Zwrot wydatków z karty debetowej a obowiązek opodatkowania PIT


Banki organizują przeróżne akcje, których celem jest przyciągnięcie jak największej liczby klientów, skłonnych do założenia u nich rachunku osobistego i przekazywania na niego swojego wynagrodzenia. Depozyty klientów budują bowiem zdolność do kredytowania klientów tego samego banku.

 

Premią dla klienta banku może być zwrot części wydatków dokonanych za pomocą karty debetowej wydanej do konta. Takie programy nazywane są cashback lub moneyback i cieszą się ogromną popularnością wśród klientów banków w Polsce. Usługi cashback i moneyback powodują, że w danym miesiącu na rachunek osobisty klienta bank dokonuje zwrotu części pieniędzy, jakie zostały wydane przez użytkownika za pomocą transakcji bezgotówkowych dokonywanych kartą. Często zwrot jest uzależniony od tego, w jakich punktach handlowych i usługowych klient płaci kartą. Wielu klientów banków czerpiących realne korzyści ze zwrotu pieniędzy za zakupy kartą debetową, ma dylemat, czy kwotę zwrotu należy opodatkować i ująć w rozliczenie roczne PIT? Czy w takim przypadku na klientach banku spoczywa obowiązek opodatkowania PIT zwrotu z cashback lub moneyback?

Na czym polega program cashback lub moneyback?

Programy cashback lub moneyback mogą być dowolnie kształtowane przez banki, ponieważ nie istnieją żadne, uniwersalne warunki ich organizowania. Banki nie mają też obowiązku zaproponowania takiego programu swoim klientom. Generalnie, programy te polegają na tym, że bank zwraca pieniądze klientom za zakupy dokonywane kartą płatniczą - debetową lub kredytową, wydaną do konta osobistego. Usługa ta może być oferowana dla właścicieli szczególnego rodzaju rachunków bankowych, albo dostępne dla wszystkich klientów bez wyjątku. Bank może zaoferować zwrot wydatków z karty debetowej w formie procentowej lub kwotowej. Może to być np. 10% wydatków dokonanych kartą w sklepach i marketach danej marki, albo w punktach handlowych. Zwykle górna kwota zwrotu jest ograniczona.  Zwrot zwykle jest procentowy, ale ograniczony górnym poziomem limitu. Banki zwracają od 1 do 5% wartości wydatków dokonanych we wszystkich sklepach kartą płatniczą, albo też tylko w niektórych punktach handlowych, marketach i na stacjach benzynowych.

Zwrot z cashback a opodatkowanie

Uzyskujący zwroty wydatków z karty debetowej zwykle zastanawiają się, czy ich kwota podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Otóż, rzeczywiście tak jest. Zwrot bankowy będzie traktowany jako przychód podatnika, podobnie jak przychody z pracy zawodowej czy z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej. Z tego też względu, dochody z cashback bankowego należy wykazać w rocznym rozliczeniu podatkowym PIT. Rozliczenie klienta banku musi uwzględnić sumę zwrotu pieniężnego z banku.

Kwoty z bankowych programów cashback czy moneyback podatnik powinien wykazać w swoim zeznaniu podatkowym, wpisując je do grupy „Przychodów z innych źródeł”. Bank natomiast ma obowiązek sporządzić deklarację roczną PIT-8C, którą przekazuje podatnikowi i fiskusowi w jednakowo brzmiących egzemplarzach.

Informacja podatkowa PIT-8C będzie stanowiła podstawę rozliczenia podatkowego dochodów uzyskanych z tytułu uczestnictwa w bankowych programach cashback.  Niestety, mało który bank rzeczywiście sporządza i przekazuje podatnikom informację podatkową PIT-8C. Nie oznacza to jednocześnie, że podatnik będzie zwolniony z rozliczenia się z fiskusem z podatku od wartości zwrotu wydatków z karty debetowej.  

Deklaracja roczna będzie musiała wykazać taki dochód, ale na jakim formularzu należy ją sporządzić? Otóż, właściwy będzie druk PIT-36, ponieważ to nie bank odprowadza zaliczkę na podatek od kwoty zwrotu z cashback. Płaci podatek sam klient banku, korzystający z programu cashback zaoferowanego przez bank. W ramach PIT-36 może rozliczyć nie tylko kwotę zwrotu ale także wszystkie inne dochody opodatkowane na zasadach ogólnych, według dwustopniowej, progresywnej skali podatkowej.