Wynajmuję własnościowe mieszkanie brata, który mieszka i pracuje za granicą - jak powinniśmy i czy w ogóle rozliczyć takie dochody z najmu tu w Polsce?


Podatnicy, którzy wynajmują swoje mieszkanie mogą mieć wiele wątpliwości co do sposobu rozliczania się z fiskusem. Ustawodawca wprowadził jednak bardzo jasne i czytelne zasady, które warto poznać. Osoby, które są właścicielami mieszkania, domu, lokalu użytkowego, mogą wynajmować swoje nieruchomości innym podatnikom. Należy jednak pamiętać, iż wynajem jest źródłem dochodu, którym trzeba podzielić się z Urzędem Skarbowym.

 

Można to zrobić w dwojaki sposób:

  • na zasadach ogólnych, odprowadzając 23 % podatku od dochodu z najmu (w rocznym PIT)
  • w formie zryczałtowanej, odprowadzając 8,5 % podatku od dochodu z najmu (co miesiąc)

Opodatkowanie z dochodów z najmu dotyczy podatników, którzy na terenie Rzeczypospolitej wynajmują swoją własność innym osobom, niezależnie od tego czy sami zamieszkują w Polsce, czy też zagranicą. W tym przypadku dochód zawsze powstaje w naszym kraju i tutejszym organom skarbowym należy się część zysków z tego tytułu. W przypadku zawarcia najmu nie mają znaczenia więzy rodzinne, które jak wiadomo decydują o przynależności do danej grupy podatkowej. Darowizna, spadek po rodzeństwie uprawnia do korzystniejszych stawek podatkowych, jednak w przypadku wynajmu mieszkania na rzecz brata lub siostry, zapłacimy taki sam podatek, jakby stronami umowy były osoby zupełnie sobie obce.

W PIT dochody z wynajmu mieszkania oraz informacje o odprowadzonym podatku wpisuje podatnik, który wynajął swoją własność, z kolei najemca nie odprowadza żadnego podatku z tego tytułu. Jedynym wyjątkiem jest kwestia użyczenia mieszkania, co może być bardzo prawdopodobną praktyką wśród najbliższej rodziny. Wynajmujący staje się wówczas użyczającym, który nie pobiera zysków z tytułu wynajmu. W takiej sytuacji to najemca płaci podatek (8,5 % lub 23 %) od takiej kwoty, jaką zapłaciłby przy wynajmie. Brak wnoszenia wynagrodzenia dla wynajmującego jest rozumiany przez fiskusa jako przychód ze strony najemcy.

Przy rozliczeniach z podatku na zasadach ogólnych, podatnicy składają  najczęściej pity nr 36 lub 37. Te dokumenty dotyczą dochodów wynikających z umów o pracę, zlecenie, dzieło oraz z najmu, przy czym to ostatnie kwalifikuje się do rubryki „inne źródła”. Rozliczenie roczne na zasadach ogólnych składamy u fiskusa najpóźniej do ostatniego dnia roboczego w kwietniu.

Jeśli opodatkowanie z dochodów z najmu wynosi 8, 5 %, to znaczy, iż podatnik rozlicza się w  formie ryczałtu. W tym przypadku ma on mniej czasu na rozliczenie roczne. Druk PIT-28 musi trafić do Urzędu Skarbowego najpóźniej do ostatniego dnia roboczego w styczniu, gdy rozliczamy się za ubiegły rok podatkowy.

Osoba wynajmująca mieszkanie i pracująca na etacie może rozliczać dwa różne pity, w różnym czasie.  Jedno rozliczenie roczne nie ma z drugim nic wspólnego, gdyż oba rozliczane są według innych zasad podatkowych. Wielu podatników przy wynajmie mieszkania skłania się ku rozliczeniu z fiskusem według zasad, jakie ustanawia forma zryczałtowana. Można z niej skorzystać wówczas, gdy podatnik nie pobrał od najemcy żadnej kwoty z tytułu wynajęcia mieszkania, a uprzednio zgłosił fiskusowi, iż będzie niebawem czerpał zyski z wynajmu. W późniejszym czasie, niezależnie od tego, czy najemca uiści należną kwotę, wynajmujący będzie odprowadzał konkretną miesięczną, stałą sumę na poczet podatku od dochodu.

Mniej atrakcyjne jest w tym przypadku opodatkowanie na zasadach ogólnych, gdyż zabiera ono podatnikowi 23 % dochodu z wynajmu, jednak kwotę tę rozlicza się dopiero wtedy, gdy wpłynie  rozliczenie roczne. Dla przykładu, podatek od pobranego dochodu z wynajmu za styczeń 2014 zostanie uregulowany z Urzędem Skarbowym mniej więcej w kwietniu 2015 roku.

Opodatkowanie z dochodów z najmu nie musi być wysokie. Warto wiedzieć, iż w skład należności dla Urzędu Skarbowego nie wlicza się opłat od najemcy z tytułu uregulowania czynszu na rzecz administracji ani też opłat za media. Jeśli więc najemca płaci 1500 zł wynajmującemu, a ten musi miesięcznie oddać np. 500 zł za czynsz do ADM oraz uregulować 200 zł z tytułu zużycia prądu i gazu, wówczas dochodem do opodatkowania będzie 800 zł, które faktycznie trafia do kieszeni właściciela nieruchomości.