, ale każda kolejna, jaką posiadamy. Oznacza to konieczność cyklicznego regulowania tego podatku od wszystkich działek, które nadają się pod zabudowę.

Zwolnienia z podatku

W pewnych sytuacjach można ubiegać się o całkowite zwolnienie z podatku od działki budowlanej. Z opodatkowania zwolnione są np. grunty Skarbu Państwa, grunty publicznych szkół, uczelni czy szpitali. Pełną listę zwolnień znajdziesz w dalszej części artykułu.

Obliczenie wymiaru podatku

Aby obliczyć wysokość podatku od działki, musimy znać dwa parametry: powierzchnię działki oraz stawkę podatku obowiązującą w danej gminie. Powierzchnię znajdziemy w akcie notarialnym lub wypisie z ewidencji gruntów, natomiast o wysokości stawek informuje nas urząd gminy.

Podstawą opodatkowania jest bowiem 1 m2 powierzchni działki budowlanej. Od tego mnożymy stawkę ustaloną w uchwale rady gminy - nie może ona przekraczać 0,89 zł rocznie od 1 m2.

Przykładowo, jeśli mamy działkę o powierzchni 800 m2, a rada gminy ustaliła stawkę na poziomie 0,50 zł, to nasz podatek wyniesie 800 * 0,50 zł = 400 zł rocznie.

Zmiana stawek podatku

Warto śledzić ewentualne zmiany stawek podatku wprowadzane przez radę gminy, które mogą wpłynąć na wzrost lub spadek naszych zobowiązań podatkowych od działki budowlanej.

Kogo zwolniono z podatku

Ustawodawca przewidział pewne zwolnienia z podatku od nieruchomości, które obejmują także działki budowlane. Oznacza to, że w określonych przypadkach możemy być całkowicie bezpodstawnie zwolnieni z obowiązku podatkowego związanego z naszą działką.

Katalog zwolnień jest dość szeroki - obejmuje m.in. grunty publicznych szkół, uczelni, placówek naukowych, szpitali, domów pomocy społecznej i instytucji charytatywnych.

Co ważne, z podatku od działek budowlanych zwolniono także grunty gminne oddane w wieczyste użytkowanie na cele mieszkaniowe oraz działki do 0,10 ha powierzchni, których właścicielami są emeryci, renciści lub osoby niepełnosprawne.

Zwolnienie Podmiot zwolniony
Działki do 0,10 ha Emeryci, renciści, niepełnosprawni
Grunty publicznych szkół, uczelni itp. Placówki oświatowe i naukowe

Deklaracja podatku na działce

Podatek od działki budowlanej - wszystko, co musisz wiedzieć

Deklarację na podatek od nieruchomości, obejmującą również działki budowlane, składamy tylko raz - w momencie nabycia takiej działki. Wypełniamy formularz DN-1 i składamy go we właściwym urzędzie gminy w terminie 14 dni od dokonania transakcji.

W kolejnych latach, jeśli nie zmieniły się dane dotyczące opodatkowanej działki, nie musimy już składać deklaracji. Jedynie w przypadku zmiany np. powierzchni czy przeznaczenia działki należy złożyć korektę deklaracji DN-1.

Należy pamiętać o corocznym wnoszeniu opłaty z tytułu podatku od działki budowlanej, nawet jeśli nie składa się deklaracji podatkowej.

Jak złożyć deklarację

Deklarację wraz z załącznikami można dostarczyć do urzędu gminy osobiście lub wysłać pocztą tradycyjną. Coraz więcej gmin umożliwia również składanie deklaracji online poprzez platformę e-PUAP.

Ulgi i zwolnienia od podatku

Oprócz omówionych wcześniej całkowitych zwolnień z podatku dla niektórych podmiotów, istnieją również ulgi i zwolnienia częściowe, z których mogą skorzystać osoby fizyczne posiadające działkę budowlaną.

 • Zwolnienie z części podatku jeśli rozpoczniemy budowę i złożymy oświadczenie o tym fakcie w urzędzie gminy.
 • Możliwość wnioskowania o umorzenie części zaległości podatkowej przez osoby w ciężkiej sytuacji materialnej.

Co grozi za niezapłacenie podatku

Konsekwencją nieuiszczenia w terminie podatku od działki budowlanej są przede wszystkim odsetki za zwłokę liczone od zaległej kwoty. Ich stopa oprocentowania jest równa 200% podstawowej stopy procentowej NBP rocznie.

Ponadto urząd gminy może wszcząć postępowanie egzekucyjne, dokonać zajęcia rachunku bankowego dłużnika lub wystąpić do sądu o przymusową sprzedaż działki w drodze licytacji.

Grożą także konsekwencje karne - za uszczuplanie należności podatkowych Skarbu Państwa lub gminy, czyli nieopłacenie podatku w całości lub części, grozi kara pozbawienia wolności do lat 3.

Podsumowanie

Podatek od działki budowlanej jest opłatą obciążającą każdego właściciela gruntu przeznaczonego pod zabudowę. Wysokość należnego podatku zależy od powierzchni działki i stawki ustalonej przez gminę, w której działka się znajduje. Niektóre podmioty mogą ubiegać się o zwolnienie z podatku od działki budowlanej, jednak większość właścicieli ma obowiązek corocznego wnoszenia opłaty.

Składając jednorazowo deklarację DN-1 po nabyciu działki, jesteśmy zobowiązani informować urząd gminy jedynie o zmianach dotyczących naszej nieruchomości. Sam podatek należy jednak opłacać co roku w terminie do 31 marca. W przypadku niezapłacenia w terminie naliczane są odsetki karne.

Artykuł objaśnia szczegółowo zasady opodatkowania działek budowlanych, prezentuje katalog zwolnień podmiotowych, wyjaśnia jak prawidłowo obliczać podatek i wypełniać deklarację DN-1. Omawia również możliwości skorzystania z ulg podatkowych przez osoby fizyczne.

Zachęcamy do lektury, aby zrozumieć obowiązki podatkowe wynikające z posiadania działki budowlanej i uniknąć konsekwencji niezapłacenia podatku od działki budowlanej.

Oceń artykuł

rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 5.00 Liczba głosów: 1

5 Podobnych Artykułów:

 1. Jak odliczyć internet od podatku? Ulga za internet 2020
 2. Czy w Pradze można płacić euro? Praktyczne informacje dla turystów
 3. Ile jest warta moneta 5 zł z PRL? Sprawdź wartość kolekcjonerską.
 4. Jak doliczyć dochody małoletnich dzieci i rozliczyć pit
 5. Podatek liniowy a ulga na dziecko - porównanie i wyjaśnienie
Autor Monika Wasilewska
Monika Wasilewska

Jestem doświadczoną podróżniczką, która od wielu lat przemierza świat. Dzielę się na blogu praktycznymi poradami związanymi z podróżowaniem - jak tanio kupić bilety lotnicze, gdzie szukać noclegów czy jak zorganizować wyprawę na własną rękę. Opowiadam o najciekawszych miejscach, które odwiedziłam i polecam Wam je z czystym sercem. Zapraszam w inspirującą podróż!

Udostępnij artykuł

Napisz komentarz

Polecane artykuły