Już 16 milionów Polaków rozliczyło się z podatku, dołącz do nich!

Program PITy 2020

W jaki sposób roczne PITy mogą wpływać na budżet domowy?


Obowiązek wypełnienia rocznej deklaracji podatkowej PIT spoczywa na każdym polskim rezydencie podatkowym, który posiada miejsce zamieszkania i centrum interesów osobistych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, a ponadto przebywa przez co najmniej połowę roku w Polsce. Roczne PITy wypełniane są na odpowiednich względem wybranej lub narzuconej metody opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Czy sposób rozliczenia deklaracji PIT wpływa w jakiś sposób na to, jak odczuje nasz budżet domowy złożenie zeznania podatkowego rocznego?

 

Poszczególne formularze podatkowe

Podatnik zobowiązany jest do rozliczenia się z fiskusem z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych z wykorzystaniem właściwego druku PIT. Musi on w pierwszej kolejności wybrać formularz PIT, który będzie dla niego odpowiedni. Niektóre druki podatkowe pozwalają na zastosowanie w nich ulg i preferencji w opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. W efekcie podatnik może płacić niższą daninę na rzecz fiskusa, albo też korzystać na wypracowaniu wysokiego zwrotu podatkowego. W ten sposób rozliczenia roczne PITy rzeczywiście mogą mieć bardzo duże znaczenie dla budżetu domowego podatnika.

Wybiera on spośród najważniejszych formularzy podatkowych PIT, do których należy zaliczyć:

 • PIT-37 przeznaczony dla podatników osiągających dochody za pośrednictwem płatnika, opodatkowane na zasadach ogólnych, według skali podatkowej,
 • PIT-36 przeznaczony dla podatników osiągających dochody bez pośrednictwa płatnika, opodatkowane na zasadach ogólnych, według skali podatkowej,
 • PIT-28 przeznaczony dla podatników rozliczających się na podstawie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych,
 • PIT-36L przeznaczony dla podatników osiągających dochody opodatkowane według podatku liniowego,
 • PIT-16A przeznaczony dla podatników rozliczających się na podstawie karty podatkowej,
 • PIT-38 przeznaczony dla podatników osiągających dochody kapitałowe,
 • PIT-39 przeznaczonym dla podatników osiągających dochody ze zbycia nieruchomości nabytych lub wybudowanych w roku 2012, 2013, 2014, 2015.

PITy z największymi odliczeniami

Najwięcej ulg i odliczeń podatkowych, które pozwalają na uzyskanie realnych korzyści finansowych z rozliczenia podatkowego podatnika, przysługuje osobom rozliczającym się z urzędem skarbowym na zasadach ogólnych, według dwustopniowej skali podatkowej - 18 i 32 proc. Są to zwykle pracownicy etatowi oraz przedsiębiorcy, którzy wybrali skalę podatkową jako metodę opodatkowania prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej.

Korzyści z ulg i preferencji podatkowych

Rozliczenie podatkowe roczne według skali podatkowej pozwala na zastosowanie jednej z dwóch preferencji podatkowych:

 • rozliczenia na wspólnym druku razem ze współmałżonkiem,
 • rozliczenia na wspólnej deklaracji podatkowej razem z dzieckiem, przy wykorzystaniu statusu osoby samotnie wychowującej dziecko.

Uprawnieni do poszczególnych ulg podatkowych podatnicy mogą skorzystać z największej ich liczby w tych samych formularzach rozliczenia PIT rocznego. Mogą wykazać w swojej deklaracji podatkowej m.in.:

 • ulgę prorodzinnej,
 • ulgę związaną z darowizną na cele pożytku publicznego,
 • ulgę związaną z darowizną na cele kultu religijnego,
 • ulgę związaną z darowizną na cele krwiodawstwa,
 • ulgę rehabilitacyjną, w tym ulgę na leki,
 • ulgę internetową ( w ograniczonym zakresie)
 • ulgę na Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego - odliczeniu podlega kwota zapłacona w roku poprzednim na takie konto podatnika,
 • ulgę na składki ZUS,
 • ulgę na nowe technologie,
 • ulgę odsetkową,
 • ulgę remontową lub budowlaną.

Dodatkowo korzystniejsze będzie rozliczenie roczne podatnika, jeśli uwzględni on w nim kwotę wolną od podatku w wysokości 3091 zł. Jest to możliwe dla podatników rozliczających się samodzielnie, ze współmałżonkiem lub jako samotny rodzic, ale tylko wtedy, gdy ich metodą opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych jest skala podatkowa.

Rozliczenie małżeństwa

Preferencja polegająca na wspólnym rozliczeniu ze współmałżonkiem, realizowana jest poprzez złożenie przez małżonków do urzędu skarbowego jednego, wspólnego rozliczenia PIT. Łączna deklaracja współmałżonków wykazuje ich sumaryczny dochód do opodatkowania, po uwzględnieniu ulg i odliczeń podatkowych, zaś podatek dochodowy należny fiskusowi jest liczony w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy łącznych dochodów małżonków. Podobnie jest w przypadku składania deklaracji podatkowej jako osoba samotnie wychowująca dziecko. Wówczas dochód dziecka i rodzica, nawet jeśli dziecko nic nie zarobiło, również jest liczony na pół, a podatek należny fiskusowi wyliczany jest od niższej podstawy.

Jeśli podatnik w sposób umiejętny będzie wypełniał swoje roczne PITy, może mieć to bardzo duży wpływ na jego dochody do budżetu gospodarstwa domowego. Może zmniejszyć należność podatkową wynikającą z podatku dochodowego od osób fizycznych. Trzeba tylko wiedzieć kiedy i jakie ulgi podatkowe można zastosować w rocznej deklaracji podatkowej.

Część ulg będzie wymagała przedstawienia na żądanie fiskusa stosownych dokumentów potwierdzających prawo do ulgi oraz złożenia wraz z główną deklaracją podatkową odpowiednich załączników.