Własna działalność: szczegółowa inwentaryzacja na koniec roku a zeznanie PIT


Obowiązkowe, coroczne zeznanie PIT dotyczy wszystkich podatników, niezależnie od tego czy uzyskiwali oni w danym roku podatkowym dochody z tytułu umów o pracę, prowadzili własną działalność lub też notowali zyski z jeszcze innych źródeł. Na każdą z tych grup ustawodawca nakłada nieco inne obowiązki, siłą rzeczy, przedsiębiorcy muszą zmierzyć się z kilkoma dodatkowymi powinnościami. Jedną z nich jest konieczność przeprowadzenia inwentaryzacji, o ile właściciel przedsiębiorstwa posiada magazyn z towarem. Oczywistym jest, iż przedsiębiorca wykonujący jedynie usługi, zakupujący jedynie przedmioty prowadzące do uzyskania przychodu, nie będzie przeprowadzał inwentaryzacji, gdyż logicznym jest, iż nie będzie miał czego liczyć. Spis inwentarzowy wykonują przedsiębiorcy, którzy prowadzą handel i posiadają magazyn. Nie ma tu jednak znaczenia, czy ów magazyn jest dużym budynkiem gromadzącym setki czy tysiące produktów, czy też mieści się w jednej szafie w mieszkaniu przedsiębiorcy. Zestawienia podatkowe Pity nie zawierają spisu inwentarzowego, jednak ściśle się z nim wiążą.  Stan magazynowy aktualny na ostatni dzień roku kalendarzowego dużo mówi o sprzedaży oraz obrocie. Porównując faktury zakupowe z aktualnymi wartościami wynikającymi ze spisu otrzymujemy bardzo rzetelny komunikat, możemy w łatwy sposób wyłuskać informacje o sprzedaży.

 

Przedsiębiorcy nie są zobowiązani do wypełniania spisów inwentarzowych na konkretnym formularzu, ustawodawca jako takiego nie narzuca. Formularz należy wygenerować z programu fakturowego (o ile jest taka możliwość), lub też można znaleźć w sieci odpowiedni szablon. Nie ma także przeszkód, by samodzielnie skonstruować tabele inwentarzowe.

Bardzo istotnym szczegółem podczas spisywania stanów magazynowych jest uzgodnienie z księgowym sposobu oznaczania wartości towaru. Nie chodzi bowiem tylko i wyłącznie o ilości produktów, ale przede wszystkim o ich wartość. Spisy mogą zawierać wartości brutto lub netto, przy czym nie jest to wartość zakupowa ale sprzedażowa.

Zeznanie PIT nie powinno być sporządzane wcześniej niż spis inwentarzowy, mimo iż bilans firmy może powstać wyłącznie w oparciu o faktury, paragony  i umowy. Inwentaryzacja daje szerszy pogląd, powinna ściśle zgadzać się z takimi dokumentami jak zestawienia podatkowe Pity. I tak na przykład wykazanie wysokich faktur kosztowych wiązanych z zakupem towaru wraz ze stosunkowo niewielką sprzedażą powinno być poparte spisem inwentarzowym zawierającym pokaźne stany magazynowe. Jeśli w wyżej opisanej sytuacji ilość towarów w magazynie jest niewielka, oznacza to, iż doszło do nieprawidłowości.

Spis nie musi wykazywać towarów uznanych za uszkodzone lub zagubione. Przedsiębiorca może także zdjąć ze stanu produkty, które będą przeznaczone do bezpłatnego przekazania klientom w celach marketingowych. W tych przypadkach należy jednak prowadzić dokładną dokumentację, tak by w razie kontroli można było wykazać powód różnic pomiędzy stanem magazynowym a ilością przyjętą na stan (tą nie sprzedaną). W wyjątkowych sytuacjach kontrolerzy skarbowi maja prawą uczestniczyć w wyrywkowym sprawdzaniu stanów magazynowych, jednak taka praktyka może mieć miejsce wtedy, gdy zachodzi bardzo duże podejrzenie o manipulacje danymi księgowymi.  

Obowiązkowe zeznanie PIT rozliczamy do ostatniego dnia stycznia w sytuacji gdy rozliczamy się na podstawie ryczałtu ewidencjonowanego, jeśli natomiast opieramy się o ogólne zasady podatkowe, mamy czas do końca kwietnia na sporządzenie takiego dokumentu jak zestawienia podatkowe Pity.

Warto także mieć na uwadze, iż przedsiębiorca zatrudniający pracowników, którzy obsługują magazyn, powinien dążyć do przeprowadzania częstszych inwentaryzacji. Tego typu przedsięwzięcia powinno się przeprowadzać wtedy, gdy dany pracownik jest zwalniany, bądź zatrudniany nowy.