Wspólnie otrzymaliśmy jeden dom w spadku - brat i siostra a podatek od spadku w deklaracji PIT


Dziedzicząc po rodzicach czy dziadkach nieruchomość, zwykle należy liczyć się z koniecznością wywiązania się z obowiązków podatkowych przed fiskusem. Podatek od spadku może być jednak niepłacony, jeśli spadkobiercy zaliczani są do tzw. zerowej grupy podatkowej. Czy jednak ich zestawienia Pity będą uwzględniały nabycie spadku?

 

Czy deklaracja PIT będzie musiała wyszczególniać wartość spadku w jakiejkolwiek sytuacji dziedziczenia nieruchomości przez rodzeństwo?

Zwolnienie od podatku

Wysokość podatku oraz ewentualne zwolnienia w związku z nabyciem spadku, są ustalane na podstawie ustawy o podatku od spadków i darowizn. Ustawa ta wprowadza całkowite zwolnienie z podatku od nabycia własności rzeczy lub praw majątkowych, a więc i przy nabywaniu domu, członków tzw. zerowej grupy podatkowej. Podatek od spadku nie zostanie opłacony przez spadkobierców, którzy należą do najbliższej rodziny spadkodawcy. Wśród nich wymienia się:

  • Małżonka,
  • Zstępnych, tj. dzieci, wnuki, prawnuki,
  • Wstępnych, tj. rodziców, dziadków, pradziadków,
  • Pasierba,
  • Rodzeństwo,
  • Ojczyma,
  • Macochę.

Jeśli więc brat i siostra uzyskują dom w ramach spadku od rodziców, czy dziadków, nie zapłacą podatku od spadków i darowizn. Będzie to miało miejsce nawet wtedy, gdy spadkodawcą będzie rodzic adopcyjny. Dzieje się to z uwagi na fakt, że rodzice biologiczni w świetle ustawy o podatku od spadków i darowizn są traktowani na równi z rodzicami adopcyjnymi. Warunkiem zwolnienia z podatku od spadków będzie zgłoszenie faktu nabycia nieruchomości właściwemu naczelnikowi Urzędu Skarbowego. Oświadczenie o nabyciu majątku w drodze spadku musi zostać złożone zasadniczo w okresie maksymalnie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego, albo w ciągu 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu o nabyciu spadku, lub od daty zarejestrowania u notariusza aktu poświadczenia dziedziczenia. Zawiadomienie o nabyciu spadku, które pozwala na zwolnienie od podatku od spadków i darowizn najbliższą rodzinę spadkodawcy, składa się na druku SD-Z2. Jeśli nie zostanie ono złożone, albo zostanie złożone w Urzędzie Skarbowym choćby jeden dzień po ustawowym terminie, podatek od spadku będzie trzeba opłacić.

Oświadczenia o nabyciu spadku nie trzeba w ogóle składać i można skorzystać ze zwolnienia z podatku od spadków i darowizn, jeśli nabycie spadku, w tym przypadku nieruchomości, nastąpiło na podstawie umowy zawartej w formie aktu notarialnego.

Wysokość podatku od spadku i darowizn

Jeśli nie można skorzystać ze zwolnienia w podatku od spadku, a rodzeństwo otrzymało dom w spadku, będzie musiało opłacić podatek od spadku na zwykłych zasadach obowiązujących pierwszą grupę podatkową, o ile nieruchomość otrzymało od najbliższych w rodzinie, np. dziadków czy rodziców. Płaci ono podatek w równej kwocie, jeśli dziedziczy dom wspólnie – czyli po połowie jego wartości.

Podatek PIT a nabycie nieruchomości w formie spadku

Deklaracja PIT spadkobierców nie będzie ujmowała wartości przekazanego w spadku domu, o ile nie dokona się jego sprzedaży. Jeśli rodzeństwo zdecyduje, że chce sprzedać dom od razu po jego odziedziczeniu i dzięki temu po równo podzielić się pieniędzmi pozyskanymi ze sprzedaży, musi liczyć się z koniecznością opłacenia podatku dochodowego. Zestawienia Pity rodzeństwa w takiej sytuacji będą musiały ujmować podatek dochodowy z tytułu wzbogacenia się o kwotę uzyskaną ze sprzedaży nieruchomości.

Deklaracja PIT nie będzie musiała uwzględniać podatku od sprzedaży odziedziczonego przez rodzeństwo domu, jeśli sprzedaży nieruchomości dokona się w pięć lat po odziedziczeniu majątku. Termin ten jest liczony od daty widniejącej w akcie notarialnym sporządzonym przy przekazaniu spadku dla rodzeństwa. Obowiązujące przepisy prawa podatkowego przewidują całkowite zwolnienie z podatku dla właścicieli nieruchomości, którzy zbywają ją po upływie pięciu lat od daty nieodpłatnego nabycia nieruchomości.