Już 16 milionów Polaków rozliczyło się z podatku, dołącz do nich!

Program PITy 2020

Firmy i przedsiębiorcy


Jak rozliczyć online PIT-36?

Deklaracja podatkowa PIT-36 przeznaczona jest dla podatników, którzy w poprzednim roku podatkowym pozyskiwali dochody opodatkowane dwustopniową skalą podatkową - 18 i 32 proc., ale bez pośrednictwa płatnika. Swoje rozliczenie podatkowe tacy podatnicy mogą złożyć jako zeznanie PIT online. Jak powinna wyglądać e-deklaracja podatkowa w takim przypadku i jaki termin złożenia rozliczenia rocznego PIT przez internet obowiązuje w polskim prawie podatkowym?czytajDlaczego metoda rozliczania się ze skarbówką za pomocą ryczałtu może być korzystna

Przedsiębiorcy, jak i osoby prowadzące najem prywatny, poza działalnością gospodarczą, mają możliwość opodatkowania swoich przychodów za pośrednictwem ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Forma ryczałtowa rozliczenia podatkowego zobowiązuje do złożenia PIT-28. Roczne zeznanie podatkowe w formie ryczałtowej nie pozwala na skorzystanie z preferencji i ulg podatkowych. Czy zatem takie rozliczenie PIT jest korzystne dla podatników?czytaj

Roczny PIT właściciela firmy - PIT-36

Jako przedsiębiorca pozyskujesz przychody z tytułu prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej. Jest to źródło, które podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Każda firma składa roczny PIT - również i twoja, bez względu na wysokość uzyskiwanych przychodów czy ponoszonych kosztów podatkowych. Jeśli jesteś opodatkowany na zasadach właściwych dla skali podatkowej, złożysz w urzędzie skarbowym deklaracje PIT na druku PIT-36. Pomożemy ci sprawdzić, czy jest to odpowiedni formularz na twoje rozliczenie roczne i podpowiemy, jak go wypełnić poprawnie i wywiązać się tym samym ze zobowiązania podatkowego wobec fiskusa.czytajCzy podatek liniowy można płacić równolegle z pracą na etacie?

Podatek liniowy to jedna z możliwości opodatkowania działalności gospodarczej w Polsce. Liniowcy płacą podatek dochodowy według jednolitej stawki podatku - 19 procent od kwoty dochodu, czyli od różnicy pomiędzy przychodem a kosztem jego uzyskania. Opodatkowanie PIT liniowe jest alternatywą dla skali podatkowej. Podatki płacone są według jednej, a nie dwóch stawek podatkowych, a w wielu przypadkach może być to korzystne. Skala podatkowa zakłada opodatkowanie dochodów powyżej progu 85 528 zł stawką podatku 32 procent, co w porównaniu z 19-procentowym podatkiem PIT przy liniowej formie opodatkowania jest niekorzystne. Jakie druki PITy wypełniają liniowcy i czy praca na etacie może być łączona z opłacaniem podatku liniowego?czytaj

Roczne zestawienie PIT - skala podatkowa

Skala podatkowa jest prostą formą opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, w przypadku której podatnik opłaca podatek należny fiskusowi, posługując się przy tym dwustopniową skalą, zawierającą dwie stawki: 18 i 32 procent podatku. Ostateczna wysokość należności podatkowej zależy od wysokości dochodu podatnika. Zarówno osoba prywatna, nieprowadząca działalności gospodarczej, jak i przedsiębiorca może rozliczać się za pomocą skali podatkowej z urzędem skarbowym. Roczne zestawienie PIT w takim przypadku jest składane na drukach PIT-37 lub PIT-36. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat rocznego PIT według skali podatkowej, zapoznaj się z naszym artykułem - zapraszamy.czytajWłasna firma jednoosobowa - jaki formularz roczny PIT?

Przy rejestrowaniu jednoosobowej działalności gospodarczej w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej przedsiębiorca zobowiązany jest podać wybraną metodę rozliczenia podatkowego. Determinuje ona tryb rozliczania się z podatku dochodowego od osób fizycznych przedsiębiorcy z fiskusem oraz to, jaki roczny PIT będzie on w przyszłości składał w Urzędzie Skarbowym. Istnieją cztery podstawowe formularze PITy przeznaczone dla przedsiębiorców. Jakie Pity firm są zwykle przekazywane na ręce fiskusa w terminie rozliczenia podatkowego?czytaj

Rozliczenie na druku PIT 36

Podatnicy, którzy w poprzednim roku podatkowym pozyskiwali dochody samodzielnie, bez pośrednictwa płatnika i były one opodatkowane na zasadach ogólnych, według dwustopniowej, progresywnej skali podatkowej, powinni złożyć w Urzędzie Skarbowym rozliczenie na druku PIT 36. Formularz Pit 36 jest właściwy dla płatników podatku dochodowego, którzy samodzielnie obliczają i odprowadzają podatek lub zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. Jak dokonać prawidłowo rozliczenia z wykorzystaniem deklaracji PIT-36? W jakim terminie powinna ona trafić do Urzędu Skarbowego?czytaj


Nowsze artykuły