W jaki sposób rozliczamy z fiskusem inwestycje w papiery wartościowe?


Podatnicy mają wiele różnych okazji do tego by pobierać dochody. Najczęstszym źródłem jest oczywiście świadczenie pracy na podstawie umowy o pracę, kiedy to płatnik (pracodawca) odprowadza za swojego pracownika należne podatki do Urzędu Skarbowego a także rozlicza się z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

 

Nie wszyscy jednak opierają się na jednym płatniku. Osoby, które stać na to by móc zainwestować, umieszczają swoje oszczędności w funduszach, obligacjach lub akcjach spółek giełdowych. Dochody z tego tytułu – jak wszelkie inne dochody - także podlegają opodatkowaniu. Zyski oraz straty wpisuje się w zestawienie PIT. Wszyscy podatnicy powinni zdawać sobie sprawę, iż podatek roczny Pit jest obowiązkiem koniecznym do spełnienia względem fiskusa.

Wiele czynności związanych z udziałem na giełdzie papierów wartościowych lub na giełdzie walutowej (np. Forex) przejmuje na siebie dom maklerski w imieniu swoich klientów, czyli akcjonariuszy. Wypłaty należności w zamian za obrót tak zwanymi papierami wartościowymi zwykle są wypłacane uczestnikom już z uwzględnieniem kosztów wynikających z obsługi konta maklerskiego. Obowiązkowe rozliczenie roczne wykazuje wszelkie przychody. Na specjalnym załączniku PIT-38 podatnik umieszcza szczegółowe informacje nawet wówczas, gdy zanotował straty z tytułu gry na giełdzie.

W ostatnich latach wiele spółek próbuje sił emitując swoje pakiety na giełdzie papierów wartościowych, dzięki temu gracze mają bardzo dużo możliwości inwestowania. Warto zauważyć, iż gra na giełdzie jest dużym ryzykiem, gdyż w szybki i łatwy sposób można wiele zyskać, ale i też wiele stracić. Zestawienie PIT wykazujące stratę z giełdy papierów wartościowych zmniejsza podatek roczny Pit do zapłacenia lub zwiększa kwotę zwrotu podatku, jednak dla graczy, dla których celem jest mnożenie oszczędności, taki fakt jest z pewnością marnym pocieszeniem.

Podatnicy rozliczający się na zasadach ogólnych zwykle dostarczają fiskusowi rozliczenie roczne na formularzach PIT-36, PIT-37 lub PIT-28. Jeśli są uczestnikami giełdy papierów wartościowych, dołączają do formularza głównego wspomniany powyżej załącznik PIT-38 i całość składają najpóźniej do ostatniego dnia roboczego w kwietnia, gdy rozliczają się za miniony rok podatkowy.

Formularz zawierający rozliczenie roczne dotyczące strat lub zysków na giełdzie papierów wartościowych nie może być jednocześnie wspólnym rozliczeniem małżonków. W sytuacji gdy oboje małżonkowie są uczestnikami giełdy, to takie dokumenty jak PIT-38 rozliczają oddzielnie. Na druku nie ma także miejsca na odliczanie ulg podatkowych.

Osoby posiadające pakiety akcji spółek giełdowych podczas ich odsprzedaży płacą 19% podatek, który od nazwiska pomysłodawcy nazywany jest podatkiem Belki. Podatek zasila skarb państwa, jednak w pewnym sensie jest też korzystny dla użytkowników giełdy papierów wartościowych. Konieczność każdorazowego opłacenia podatku po zbyciu akcji jest naturalnym hamulcem dla podejmowania szybkich decyzji pod wpływem chwili. W globalnym ujęciu, taki hamulec jest też korzystny dla giełdy, która jako całość częściej może przejawiać symptomy stabilizacji.

Zestawienie PIT warto wypełniać na tak zwanych arkuszach aktywnych, czyli w programie komputerowym, który nie dopuści do omyłkowego pominięcia wymaganych pól w tabelach, podliczy za nas wszelkie wartości liczbowe na które składa się podatek roczny Pit, a także prawidłowo zaokrągli kwoty zgodnie z wytycznymi ustawodawcy podatkowego. Zeznanie można składać w sposób tradycyjny, czyli zanosząc je do przysłowiowego „okienka” w urzędzie skarbowym lub przesyłając listem poleconym do właściwego terytorialnie urzędu, a także drogą elektroniczną. Z roku na rok coraz więcej podatników wykazuje zaufanie do nowoczesnych metod rozliczania z fiskusem, przybywa też entuzjastów alternatywnych sposobów na osiąganie zysków, takich jak uczestnictwo na giełdzie papierów wartościowych.