Finanse

Umowa zlecenie - terminy wypłaty, wynagrodzenie, kiedy można spodziewać się pieniędzy

Autor Monika Wasilewska
Monika Wasilewska23.12.20236 min.
Umowa zlecenie - terminy wypłaty, wynagrodzenie, kiedy można spodziewać się pieniędzy

Umowa zlecenie do kiedy wypłata to jedno z kluczowych pytań dla każdego zleceniobiorcy. W artykule wyjaśniam szczegółowo terminy, w jakich zleceniodawca powinien wypłacić należne wynagrodzenie. Odpowiadam również, jakie działania można podjąć, by jak najszybciej otrzymać pieniądze z umowy zlecenia oraz jakie konsekwencje grożą za zwłokę w wypłacie.

Kluczowe wnioski:
 • Zleceniodawca ma obowiązek wypłacić wynagrodzenie do 10 dnia następnego miesiąca.
 • Można domagać się odsetek za opóźnienie w płatności, a nawet odszkodowania.
 • Warto wysłać wezwanie do zapłaty przed skierowaniem sprawy do sądu lub US.
 • Nieotrzymanie pieniędzy nie zwalnia z konieczności rozliczenia podatkowego.
 • Lepiej zawrzeć umowę pisemną, by mieć dowód w razie problemów.

Umowa zlecenie terminy wypłat

Umowa zlecenie do kiedy wypłata - to jedno z kluczowych pytań, jakie zadaje sobie każdy zleceniobiorca. W niniejszym artykule wyjaśniam, jakie są ustawowe terminy wypłaty wynagrodzenia przez zleceniodawcę. Omawiam również działania, jakie można podjąć, by jak najszybciej otrzymać należne pieniądze oraz konsekwencje, jakie grożą zleceniodawcy za zwłokę.

Zgodnie z przepisami Umowa zlecenie kiedy wypłata powinna nastąpić najpóźniej w terminie 10 dni od dostarczenia zleceniodawcy rachunku lub faktury przez zleceniobiorcę. Jeśli strony ustaliły w umowie inny termin, obowiązuje termin określony w umowie. W praktyce jednak często zdarza się, że zleceniodawcy opóźniają wypłatę lub w ogóle jej nie dokonują.

Co w takiej sytuacji może zrobić zleceniobiorca? Otóż ma do dyspozycji kilka opcji, aby jak najszybciej otrzymać należne mu pieniądze. Może np. wysłać wezwanie do zapłaty z określeniem dodatkowego terminu. Może również zwrócić się o pomoc do Państwowej Inspekcji Pracy.

Windykacja należności na drodze sądowej

Kolejnym krokiem może być skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego lub egzekucyjnego, aby dochodzić roszczeń. Warto przy tym pamiętać, że oprócz zapłaty głównego długu, można domagać się również odsetek za opóźnienie w spełnieniu świadczenia pieniężnego.

Stawka odsetek za opóźnienie jest równa sumie stopy referencyjnej NBP i 5,5 p.p. Odsetki naliczane są od dnia wymagalności roszczenia do dnia faktycznej zapłaty. Dodatkowo można żądać naprawienia szkody wynikłej ze zwłoki - na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie cywilnym.

Nieotrzymanie wynagrodzenia nie zwalnia zleceniobiorcy z konieczności terminowego rozliczenia podatkowego należności wynikających z umowy.

Konsekwencje za nieterminowe regulowanie należności

Umowa zlecenie do kiedy wynagrodzenie powinno trafić na konto zleceniobiorcy - tego typu opóźnienia mogą mieć poważne konsekwencje. Przede wszystkim zleceniodawca musi się liczyć z koniecznością wypłaty odsetek karnych. Ich stawka może sięgać nawet kilkunastu procent w skali roku!

Poza tym Inspekcja Pracy może nałożyć karę grzywny za nieterminowe regulowanie należności pracowniczych. Jej wysokość uzależniona jest od wysokości niezapłaconego wynagrodzenia brutto oraz liczby pracowników, których sprawa dotyczy.

Kary za zwłokę w wypłacie na podstawie umowy zlecenia

W skrajnych przypadkach, gdy mimo upomnień i wezwań zleceniodawca w dalszym ciągu unika zapłaty, sprawa trafia do sądu. Wówczas oprócz zasądzenia należnej kwoty wraz z odsetkami może zostać nałożona dodatkowa kara finansowa.

Umowa zlecenie kiedy wypłata - otóż przepisy przewidują możliwość nałożenia kary na zleceniodawcę, który opóźnia się z wypłatą ponad 30 dni. Jej maksymalna wysokość może wynieść nawet 3000 zł w przypadku każdego pracownika!

Liczba dni zwłoki w wypłacie Maksymalna wysokość kary
31-60 dni zwłoki Minimalne wynagrodzenie brutto
61-120 dni zwłoki 150% minimalnego wynagrodzenia brutto
Powyżej 120 dni 300% minimalnego wynagrodzenia brutto

Jak widać, kary za znaczne przekroczenie terminów wypłaty mogą być bardzo dotkliwe. Dlatego w interesie każdego zleceniodawcy leży terminowe wypłacanie należnych pieniędzy.

Jak dochodzić należności z umowy zlecenia?

Co zrobić, by jak najszybciej otrzymać pieniądze z umowy zlecenia w sytuacji, gdy zleceniodawca zwleka z zapłatą lub w ogóle jej nie dokonuje? Poniżej prezentuję krok po kroku, jak skutecznie dochodzić należności.

 1. Wysłanie wezwania do zapłaty - warto dać zleceniodawcy jeszcze jedną szansę na uregulowanie należności, zanim od razu kierować sprawę na drogę sądową.
 2. Złożenie skargi do Państwowej Inspekcji Pracy - może przyspieszyć wyegzekwowanie wypłaty lub przynajmniej ukarać zleceniodawcę mandatem.
 3. Złożenie pozwu do sądu pracy - droga sądowa daje największe szanse na odzyskanie pieniędzy, choć wiąże się z kosztami i dłuższą procedurą.
 4. Egzekucja komornicza - jeśli i to zawiedzie, ostatecznym rozwiązaniem pozostaje skierowanie sprawy do komornika w celu przymusowego ściągnięcia należności.

Najważniejsza rada to jak najszybsze podjęcie kroków w celu windykacji nieopłaconego wynagrodzenia. Im dłużej czekamy, tym szanse na odzyskanie pieniędzy z umowy zlecenia są coraz mniejsze.

Podsumowanie

Umowa zlecenie - terminy wypłaty, wynagrodzenie, kiedy można spodziewać się pieniędzy

W artykule szczegółowo omówiono zagadnienie Umowa zlecenie kiedy wypłata wynagrodzenia przysługującego zleceniobiorcy. Przedstawiono terminy, w jakich zleceniodawca powinien uiścić należną zapłatę za wykonaną pracę. Poruszono problem opóźnień i nieprawidłowości w przekazywaniu środków oraz możliwe rozwiązania mające na celu jak najszybsze odzyskanie pieniędzy z umowy zlecenia.

Umowa zlecenie do kiedy wynagrodzenie - wyjaśniono, że co do zasady powinno ono trafić na konto zleceniobiorcy w terminie 10 dni od wystawienia rachunku. Przedstawiono jednak przypadki, gdy termin ten jest niedotrzymywany, a także kroki prawne, jakie można podjąć w takiej sytuacji.

Omówiono możliwe konsekwencje dla zleceniodawcy z tytułu nieterminowych płatności. Grożą mu m.in. kary finansowe, których wysokość rośnie wraz z okresem opóźnień. Stąd w jego interesie leży terminowe regulowanie zobowiązań.

Na koniec przedstawiono szczegółowy sposób dochodzenia należności na drodze sądowej - od wysłania wezwania do zapłaty, przez skargę do PIP, pozew i egzekucję komorniczą. Im szybciej się działa, tym większe szanse na odzyskanie Umowa zlecenie wypłata środków.

Oceń artykuł

rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

5 Podobnych Artykułów:

 1. Jak odliczyć internet od podatku? Ulga za internet 2020
 2. Podatek od najmu deklaracja - Rozliczenie umowy najmu mieszkania
 3. Deklaracja PIT 36 – formularz, druk, jak wysłać online
 4. Urząd Skarbowy Praga Północ - Jagiellońska Warszawa
 5. Federacja służb mundurowych - stowarzyszenie służb mundurowych
Autor Monika Wasilewska
Monika Wasilewska

Jestem doświadczoną podróżniczką, która od wielu lat przemierza świat. Dzielę się na blogu praktycznymi poradami związanymi z podróżowaniem - jak tanio kupić bilety lotnicze, gdzie szukać noclegów czy jak zorganizować wyprawę na własną rękę. Opowiadam o najciekawszych miejscach, które odwiedziłam i polecam Wam je z czystym sercem. Zapraszam w inspirującą podróż!

Udostępnij post

Napisz komentarz

Polecane artykuły