Już 16 milionów Polaków rozliczyło się z podatku, dołącz do nich!

Program PITy 2020

Ulga na kościół w deklaracjach Pity


Wśród ulg podatkowych ważne miejsce w katalogu odliczeń możliwych do dokonania w rocznych deklaracjach podatkowych zajmuje ulga na darowizny. Przekazywanie darowizn pieniężnych lub rzeczowych pozwala na obniżenie zobowiązania podatkowego wobec fiskusa, jednakże nie ma możliwości dokonywania takich odliczeń w dowolnej wysokości. Darowizny można przekazywać między innymi na kościół. W takim przypadku deklaracje Pity darczyńców mogą obejmować odliczenie ulgi na cele kościelne. Ulga na kościół ma szczególną konstrukcję. Należy się z nią zapoznać, aby poprawnie odliczać darowizny dokonane na cele kościelne.

 

Darowizna na kościół w przepisach podatkowych

Podstawą dla określenia zasad odliczania ulgi na kościół w rocznych zestawieniach podatkowych PITy podatników jest ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych. Ustawa o PIT zakłada możliwość zastosowania ulgi na kościół w deklaracjach podatników. Odliczeniu od dochodu podlegają darowizny przekazane na kościół, dokonywane na cele:

 • kultu religijnego,
 • charytatywno-opiekuńcze Kościoła Katolickiego.

Darowizny na cele kultu religijnego podlegają limitom odliczenia w PIT, z kolei darowizny przekazywane na cele charytatywno-opiekuńcze Kościoła Katolickiego można odliczać do wysokości kwoty dochodu podatnika wykazanego w rocznej deklaracji podatkowej.

Ulga z tytułu darowizny na cele kultu religijnego

Ulga na kościół może mieć formę darowizny na cele kultu religijnego, choć podatnik musi liczyć się z tym, że ulga jest limitowana. Może ona podlegać odliczeniu w deklaracjach Pity podatników za dany rok podatkowy w wysokości nie większej niż 6% kwoty dochodu podatnika. Ważne dla podatników jest też i to, że darowizna na cele kultu religijnego jest sumowana z darowizną na rzecz krwiodawstwa oraz na rzecz organizacji pożytku publicznego. Jeśli więc darowizny dokonane na inne cele, niż cele kultu religijnego będą wysokie, wówczas istnieje możliwość, że rozliczenie roczne podatnika nie będzie uwzględniało ulgi na Kościół. Nie ma przeszkód, aby odliczyć darowiznę na cele kultu religijnego w całości, nawet w kwocie równej dochodom podatnika, jeśli nie przekroczy ona ustawowo ustanowionego limitu odliczenia.

Ulga z tytułu darowizny na cele charytatywno-opiekuńcze Kościoła

Drugim rodzajem ulgi na kościół może być darowizna na cele charytatywno-opiekuńcze Kościoła Katolickiego. Jest to zupełnie inna ulga od poprzednio opisywanej. Darowizny tego typu mogą być odliczane w wysokości, w której ich dokonano, ale do granicy wysokości dochodu podatnika, jaki został wykazany w rocznej deklaracji podatkowej. Pojęcie darowizn przekazywanych na cele charytatywno-opiekuńcze może odnosić się nie tylko do Kościoła Katolickiego, ale również do innych kościołów, do których zalicza się:

 • Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny,
 • Kościół Ewangelicko-Augsburski ,
 • Kościół Ewangelicko-Reformowany,
 • Kościół Ewangelicko-Metodystyczny,
 • Kościół Chrześcijan Baptystów,
 • Kościół Adwentystów Dnia Siódmego,
 • Kościół Polskokatolicki,
 • Kościół Katolicki Mariawitów,
 • Kościół Starokatolicki Mariawitów,
 • Kościół Zielonoświątkowy.

Odliczenie ulgi na kościół

Ulga na kościół odliczana jest od dochodu podatnika, a więc może ona zostać zastosowana w deklaracjach PIT-36 lub PIT-37. Oba formularze przeznaczane są do rozliczenia dochodów opodatkowanych skalą podatkową - 18 i 32%. Aby skutecznie móc odliczyć ulgę na kościół, podatnik musi wypełnić wraz z rozliczeniem podatkowym załącznik PIT/O. Należy w nim wykazać:

 • wartość darowizny,
 • wartość odliczenia,
 • dane identyfikujące obdarowanego, w tym jego nazwę i adres.

Wszystkie powyżej wymienione dane należy umieścić w części D wspomnianego załącznika. Przy składaniu rozliczeń PITy z wyszczególnieniem darowizny na cele kultu religijnego nie trzeba załączać dowodu wpłaty darowizny lub umowy darowizny. Takie dokumenty trzeba jednak przechowywać przez kolejne 5 lat i okazać Urzędowi Skarbowego na jego wezwanie.