Ulga podatkowa dla krwiodawców - podpowiedzi, jak prawidłowo ją rozliczyć


Jedną z ulg podatkowych, z jakich można skorzystać w ramach rocznego rozliczenia podatkowego, jest ulga podatkowa dla krwiodawców. Oczywiście, aby takie preferencje podatkowe dla dawców krwi znalazły swoje zastosowanie w deklaracji podatkowej, podatnik musi spełnić szereg warunków. Jak zatem powinna w praktyce wyglądać deklaracja PIT z ulgą na krew? Kto może skorzystać z takiej preferencji podatkowej z tytułu rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych?

 

W formie darowizny

Najważniejszą kwestią przy omawianiu ulgi na krew jest to, że taka ulga podatkowa dla krwiodawców jest zaliczana do ulg na darowiznę. Można więc powiedzieć, że oddając krew w stacji krwiodawstwa, nie pobierając jednocześnie z tego tytułu żadnego ekwiwalentu pieniężnego, słowem nie sprzedając krwi, dokonuje się darowizny. Co prawda Kodeks Cywilny wskazuje, że krew ani jej składniki, np. osocze, nie są rzeczą, ale i tak oddanie krwi przez honorowego krwiodawcę będzie rozpatrywane jako darowizna na gruncie przepisów prawa podatkowego. Deklaracja PIT z ulgą na krew może być złożona wyłącznie wówczas, gdy dawca rzeczywiście bezpłatnie oddaje krew. Odliczenie ulgi na krew możliwe jest tylko wtedy, gdy krew zostanie przekazana dla jednostki organizacji publicznej służby krwi.

Ulga podatkowa dla krwiodawców nie znajdzie zastosowania w przypadku krwiodawców, oddających swoją krew na rzecz osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, prowadzących działalność gospodarczą polegającą na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a także pozostałych wyrobów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,5 % oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udziałem tych metali, lub handlu tymi wyrobami. 

Jak rozliczyć ulgę na krew?

Deklaracja PIT z ulgą na krew może zostać złożona wyłącznie w przypadku, gdy podatnik rozlicza się za pośrednictwem:

  • Zasad ogólnych, według dwustopniowej skali podatkowej, 18 i 32%,
  • Ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Nie ma przy tym znaczenia, czy w przypadku zasad ogólnych opodatkowania, podatnik uzyskuje dochód samodzielnie czy za pośrednictwem płatnika. Preferencje podatkowe dla dawców krwi odlicza się w ramach formularzy PIT-37, PIT-36 oraz PIT-28. W pierwszych dwóch przypadkach ulga na krew jest odejmowana w założonej wysokości od dochodu, a w przypadku deklaracji PIT-28 – od przychodu, bowiem to on stanowi podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych ryczałtowców.

O wysokości odliczenia z tytułu zastosowanej ulgi na krew decyduje to, ile krwi honorowy krwiodawca odda w ciągu całego roku podatkowego. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2004 roku dotyczącym krwiodawstwa, inny ekwiwalent pieniężny przysługuje za oddaną krew i osocze, odpowiednio 130 i 170 zł za litr. Niemniej jednak, ulga podatkowa dla krwiodawców na równi traktuje krew i osocze, stosując ekwiwalent w wysokości 130 zł za litr. Maksymalnie, w ciągu roku mężczyzna może oddać 2,7 litra krwi, a kobieta 1,8 litra, oraz po 25 litrów osocza. Mężczyzna maksymalnie dokona w ciągu roku odliczenia z tytułu ulgi na krew w wysokości 3601 zł, a kobieta 3484 zł.

Ulgę ujmuje się w załączniku składanym wraz z deklaracją podatkową – PIT/O, w którym należy podać:

  • kwotę ekwiwalentu za przekazaną darowiznę krwi
  • dane pozwalające na identyfikację stacji krwiodawstwa, na rzecz której podatnik przekazał krew
  • kwotę dokonanego odliczenia podatkowego

Podstawą dla dokonania rozliczenia, którą należy przedstawić na żądanie fiskusa, przy zastosowaniu preferencji podatkowej dla krwiodawców, jest zaświadczenie jednostki organizacyjnej realizującej zadania w zakresie pobierania krwi, o ilości bezpłatnie oddanej krwi i jej składników przez krwiodawcę.

Odliczenie z tytułu ulgi na darowiznę krwi jest limitowane, dlatego też łącznie z innymi ulgami na darowizny na cele kultu religijnego i na organizacje pożytku publicznego, odliczenie nie może przekroczyć progu 6% dochodu.