Już 16 milionów Polaków rozliczyło się z podatku, dołącz do nich!

Program PITy 2020

UPO jako potwierdzenie złożenia e-deklaracji


Ministerstwo Finansów w Polsce chcąc ułatwić podatnikom wywiązywanie się z obowiązku wobec fiskusa w związku z podatkiem dochodowym od osób fizycznych, umożliwiło łatwe rozliczenia w trybie online. Rozliczenie PIT przez internet składa się łatwo, szybko i o każdej porze dnia lub nocy. Wystarczy dostęp do internetu, aby e-PIT dotarł do systemu rozliczeń prowadzonego przez MF. E-deklaracje są powszechnie dostępne dla szerokiej rzeczy podatników, którzy nie muszą już dysponować podpisem elektronicznym, aby skutecznie rozliczyć się z podatku dochodowego od osób fizycznych przez internet. Potwierdzeniem takiego rozliczenia jest elektroniczny dokument UPO, traktowany na równi z poświadczoną pieczątką i podpisem urzędnika kopią rozliczenia PIT.

 

Rozliczanie w trybie online

Podatnik może rozliczyć się z fiskusem na papierowym druku PIT, który zaniesie do urzędu skarbowego lub też wyśle listem poleconym, Pocztą Polską za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

O wiele łatwiej, szybciej i równie skutecznie można rozliczyć się z urzędem skarbowym z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych przez internet. Wystarczy w tym celu użyć e-deklaracji podatkowej, którą można wypełnić w asyście kreatora rozliczenia rocznego w programie komputerowym. Program wskaże, na jakim druku powinien rozliczyć się podatnik, biorąc pod uwagę źródło pozyskiwania przychodów i ewentualnie wybraną metodę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

W kreatorze trzeba po prostu wypełniać kolejne pola wybranego formularza, aby rozliczyć się z fiskusem. Program wyliczy wysokość przychodu, podstawy opodatkowania oraz podatku należnego fiskusowi. Podatnik będzie mógł skorzystać z preferencji w opodatkowaniu, m.in. z rozliczenia wspólnie z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko, a także z ulg podatkowych, takich jak ulga na dziecko, ulga rehabilitacyjna czy ulga na darowiznę itp.

Na koniec rozliczenia podatkowego PIT, po ewentualnym wyborze wszystkich ulg podatkowych lub preferencji w niektórych przypadkach będzie można jeszcze skorzystać z kwoty wolnej od podatku oraz przekazać 1 proc. swojego podatku na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego.

Potwierdzanie tożsamości podatnika w e-deklaracji

Ważnym elementem kompletowania e-deklaracji podatkowej PIT jest obowiązkowe potwierdzenie tożsamości podatnika. Można tego dokonać albo z użyciem podpisu elektronicznego, z ważnym certyfikatem kwalifikowanym, albo za pomocą kwoty przychodu, jaki podatnik osiągnął w poprzednim roku podatkowym. Jeśli go nie zna, musisz inaczej potwierdzić swoje dane osobowe. Może ostatecznie wydrukować wypełniony w programie komputerowym PIT, własnoręcznie podpisać i zanieść go lub wysłać pocztą do urzędu skarbowego.  

Czym jest UPO?

Jeśli wysyłamy skutecznie PIT w trybie online, czyli potwierdzając poprawność i prawdziwość wskazanych danych kwotą przychodu z poprzedniego roku podatkowego, to powinniśmy otrzymać od fiskusa UPO - urzędowe potwierdzenie odbioru, w formie dokumentu elektronicznego. Taki dokument jest tożsamy z potwierdzonym pieczątką kopią rozliczenia, które dotychczas podatnicy przygotowywali sobie i dawali do wglądu do urzędu skarbowego.

Przy wysyłce e-PIT w programie komputerowym na ekranie monitora komputera powinien wyskoczyć status deklaracji, oznaczony cyfrowo. Można zobaczyć przy tym statusy:

  • Status 401 – oznacza negatywną weryfikację deklaracji bądź niezgodność dokumentu ze schematem xsd. Pojawia się wtedy, gdy podatnik nie wypełnił jednego z pól deklaracji, które są niezbędne do dokonania jej wysyłki.
  • Status 411 – oznacza negatywną weryfikację deklaracji elektronicznej. Jest to równoznaczne z tym, że zeznanie z takim identyfikatorem podatkowym już istnieje np. w sytuacji wysłania tej samej deklaracji pocztą i drogą elektroniczną.
  • Status 412 - sygnalizuje problem z wysłaniem deklaracji opatrzonej podpisem elektronicznym nieweryfikowalnym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
  • Status 414 - oznacza negatywną weryfikację deklaracji z uwagi na błędne dane identyfikacyjne, np. numer PESEL czy NIP bądź wskazanie nieprawidłowej kwoty przychodu z poprzedniego roku podatkowego.

Jeśli wszystko jest w porządku, to podatnik po wysyłce e-PIT przez system e-deklaracji powinien otrzymać na adres swojej poczty mailowej tzw. UPO.

Ważne jest, aby archiwizować UPO przez 5 kolejnych lat, liczonych od końca roku podatkowego, w którym podatnik powinien złożyć rozliczenie roczne. Na jego podstawie będzie można w razie potrzeby udowodnić organom podatkowym, że w danym roku podatnik złożył swoje rozliczenie roczne przez internet. UPO można przechowywać w formie elektronicznej lub papierowej, po wydrukowaniu. Obie formy są w pełni akceptowalne przez organy podatkowe przy dokonywaniu kontroli skarbowej.