Życie w Polsce na emeryturze, czyli emeryt w kontekście deklaracji PIT


Uzyskiwanie przychodów lub dochodów opodatkowanych podatkiem dochodowym od osób fizycznych w ciągu roku podatkowego, zobowiązuje podatnika do dokonania odpowiedniego rozliczenia z właściwym względem miejsca zamieszkania Urzędem skarbowym. Nie inaczej jest w przypadku emerytów, którzy swoje rozliczenie podatkowe składają tak samo jak pracownicy etatowi.

 

Inne rozliczenia będą oni musieli wypełnić i złożyć do Urzędu Skarbowego, jeśli będą osiągać oprócz emerytury również i inne dochody opodatkowane w PIT. Generalnie jednak, deklaracja PIT dla emeryta składana najczęściej w Urzędzie Skarbowym, to druk PIT-37. Jest to formularz podatkowy przeznaczony dla osób fizycznych rozliczających się z fiskusem na zasadach ogólnych, według skali podatkowej, uzyskujących dochody za pośrednictwem płatnika, którym dla emerytów jest w szczególności Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Jak się rozliczyć?

Deklaracja PIT emeryta wypełniana jest na podstawie informacji podatkowej przesyłanej podatnikowi przez ZUS lub KRUS do końca lutego kolejnego roku podatkowego. Taka sama informacja na druku PIT-40A lub PIT-11A trafia do właściwego dla podatnika Urzędu Skarbowego. Rozliczenie podatkowe PIT-40A jest rocznym obliczeniem podatku przez organ rentowy. Podatnik w przypadku nieuzyskiwania innych dochodów poza świadczeniem emerytalnym, nie musi samodzielnie rozliczać się z Urzędem Skarbowym. Zrobi to za niego ZUS lub KRUS. Jeśli jednak emeryt będzie chciał skorzystać z ulg i odliczeń podatkowych, czy wypełnić formularz PIT razem ze współmałżonkiem, wówczas posiłkuje się przy rozliczeniu rocznym danymi z informacji o dochodach uzyskanych od organu rentowego, na formularzu PIT-11A.

Rozliczenie za pośrednictwem organu rentowego

Jak już zostało powiedziane, deklaracja PIT emeryta może być złożona przez organ rentowy. Na mocy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, z dnia 26 lipca 1991 roku, organy rentowe, czyli właściwe jednostki organizacyjne ZUS i KRUS, zobowiązane są do comiesięcznego pobierania zaliczki na PIT od wypłacanych emerytur i rent. W tym sensie są więc one płatnikami podatku dochodowego od osób fizycznych. Organy rentowe po upływie roku podatkowego sporządzają i przekazują emerytowi lub renciście stosowny formularz podatkowy. W przeważającej większości jest to deklaracja PIT-40A, która może być właściwą deklaracją podatkową emeryta. Jeśli emeryt poza emeryturą wypłacaną z organu rentowego nie osiągał w danym roku podatkowym innych przychodów opodatkowanych podatkiem dochodowym, to nie ma obowiązku składania w Urzędzie Skarbowym swojego zeznania podatkowego, bowiem PIT-40A złożony przez ZUS lub KRUS będzie z nim równoznaczny.

Samodzielne rozliczenie

Własne rozliczenie podatkowe złożą w Urzędzie Skarbowym emeryci, którzy:

  • Osiągali w danym roku podatkowym inne rodzaje dochodów,
  • Chcą skorzystać z ulg podatkowych określonych w przepisach prawa,
  • Chcą skorzystać z możliwości preferencyjnego rozliczenia, np. ze współmałżonkiem,
  • Chcą wnioskować o przekazanie 1% podatku należnego fiskusowi na rzecz wybranej przez siebie organizacji pożytku publicznego.

Deklaracja PIT emeryta, który nie osiągał dodatkowych dochodów, oprócz emerytury z ZUS lub KRUS złożona powinna zostać w terminie do ostatniego dnia kwietnia danego roku podatkowego, na formularzu PIT-37. Jeśli emeryt w roku podatkowym uzyskiwał również samodzielnie dochody opodatkowane według dwustopniowej skali podatkowej, rozliczy je łącznie z emeryturą na druku PIT-36, również uprawniającym do skorzystania z licznych ulg i preferencji podatkowych.

W przypadku, gdy emeryt osiągał dodatkowo dochody opodatkowane na innych zasadach niż zasady ogólne, złoży w Urzędzie Skarbowym we wskazanych ustawą terminach, inne rozliczenia podatkowe. Na przykład, jeśli osiągał dochody z najmu prywatnego opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, wówczas złoży w Urzędzie Skarbowym dodatkowo formularz PIT-28.

Emeryt będzie musiał się samodzielnie rozliczyć, jeśli w ciągu roku podatkowego miał wypłacaną emeryturę z więcej niż jednej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS, albo przez część roku przez KRUS, a drugą część przez ZUS. ZUS lub KRUS nie rozliczy emeryta na druku PIT-40A, tylko przekaże mu informację podatkową PIT-11A, jeśli organ rentowy obniżał wysokość miesięcznych zaliczek na PIT w związku zen złożonym przez emeryta lub rencistę oświadczeniem o wspólnym opodatkowaniu dochodów z małżonkiem lub w sposób przewidziany  dla osób samotnie wychowujących dzieci.